Innehållet på sidan:

A-Ö

 • Faktor VIII-preparat kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Faktor VIII-preparat kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar

 • Faktor VIII-preparat kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar

  Efter prissänkningar från företagen har vi beslutat att avsluta omprövningen av de läkemedel som används vid blödarsjuka (hemofili typ A). Samtliga preparat kvarstår i högkostnadsskyddet. Vi anser, i likhet med SBU, att ett nationellt kvalitetsregister behöver införas inom området.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Faktor VIII-preparat kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar

 • Fampyra ingår inte i högkostnadsskyddet

  Fampyra (fampridin) för behandling av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför produkten har inte visat att nyttan av Fampyra motsvarar kostnaden.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Fampyra ingår inte i högkostnadsskyddet

 • Felaktiga uppgifter om kostnaden för apoteksmarknadsomvandlingen i SVT Rapport

  I ett inslag i SVT Rapport igår hävdar den förre utredaren av apoteksmarknadsomvandlingen, Lars Reje, att omregleringen har medfört att kostnaderna för det allmänna har ökat. Detta stämmer inte. Sverige har fått fler apotek samt ökad service och tillgänglighet utan att kostnaderna för patienter och samhälle har stigit.

  Press Pressmeddelanden Felaktiga uppgifter om kostnaden för apoteksmarknadsomvandlingen i SVT Rapport

 • Fenantoin Recip ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Från och med den 17 juni 2011 ingår inte Fenantoin Recip i högkostnadsskyddet vid nyinsättning.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Fenantoin Recip ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Fenantoin Recip ingår inte längre i högkostnadsskyddet

  Fenantoin Recip mot epilepsi togs ut ur högkostnadsskyddet den 1 december 2010. Detta på begäran från läkemedelsföretaget Meda AB som tillverkar Fenantoin Recip. Någon motivering till beslutet lämnades inte av Meda AB.

  Press Övriga nyheter Fenantoin Recip ingår inte längre i högkostnadsskyddet

 • Fenemal beviljas högre pris

  LFN bifaller ansökan om prishöjning för Fenemal Recip, som används vid behandling av epilepsi.

  Beslut Beslut läkemedel Prishöjningar Bifall Fenemal beviljas högre pris

 • Fenemal Recip får ett högre pris

  Fenemal Recip (fenobarbital) i form av tabletter för behandling av epilepsi får ett högre pris från och med den 1 maj 2015.

  Beslut Beslut läkemedel Prishöjning bifall Fenemal Recip får ett högre pris

 • Ferinject mot järnbrist får begränsad subvention

  TLV har beslutat att Ferinject för behandling av järnbrist ska ingå i läkemedelsförmånerna men inte för patienter i hemodialys.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Ferinject mot järnbrist får begränsad subvention

 • Ferriprox in i förmånerna

  Ferriprox används för behandling av järnöverskott hos patienter med talassemia major. Talassemia major är en grupp av ärftliga former av blodbrist.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Ferriprox in i förmånerna

 • Fevarin mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Fevarin inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Fevarin mot depression subventioneras inte

 • Figur, elastisk gördel, kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

  Vi bedömer att Figur, elastisk gördel, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Avslag och uteslutningar Figur, elastisk gördel, kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

 • Finacea in i förmånerna

  LFN beslutar att Finacea 15% Gel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Finacea in i förmånerna

 • Final report regarding the first governmental commission

  The aim of this report regarding the first governmental commission was to produce assessments that can support the organisations responsible for healthcare in deciding whether to introduce new methods and in procurement processes.

  Medicines Medical devices Reports Final report regarding the first governmental commission

 • Firazyr ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Firazyr, ikatibant, är ett särläkemedel som behandlar den sällsynta sjukdomen hereditärt angioödem (HAE). Läkemedlet ingår sedan den 26 mars 2010 i högkostnadsskyddet men endast för akut behandling av svåra anfall av HAE.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Firazyr ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Firmagon ingår inte i högkostnadsskyddet

  Firmagon (degarelix) för behandling av prostatacancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Firmagon motsvarar kostnaden.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Firmagon ingår inte i högkostnadsskyddet

 • Firmagon ingår inte i högkostnadsskyddet

  Firmagon (degarelix) för behandling av prostatacancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Firmagon motsvarar kostnaden.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Firmagon ingår inte i högkostnadsskyddet

 • Fjärrdoseringskabel tillbehör till BodyGuard infusionspumpar ingår inte i läkemedelsförmånen

  Beslutet gäller från och med den 16 juni 2011. Vi finner att Fjärrdoseringskabel tillbehör till BodyGuard infusionspumpar med PCA funktion inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och ska därför inte subventioneras.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Avslag och uteslutningar Fjärrdoseringskabel tillbehör till BodyGuard infusionspumpar ingår inte i läkemedelsförmånen

 • Fler patienter får hepatit C-läkemedel

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har sett över subventionen av hepatit C-läkemedel vilket resulterat i att även mindre svårt sjuka patienter får tillgång till behandling.

  Press Pressmeddelanden Fler patienter får hepatit C-läkemedel

 • Fler patienter med hepatit C får behandling

  TLV har beslutat att läkemedlet Daklinza för behandling av kronisk hepatit C ska ingå i högkostnadsskyddet för de som är svårast sjuka.

  Press Övriga nyheter Fler patienter med hepatit C får behandling

 • Fler preventivmedel in i högkostnadsskyddet

  TLV har beslutat att hormonspiralen, Jaydess, ska ingå i förmånerna. "Det är viktigt att kvinnor har flera preventivmedel att välja på", säger chefsfarmaceut Niklas Hedberg.

  Press Övriga nyheter Fler preventivmedel in i högkostnadsskyddet

 • Flera beslut om H2-blockerare överklagade

  Resultatet av genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra presenterades den 19 januari 2006. I genomgången beslutade LFN att ett flertal så kallade H2-blockerare skulle förlora sin subvention. Ett antal av dessa beslut överklagades till länsrätten.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade H2-blockerare Flera beslut om H2-blockerare överklagade

 • Flera förbättringar i tandvårdsstödet

  TLV har beslutat att ändra i det statliga tandvårdsstödet, bland annat kommer nya delar att ingå. Andra ändringar beror på anpassning till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård samt att ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper införs.

  Press Övriga nyheter Flera förbättringar i tandvårdsstödet

 • Flera hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet

  LFN har beslutat att flera hostmediciner ska uteslutas ur högkostnadsskyddet eftersom det inte är rimligt att samhället ska subventionera läkemedel mot kortvariga och lindriga besvär. Svåra sjukdomar där behoven är stora ska prioriteras.

  Press Pressmeddelanden Flera hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet

 • Flera magsyraläkemedel tappar subvention i granskning

  LFN har beslutat att kopior av Losec ska subventioneras även i framtiden. Samtidigt förlorar flera likvärdiga men dyrare läkemedel sin subvention. Detta innebär att patienterna får en lika god behandlingseffekt till en kostnad som är cirka 110 miljoner kronor lägre.

  Press Pressmeddelanden Flera magsyraläkemedel tappar subvention i granskning

 • Flexilev ingår inte i högkostnadsskyddet

  Flexilev (levodopa plus karbidopa), avsett för behandling av vuxna patienter med Parkinsons sjukdom, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Flexilev ingår inte i högkostnadsskyddet

 • Flexima Key Roll Up ingår i läkemedelsförmånen från och med den 23 november 2010

  Vi bedömer att Flexima Key Roll Up, tömbar påse, är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Flexima Key Roll Up ingår i läkemedelsförmånen från och med den 23 november 2010

 • Flexima Key Roll Up Mini ingår inte i läkemedelsförmånen

  Beslutet gäller från och med den 19 oktober 2010. Vi bedömer att Flexima Key Roll Up Mini tömbara påsar, 50 mm, inte är kostnadseffektiva och ska därför inte subventioneras.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Avslag och uteslutningar Flexima Key Roll Up Mini ingår inte i läkemedelsförmånen

 • Flexima mini, sluten endelspåse, ingår i läkemedelsförmånen

  Vi bedömer att Flexima mini, sluten endelspåse med filter och hydrokolloid platta med förstansade hål, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Flexima mini, sluten endelspåse, ingår i läkemedelsförmånen

 • Flexima Roll Up, tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna

  Vi bedömer att Flexima Roll Up tömbar 1-delspåse för stomiopererade, är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Flexima Roll Up tömbar 1-delspåse kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Flexima Roll Up, tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna

 • Flexima UroSilk Konvex ingår i läkemedelsförmånerna

  Vi bedömer att Flexima UroSilk Konvex, endelsbandage för stomiopererade, är kostnadseffektivt till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Flexima UroSilk Konvex ingår i läkemedelsförmånerna

 • Flexima, High Flow, stomibandage ingår i läkemedelsförmånen från och med den 2 februari 2011

  Vi bedömer att Flexima, High Flow, 1-dels stomibandage är kostnadseffektivt och ska vara subventionerat och ingå i läkemedelsförmånen.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Flexima, High Flow, stomibandage ingår i läkemedelsförmånen från och med den 2 februari 2011

 • Fluoxetin Sandoz mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Fluoxetin Sandoz inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Fluoxetin Sandoz mot depression subventioneras inte

 • Flutiform och Iffera ingår i högkostnadsskyddet

  Flutiform och Iffera (flutikason/formoterol) vid behandling av astma ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 december 2012. Vi bedömer att läkemedlen är kostnadseffektiva alternativ.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Flutiform och Iffera ingår i högkostnadsskyddet

 • Fluvastatin Bluefish ingår i högkostnadsskyddet

  Fluvastatin Bluefish (fluvastatin) depottablett 80 mg för behandling av förhöjda nivåer av blodfetter ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 juni 2013. Läkemedlet tillhör gruppen statiner.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fluvastatin Bluefish ingår i högkostnadsskyddet

 • Fluvastatin stada mot höga blodfetter ska inte ingå i högkostnadsskyddet

  Fluvastatin stada tillhör läkemedelsgruppen statiner. Statiner används mot höga blodfetter. Företaget som säljer Fluvastatin stada har inte visat att nyttan av läkemedlet motsvarar den högre kostnaden jämfört med likartade statiner. Därför kommer det inte att ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Fluvastatin stada mot höga blodfetter ska inte ingå i högkostnadsskyddet

 • Folacin 1 mg återfår ett högre pris

  På företagets begäran har TLV omprövat sitt tidigare beslut om prissänkning på Folacin 1 mg. Folacin 1 mg återfår sitt högre pris från och med den 23 maj 2015.

  Beslut Beslut läkemedel Prishöjning bifall Folacin 1 mg återfår ett högre pris

 • Folacins uppföljningsvillkor granskat

  Vi finner att uppföljningsvillkoret för Folacin är uppfyllt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av produktens subventionsstatus.

  Beslut Beslut läkemedel Uppföljningsbeslut Folacins uppföljningsvillkor granskat

 • Folder about generic substitution

  The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) and the Medical Products Agency (LMV) have produced information material about generic substitution. This explains why the pharmacy often offers its customers a different, but equivalent, medicine than the one that is shown on the prescription.

  Pharmacy Folder about generic substitution

 • Foley kateter ingår inte i läkemedelsförmånen

  Beslutet gäller från och med den 9 juni 2011. Vi finner att Foley kateter, tvåvägs, inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan därför inte subventioneras

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Avslag och uteslutningar Foley kateter ingår inte i läkemedelsförmånen

 • Fontex mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Fontex inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Fontex mot depression subventioneras inte

 • Fontex, oral lösning, får ett högre pris

  Fontex (fluoxetin), oral lösning, för behandling av depression, tvångssyndrom och bulimi får ett högre pris från och med den 1 juli 2013. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden.

  Beslut Beslut läkemedel Prishöjningar Bifall Fontex, oral lösning, får ett högre pris

 • Fora for international collaboration

  These are a few of the international projects and networks that TLV takes part in.

  International collaboration Fora for international collaboration

 • Formatris Novolizer ingår i högkostnadsskyddet

  Formatis Novolizer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 februari 2010. Kostnaden för läkemedlet är samma som för jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Formatris Novolizer ingår i högkostnadsskyddet

 • Forsteo mot benskörhet får ny begränsning

  Forsteo ingår i högkostnadsskyddet men ny begränsning från och med den 8 juni 2010. Den nya begränsningen innebär att en större grupp patienter kan få läkemedlet inom högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Forsteo mot benskörhet får ny begränsning

 • Fortsatt begränsad subvention för Elidel

  LFN beslutar att läkemedlet Elidel ska ingå i förmånerna med begränsning även efter den 31 december 2007.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Fortsatt begränsad subvention för Elidel

 • Fortsatt granskning av läkemedel mot depression

  I genomgången av läkemedelssortimentet har vi beslutat att fortsätta granskningen av läkemedel mot depression.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Fortsatt granskning av läkemedel mot depression

 • Fortsatt sortimentsbredd av migränläkemedel i högkostnadsskyddet

  Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV, har granskat alla triptanläkemedel mot migrän i högkostnadsskyddet. Granskningen visar på behov av ett brett sortiment men också på stora prisskillnader trots likvärdig medicinsk effekt. Behandling av migrän ska därför inledas med generiskt sumatriptan, andra dyrare triptanläkemedel får endast användas när sumatriptan inte ger tillräcklig effekt.

  Press Pressmeddelanden Fortsatt sortimentsbredd av migränläkemedel i högkostnadsskyddet

 • Fortsatt subvention för Relpax

  LFN beslutar att migränläkemedlet Relpax ska vara kvar i förmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fortsatt subvention för Relpax

 • Fortsatt subvention för Reyataz

  LFN beslutar att HIV-läkemedlet Reyataz även fortsättningsvis ska ingå i förmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fortsatt subvention för Reyataz

 • Fortsatt subvention för Velcade

  LFN beslutar att cancerläkemedlet Velcade även i fortsättningen ska ingå i förmånerna. Läkemedlet bedöms ha en bättre behandlingseffekt än jämförelsealternativet och används dessutom mot en mycket svår sjukdom.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fortsatt subvention för Velcade

 • Fortsatt subvention för Xagrid

  LFN beslutar att läkemedlet Xagrid även i fortsättningen ska ingå i förmånerna. Xagrid används vid behandling av så kallad essentiell trombocytemi, vilket leder till en förhöjd mängd blodplättar i blodet. Detta kan leda till livshotande sjukdomstillstånd som blodproppar eller blödningar.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fortsatt subvention för Xagrid

 • Fortsatt subvention för Zyban

  Rökavvänjningsmedlet Zyban kommer fortsätta att vara subventionerat. LFN anser att det finns tillräckliga skäl för att låta Zyban omfattas av läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fortsatt subvention för Zyban

 • Forxiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Forxiga (dapagliflozin), ett läkemedel för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 juni 2013. Subventionen gäller endast när Forxiga används som tillägg till behandling med metformin.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Forxiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Fosfat APL, oral lösning, i form av lagerberedning ingår i högkostnadsskyddet

  Fosfat APL, oral lösning, i form av lagerberedning, ingår från och med den 1 februari 2013 i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fosfat APL, oral lösning, i form av lagerberedning ingår i högkostnadsskyddet

 • Fosfatsänkande njurmedicin in i högkostnadsskyddet

  TLV har beslutat att läkemedlet Osvaren ska ingå i högkostnadsskyddet. Osvaren används för att behandla personer med kronisk njursvikt som går på dialys och har för höga halter fosfat i blodet. För höga fosfathalter är en av de vanligaste orsakerna till att personer med njursvikt avlider i hjärt- och kärlsjukdomar.

  Press Pressmeddelanden Fosfatsänkande njurmedicin in i högkostnadsskyddet

 • Fostimon mot ofrivillig barnlöshet subventioneras

  TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Fostimon ska ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedlet stimulerar ägglossning och därmed graviditet hos kvinnor som behandlas för fertilitetsproblem.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fostimon mot ofrivillig barnlöshet subventioneras

 • Framgångsrikt utbyte av läkemedel på apotek frigör miljardbelopp

  Utbytet av läkemedel på apotek är en succé. Nya beräkningar visar att läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen hade bytt till det läkemedel som har lägst pris. Den kritik som apoteksbranschen riktat mot systemet är kraftigt överdriven och ibland felaktig.

  Press Pressmeddelanden Framgångsrikt utbyte av läkemedel på apotek frigör miljardbelopp

 • Framtidens högkostnadsskydd i vården

  TLV har lämnat synpunkter på betänkande om högkostnadsskydd i vården.

  Om TLV Remisser och remissvar Remissvar Framtidens högkostnadsskydd i vården

 • Fredrik Andersson

  Om TLV Organisation Personal Fredrik Andersson

 • Fredrik Nilsson

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Planerade omprövningar av läkemedel Projektgrupp inkontinens, prostata Fredrik Nilsson

 • Fredrik Nilsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Kadcyla Projektgrupp Kadcyla Fredrik Nilsson

 • Fredrik Nilsson

  Om TLV Organisation Personal Fredrik Nilsson

 • Fredrik Nilsson

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Faktor VIII-preparat kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar Projektgrupp Faktor VIII Fredrik Nilsson

 • Fredrika Rydén

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Planerade omprövningar av läkemedel Fredrika Rydén

 • Fredrika Rydén

  Om TLV Organisation Personal Fredrika Rydén

 • Fredrika Rydén

  Läkemedel Ansök om pris eller subvention Handläggning Fredrika Rydén

 • Freedom 60 administration set ingår i läkemedelsförmånen från och med den 25 augusti 2011

  Vi bedömer att Freedom 60 administration set är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Freedom 60 administration set ingår i läkemedelsförmånen från och med den 25 augusti 2011

 • Fråga TLV om det statliga tandvårdsstödet

  Reglerna för vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet behöver alla tandläkare vara insatta i. På Odontologiska Riksstämman i Älvsjö förklarar TLV hur reformen och ersättningsreglerna fungerar och hur stödet ger ett skydd mot höga kostnader för patienter med större behov av tandvård.

  Press Pressmeddelanden Fråga TLV om det statliga tandvårdsstödet

 • Frågor och svar

  Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får.

  Frågor och svar

 • Frågor och svar om TLV:s föreskrifter om apoteksomregleringen

  Den 15 juli träder TLV:s föreskrifter om omregleringen av apoteksmarknaden i kraft. För att underlätta förståelsen av föreskrifterna finns nu ett frågor-och-svars-dokument som ett komplement till föreskrifterna.

  Press Övriga nyheter Frågor och svar om TLV:s föreskrifter om apoteksomregleringen

 • Fucidin in i förmånerna

  LFN beslutar att Fucidin infusionslösning ska ingå i förmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fucidin in i förmånerna

 • Fullmakter för företagsrepresentanter

  Vi behöver en fullmakt eller annan behörighetshandling för varje medarbetare som företräder sitt företag gentemot TLV. Vi behöver också få reda på när någon inte längre ska ha kvar sin behörighet.

  Läkemedel Ansök om pris eller subvention Fullmakter för företagsrepresentanter

 • Furadantin i ny förpackning subventioneras

  TLV har beslutat att Furadantin i ny förpackning ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Furadantin i ny förpackning subventioneras

 • Fuzeon in i förmånerna

  LFN beslutar att läkemedlet Fuzeon ska ingå i förmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Fuzeon in i förmånerna

 • Fycompa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Från och med den 8 december 2012 ingår Fycompa (perampanel), ett läkemedel för behandling av epilepsi, i högkostnadsskyddet med begränsning till en viss grupp patienter.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Fycompa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Fyra H2-blockerare vidare till kammarrätten

  I januari 2006 beslutade LFN att slopa subventionerna för drygt 30 läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra, däribland samtliga så kallade H2-blockerare. Besluten för sju av H2-blockerarna överklagades. I juni i år meddelade länsrätten att man avslagit samtliga dessa överklaganden.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade H2-blockerare Fyra H2-blockerare vidare till kammarrätten

 • Fyra myndigheter samverkar på Odontologisk Riksstämma

  Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Läkemedelsverket och TLV ställer ut tillsammans på Riksstämman och Swedental i Göteborg 15-17 november.

  Press Övriga nyheter Fyra myndigheter samverkar på Odontologisk Riksstämma

 • Fyra nya kategorier i nyhetstjänsten

  Nu kan du få mejl när vi publicerar nyheter om medicinteknikprojektet, klinikläkemedelsprojektet, lediga tjänster och begärda utträden ur läkemedelsförmånerna.

  Press Övriga nyheter Fyra nya kategorier i nyhetstjänsten

 • Förbrukningsartikeln Babyhaler ingår i högkostnadsskyddet

  Babyhaler, andningsbehållare och ansiktsmask, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 13 april 2011. Produkten har ett lägre pris än andra förbrukningsartiklar med liknande funktion.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Förbrukningsartikeln Babyhaler ingår i högkostnadsskyddet

 • Förbrukningsartikeln Insupen ingår inte i högkostnadsskyddet

  Pennkanylen Insupen kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 23 februari 2011.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Avslag och uteslutningar Förbrukningsartikeln Insupen ingår inte i högkostnadsskyddet

 • Förbrukningsartiklar på ny plats

  Nu hittar du information om subvention av förbrukningsartiklar under fliken ”Medicinteknik” här på tlv.se.

  Press Övriga nyheter Förbrukningsartiklar på ny plats

 • Förbrukningsartiklarna Eakin Release och Eakin Protect ingår i högkostnadsskyddet

  Eakin Release, spray och våtservetter, samt Eakin Protect, våtservetter, ingår från och med den 15 november 2010 i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention Förbrukningsartiklarna Eakin Release och Eakin Protect ingår i högkostnadsskyddet

 • Förbrukningsartiklarna Orbit Micro stålkanyl och Clave Adapter ingår inte i högkostnadsskyddet

  Orbit Micro stålkanyl och uppdragningsadaptern Clave Adapter kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 21 april 2011.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Avslag och uteslutningar Förbrukningsartiklarna Orbit Micro stålkanyl och Clave Adapter ingår inte i högkostnadsskyddet

 • Förbud mot att dela ut gratis febertermometrar

  TLV förbjuder Admenta Sweden AB, som äger DocMorris-apoteken, att dela ut gratis febertermometrar när de säljer andra receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet än parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens.

  Beslut Beslut tillsyn Förbud mot att dela ut gratis febertermometrar

 • Förbud mot att dela ut gåvor

  TLV förbjuder Apotek Hjärtat att kostnadsfritt dela ut febertermometrar och första hjälpen-kit till kunder som hämtar ut andra receptbelagda läkemedel än parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens. Däremot har TLV inget att invända mot att Apotek Hjärtat delar ut en gratis doseringsask till sina kunder.

  Beslut Beslut tillsyn Förbud mot att dela ut gåvor

 • Förbud mot att dela ut värdecheckar

  TLV förbjuder Admenta Sweden AB, som äger DocMorris-apoteken, att under vissa förutsättningar dela ut värdecheckar på penningbelopp till kunder.

  Beslut Beslut tillsyn Förbud mot att dela ut värdecheckar

 • Förbättrade journalsystem frigör miljoner

  Senast den 31 december i år ska samtliga landstings journalsystem innehålla information om hur läkemedel är subventionerade, enligt en ny överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det är en stor framgång för TLV:s arbete att nå ut med information om villkor för när ett läkemedel är subventionerat. Bara när det gäller läkemedel mot högt blodtryck kan 250 miljoner kronor frigöras per år tack vare överenskommelsen.

  Press Pressmeddelanden Förbättrade journalsystem frigör miljoner

 • Förbättringar i tandvårdsstödet beslutade

  Den 1 september 2014 införs ett antal ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

  Press Övriga nyheter Förbättringar i tandvårdsstödet beslutade

 • Förebyggande behandling av malaria vid utlandsresa utesluts ur högkostnadsskyddet

  Vi bedömer att förebyggande behandling av malaria så kallad malariaprofylax inte tillhör de prioriterade åtgärderna inom hälso- och sjukvården som bör finansieras med offentliga medel. Därför har vi beslutat att malariaprofylax inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet från den 1 mars 2012. För andra godkända behandlingsområden ska läkemedlen Lariam, Malarone och Klorokinfosfat Recip dock även i fortsättningen ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Förebyggande behandling av malaria vid utlandsresa utesluts ur högkostnadsskyddet

 • Förebyggande behandling av malaria vid utlandsresa utesluts ur högkostnadsskyddet

  Vi bedömer att förebyggande behandling av malaria så kallad malariaprofylax inte tillhör de prioriterade åtgärderna inom hälso- och sjukvården som bör finansieras med offentliga medel.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Förebyggande behandling av malaria vid utlandsresa utesluts ur högkostnadsskyddet

 • Föreläggande om korrigering av priser

  TLV har uppmärksammat att Oriola AB tar felaktigt betalt för varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut tillsyn Föreläggande om korrigering av priser

 • Förenklingar för företag vid ansökningar

  TLV kräver färre bilagor i ansökningar om pris och subvention av läkemedel. De nya reglerna börjar gälla den 14 februari 2014.

  Press Övriga nyheter Förenklingar för företag vid ansökningar

 • Föreskrift om tandvårdsstödet

  Sedan den 1 september 2014 tillämpas föreskriften TLVFS 2014:6 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett omtryck av tidigare gällande föreskrift med ändringar infogade.

  Tandvård Föreskrift om tandvårdsstödet

 • Föreskrifter

  Nedan presenteras TLV:s gällande grundförfattningar. Här finns även föreskrifter som har kommit ut från trycket men ännu inte har börjat gälla. Du hittar också E-hälsomyndighetens föreskrifter här. För författningar som ändrats och omtryckts: se senast gjorda omtryck eller konsoliderad version för att få senaste lydelsen. Upphävda ändringsförfattningar presenteras inom parentes. I vissa föreskrifter hittar du också allmänna råd som har publicerats tillsammans med föreskrifterna.

  Om TLV Regelverk Föreskrifter

 • Föreskrifter för apoteksmarknaden träder ikraft

  Den 15 juli 2009 träder TLV:s föreskrifter för den omreglerade apoteksmarknaden ikraft.

  Press Övriga nyheter Föreskrifter för apoteksmarknaden träder ikraft

 • Föreskrifter om apotekens handelsmarginal på remiss

  Nu remitterar TLV föreskrifter som ska bidra till ökad tillgänglighet på apotek i Sverige.

  Apotek Föreskrifter om apotekens handelsmarginal på remiss

 • Föreskrifter om apotekens handelsmarginal på remiss

  Nu remitterar TLV föreskrifter som ska bidra till ökad tillgänglighet på apotek i Sverige. Föreskrifterna ska reglera apotekens ersättning för receptbelagda läkemedel. De ska också reglera hanteringen av läkemedelskopior så att de alltid säljer marknadens billigaste alternativ. Föreskrifterna träder i kraft i juli 2009.

  Press Pressmeddelanden Föreskrifter om apotekens handelsmarginal på remiss

 • Föreskrifter träder ikraft för prissänkning av äldre läkemedel, ”15-årsregeln”

  Den 1 november börjar nya regler att gälla för prissättning av vissa äldre läkemedel. Regeländringen baseras på ändringar i förmånslagen och innebär att TLV kommer att sänka priset på läkemedel med 7,5 procent när de blir äldre än 15 år. Den första prissänkningen sker den 1 januari 2015. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.

  Press Övriga nyheter Föreskrifter träder ikraft för prissänkning av äldre läkemedel, ”15-årsregeln”

 • Föreslagna ändringar i reglerna om utbyte av läkemedel på apotek m.m.

  TLV skickar ut förslag på föreskriftsändringar på remiss. Ändringarna gäller TLV:s föreskrifter om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel.

  Press Övriga nyheter Föreslagna ändringar i reglerna om utbyte av läkemedel på apotek m.m.

 • Företag drar tillbaka överklagande om Acinil

  Läkemedelsföretaget Sandoz drar nu tillbaka sitt överklagande av ett av Läkemedelsförmånsnämndens beslut i genomgången av magsyraläkemedel. Totalt har nu sju läkemedelsföretag dragit tillbaka sina överklaganden och valt att acceptera LFN:s beslut om slopad subvention för deras läkemedel.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade H2-blockerare Företag drar tillbaka överklagande om Acinil

 • Företag och läkemedel som genomgången av depression omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattas av genomgången av läkemedel mot depression. Genomgången omfattar läkemedel med ATC-kod NO6 A.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Företag och läkemedel som genomgången av depression omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången av depression omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattas av genomgången av läkemedel mot depression. Genomgången omfattar läkemedel med ATC-kod NO6 A.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Depression Företag och läkemedel som genomgången av depression omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången av diabetes omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattas av genomgången av läkemedel mot diabetes. Genomgången omfattar läkemedel med ATC-kod A10 och H04.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Diabetes Företag och läkemedel som genomgången av diabetes omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången av höga blodfetter omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattas av genomgången av läkemedel mot höga blodfetter. Genomgången omfattar läkemedel med ATC-kod C10.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Höga blodfetter Företag och läkemedel som genomgången av höga blodfetter omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången av högt blodtryck omfattar

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Högt blodtryck Företag och läkemedel som genomgången av högt blodtryck omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången av inkontinens och prostata omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattas av genomgången av läkemedel mot inkontinens, prostatabesvär med mera. Genomgången omfattar läkemedel med ATC-kod G04, G03 B och H01 B.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Inkontinens, prostata Företag och läkemedel som genomgången av inkontinens och prostata omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången av magsyra omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattades av genomgången av medel mot sjukdomar orsakade av magsyra. Genomgången omfattar läkemedel med ATC-kod A02.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Magsyrarelaterade symtom Företag och läkemedel som genomgången av magsyra omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången av migrän omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattades av genomgången av medel vid migrän. Genomgången omfattade läkemedel med ATC-kod N02C.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Migrän Företag och läkemedel som genomgången av migrän omfattar

 • Företag och läkemedel som genomgången omfattade

  Följande företag och läkemedel omfattades av genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta. Genomgången omfattade läkemedel med ATC-kod R03 och R05.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Astma, KOL och hosta Företag och läkemedel som genomgången omfattade

 • Företag och läkemedel som genomgången omfattar

  Följande företag och läkemedel omfattas av genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Genomgången omfattar läkemedel med ATC-kod M01, M02, M09, N02A A59, N02A C, N02A X02, N02B samt R05D A04.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Smärtstillande / inflammationsdämpande Företag och läkemedel som genomgången omfattar

 • Förhindrande av förfalskade läkemedel

  TLV har inga synpunkter på Socialdepartementets remiss om förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan.

  Om TLV Remisser och remissvar Remissvar Förhindrande av förfalskade läkemedel

 • Förlängd subvention för Duodopa

  LFN beslutar att särläkemedlet Duodopa fortsatt ska ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Förlängd subvention för Duodopa

 • Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

  TLV har inga synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

  Om TLV Remisser och remissvar Remissvar Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

 • Förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

  Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. Inom beslutade utbytbarhetsgrupper delas förpackningarna in i förpackningsstorleksgrupper. Du hittar indelningen i förpackningsstorleksgrupper i tabellerna nedan.

  Apotek Utbyte av läkemedel på apotek Förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

 • Förskrivning av vissa livsmedel

  TLV har lämnat synpunkter på Läkemedelsverkets remiss "Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel".

  Om TLV Remisser och remissvar Remissvar Förskrivning av vissa livsmedel

 • Förskrivning av vissa livsmedel

  TLV har lämnat synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till ändringar i föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

  Om TLV Remisser och remissvar Remissvar Förskrivning av vissa livsmedel

 • Förslag om effektivare regler för byte av läkemedel på apotek

  Läkemedelsverket (LV), Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Konkurrensverket har i en gemensam skrivelse till regeringen föreslagit förbättringar av utbytet av läkemedel på apotek. Den tre år gamla reformen har bidragit till kraftigt minskade läkemedelskostnader för staten, sjukvården och konsumenterna. Förslaget innebär att utbytet effektiviseras ytterligare.

  Press Pressmeddelanden Förslag om effektivare regler för byte av läkemedel på apotek

 • Förslag på förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet

  TLV föreslår betydande förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet i den remiss som nu skickas ut.

  Press Övriga nyheter Förslag på förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet

 • Förslag på stöd till apotek i glesbygd

  TLV har skickat ut remissen "Bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse". Förslaget innehåller en modell för hur bidrag till apoteken i glesbygd ska utformas.

  Press Övriga nyheter Förslag på stöd till apotek i glesbygd

 • Första avslaget för förbrukningsartikel

  LFN avslår ansökan om att koagulationsinstrumentet CoaguChek S ska ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Avslag och uteslutningar Första avslaget för förbrukningsartikel

 • Försäljningssiffror periodens varor

  Här publicerar vi varje månad försäljningssiffror för förpackningsstorleksgrupper på listan över periodens varor.

  Apotek Utbyte av läkemedel på apotek Försäljningssiffror periodens varor

 • Förtydligande information rörande beslut om E-vimin

  TLV beslutade den 30 mars 2015 om en prishöjning av E-vimin. TLV har därefter uppmärksammat att beslutet innehåller en formulering som föranleder ett förtydligande från myndigheten.

  Beslut Beslut läkemedel Prishöjning bifall E-vimin får ett högre pris Förtydligande information rörande beslut om E-vimin

 • Förvaltningsrätten avslår överklagan för hudskyddsplatta

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Pågående Förvaltningsrätten avslår överklagan för hudskyddsplatta

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande Firmagon

  Firmagon (degarelix) kommer inte heller framöver att ingå i högkostnadsskyddet. Förvaltningsrätten i Stockholm delar TLV:s uppfattning att Ferring Läkemedel AB inte har visat att Firmagon (degarelix) har de fördelar som bolaget påstår.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Pågående Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande Firmagon

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om ADR Luerreservoar

  Vi beslutade den 19 maj 2011 att avslå företagets ansökan om att ADR Luerreservoar skulle ingå i förmånssystemet. Detta då vi tyckte att priset företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten avslår överklagande om ADR Luerreservoar

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om Asmanex

  Förvaltningsrätten avslår företaget Schering-Plough AB:s överklagande av vårt beslut att Asmanex inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten avslår överklagande om Asmanex

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om Coagu-Chek XS

  TLV:s definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten avslår överklagande om Coagu-Chek XS

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om inhalationsutrustning

  Förvaltningsrätten har avslagit Active Care Sverup AB:s överklagande av vårt beslut om att inte låta PARI Turbo Boy Sx, PARI Junior Boy SX och PARI aFlow rapid ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten avslår överklagande om inhalationsutrustning

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om My Life Omnipod POD

  Vi beslutade den 1 september 2011 att avslå företagets ansökan om att My Life Omnipod POD skulle få ingå i förmånssystemet. Detta då vi tyckte att priset som företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten avslår överklagande om My Life Omnipod POD

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om Stomi Bas Mellan

  Förvaltningsrätten har avslagit NordiCare AB:s överklagande av vårt beslut om att inte låta gördeln Stomi Bas Mellan ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten avslår överklagande om Stomi Bas Mellan

 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om Sycrest

  Förvaltningsrätten avslog den 31 maj 2013 H. Lundbecks AB:s överklagande av vårt beslut om att inte låta Sycrest ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Pågående Förvaltningsrätten avslår överklagande om Sycrest

 • Förvaltningsrätten delar TLV:s bedömning om läkemedlet Kuvan

  Idag meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm sin dom om läkemedlet Kuvan. Domstolen ger i allt väsentligt stöd för TLV:s beslut att inte låta Kuvan ingå i högkostnadsskyddet. TLV konstaterade i sitt beslut att kostnaden för läkemedlet Kuvan är för hög i förhållande till den nytta läkemedlet ger.

  Press Pressmeddelanden Förvaltningsrätten delar TLV:s bedömning om läkemedlet Kuvan

 • Förvaltningsrätten går på TLV:s linje

  - Vår definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten, säger TLV:s jurist Malin Blixt i en kommentar till domen.

  Press Övriga nyheter Förvaltningsrätten går på TLV:s linje

 • Förvaltningsrätten går på TLV:s linje angående insulinpump

  TLV:s bedömning om vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten. I domen gällande den slanglösa insulinpumpen My Life Omnipod konstaterar förvaltningsrätten att produktens handenhet har en för lång livslängd för att kunna anses vara en förbrukningsartikel.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten går på TLV:s linje angående insulinpump

 • Förvaltningsrätten har beslutat att upphäva TLV:s beslut om Emselex

  Förvaltningsrätten har beslutat att undanröja TLV:s beslut om att Emselex inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten har beslutat att upphäva TLV:s beslut om Emselex

 • Förvaltningsrätten har meddelat dom avseende SenSura Mio

  Vi beslutade den 1 september 2011 att avslå företagets ansökan om att SenSura Mio skulle få ingå i förmånssystemet. Detta då vi tyckte att priset som företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten. SenSura Mio används av patienter med colostomi.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut Avslutade Förvaltningsrätten har meddelat dom avseende SenSura Mio

 • Förändring av den förhöjda handelsmarginalen

  Den 1 januari 2015 görs förändringar som påverkar apotekens ersättning för vissa läkemedel.

  Press Övriga nyheter Förändring av den förhöjda handelsmarginalen

 • Jakavi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Jakavi (ruxolitinib) som används vid myelofibros, ingår från och med den 5 april 2014 i högkostnadsskyddet med begränsning. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ till patienter med myelofibros av intermediär-2 eller hög risk.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Jakavi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Januvia in i förmånerna

  LFN beslutar att diabetesläkemedlet Januvia ska ingå i förmånerna. Januvia är ett läkemedel som används vid behandling av åldersdiabetes (diabetes mellitus typ 2).

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Januvia in i förmånerna

 • Januvias uppföljningsvillkor uppfyllt

  Vi finner att uppföljningsvillkoret för Januvia är uppfyllt. Det framstår dock som att frågan om produktens framtida subventionsstatus bör omprövas.

  Beslut Beslut läkemedel Uppföljningsbeslut Januvias uppföljningsvillkor uppfyllt

 • Jardiance ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Jardiance (empagliflozin), ett läkemedel för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 december 2014. Subventionen gäller endast när Jardiance används som tillägg till behandling med metformin.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Jardiance ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Jaroslava Lafih

  Om TLV Organisation Personal Jaroslava Lafih

 • Jaroslava Lafih

  Om TLV Organisation Jaroslava Lafih

 • Jaydess ingår i högkostnadsskyddet

  Jaydess (levonorgestrel) hormonspiral för att förebygga graviditet ingår i högkostnadsskyddet från och med 30 maj 2015. Företaget har visat att Jaydess ger högre nytta till en lägre kostnad jämfört med preventivmedlet Nexplanon som är ett implantat.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Jaydess ingår i högkostnadsskyddet

 • Jeanette Lagerlund

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Samtliga DPP-4-hämmare kvar i högkostnadsskyddet Projektgrupp DPP4-hämmare Jeanette Lagerlund

 • Jeanette Lagerlund

  Läkemedel Ansök om pris eller subvention Handläggning Jeanette Lagerlund

 • Jeanette Lagerlund

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Planerade omprövningar av läkemedel Projektgrupp inkontinens, prostata Jeanette Lagerlund

 • Jeanette Lagerlund

  Om TLV Organisation Personal Jeanette Lagerlund

 • Jeanette Lagerlund

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Planerade omprövningar av läkemedel Jeanette Lagerlund

 • Jentadueto ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Jentadueto (linagliptin och metformin), ett kombinationsläkemedel vid typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 30 maj 2015.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Jentadueto ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Jessica Bylund

  Om TLV Organisation Nämnden för statligt tandvårdsstöd Jessica Bylund

 • Jetrea ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Jetrea (okriplasmin) för behandling av vitreomakulär traktionssyndrom (VMT) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 12 december 2014. Begränsningen innebär att läkemedlet inte är subventionerat för patienter som har VMT med epiretinalt membran (ERM).

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Jetrea ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Jext ingår i högkostnadsskyddet

  Jext adrenalinpenna ingår från och med den 28 januari 2011 i högkostnadsskyddet. Kostnaden för Jext är samma som för likvärdiga läkemedel.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Jext ingår i högkostnadsskyddet

 • Jobba hos oss

  På TLV möter du en myndighet i förändring och tillväxt. Här finns möjligheter för dig som vill vara med och utveckla det offentligas subventionering av och ersättning till apotek, tandvård och läkemedel.

  Om TLV Jobba hos oss

 • Johan Pontén

  Om TLV Organisation Personal Johan Pontén

 • Johanna Mörnefelt

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Planerade omprövningar av läkemedel Johanna Mörnefelt

 • Johanna Mörnefelt

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Omprövning av Follikelstimulerande hormon (FSH) och Luteniserande hormon (LH) Projektgrupp follikelstimulerande hormon (FSH) och Luteniserande hormon (LH) Johanna Mörnefelt

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Uppdaterad hälsoekonomisk bedömning av Lucentis DME Projektgrupp Lucentis Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Alla ESL kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar Projektgrupp erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Yervoy Projektgrupp Yervoy Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Jevtana Projektgrupp Jevtana Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Halaven Projektgrupp Halaven Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Soliris Projektgrupp Soliris Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Originalläkemedlet Vagifem 10 mikrogram utesluts ur högkostnadsskyddet Projektgrupp lokala östrogener Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Uppdaterad hälsoekonomisk bedömning av Lucentis RVO Projektgrupp Lucentis RVO Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Zytiga Projektgrupp Zytiga Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Eylea Projektgrupp Eylea Johanna Mörnefält

 • Johanna Mörnefält

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Xiapex Projektgrupp Xiapex Johanna Mörnefält

 • Jon Othozon

  Om TLV Organisation Personal Jon Othozon

 • Jonas Lindblom

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar TLV avskriver omprövning av inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL Projektgrupp läkemedel inom astma och KOL Jonas Lindblom

 • Jonas Lindblom

  Om TLV Organisation Personal Jonas Lindblom

 • Jonas Lindblom

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Läkemedel vid tillväxtstörning kvarstår i högkostnadsskyddet Projektgrupp tillväxthormoner Jonas Lindblom

 • Jonas Lindblom

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Strattera och Elvanse kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning Projektgrupp ADHD-läkemedel Jonas Lindblom

 • Jonas Lindblom

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar TLV går inte vidare med omprövning av Spiriva (Handihaler och Respimat) Projektgrupp Spiriva (Handihaler och Respimat) Jonas Lindblom

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Jevtana Projektgrupp Jevtana Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Zytiga Projektgrupp Zytiga Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Caprelsa Projektgrupp Caprelsa Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Abraxane Projektgrupp Abraxane Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Vidaza Projektgrupp Vidaza Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Uppdaterad hälsoekonomisk bedömning av Lucentis DME Projektgrupp Lucentis Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Lemtrada Projektgrupp Lemtrada Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Om TLV Organisation Personal Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Ozurdex Projektgrupp Ozurdex Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Perjeta Projektgrupp Prejeta Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Nulojix Projektgrupp Nulojix Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Eylea Projektgrupp Eylea Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Uppdaterad hälsoekonomisk bedömning av Lucentis RVO Projektgrupp Lucentis RVO Jonathan Lind Martinsson

 • Jonathan Lind-Martinsson

  Läkemedel Klinikläkemedelsuppdraget Avslutade hälsoekonomiska bedömningar Hälsoekonomisk bedömning av Adcetris Projektgrupp Adcetris Jonathan Lind-Martinsson

 • Journalföringen inom tandvården behöver förbättras

  TLV, Tandvårds- och läkmedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i ett samverkansprojekt om journalföring inom tandvården konstaterat att det finns ett behov av förbättringar.

  Press Övriga nyheter Journalföringen inom tandvården behöver förbättras

 • JuniorStar, insulinpenna för flergångsbruk, ingår i läkemedelsförmånen

  Vi bedömer att JuniorStar, insulinpenna för flergångsbruk främst avsedd att användas av barn, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention JuniorStar, insulinpenna för flergångsbruk, ingår i läkemedelsförmånen