Innehållet på sidan:

A-Ö

 • Zanidip

  I samband med genomgången av läkemedel mot högt blodtryck, beslutade TLV att läkemedlet Zanidip (lerkanidipin) ska tas ut ur högkostnadsskyddet från och med den 1 september 2008.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade Zanidip

 • Zanidip förlorar subvention

  Zanidip förlorar subvention efter genomgång av läkemedel mot högt blodtryck.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zanidip förlorar subvention

 • Zanidip förlorar subvention

  Zanidip förlorar subvention efter genomgång av läkemedel mot högt blodtryck.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade Zanidip Zanidip förlorar subvention

 • Zantac inte kvar i förmånerna

  LFN beslutar att läkemedlen Zantac och Zantac Brus från och med den 1 maj 2006 inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zantac inte kvar i förmånerna

 • Zavedos kapsel 5 mg får inte ett högre pris

  Zavedos (idarubicin) kapsel i styrkan 5 mg, ett läkemedel för behandling av leukemi, får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.

  Beslut Beslut läkemedel Prishöjning avslag Zavedos kapsel 5 mg får inte ett högre pris

 • Zavesca kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Zavesca utesluts ur högkostnadsskyddet vid indikationen Gauchers sjukdom. Vid indikationen Niemann-Pick typ C är dock Zavesca fortsatt subventionerat. På grund av det höga priset som företaget begär är läkemedlet inte kostnadseffektivt vid Gauchers sjukdom. Detta trots att läkemedlet tillför nytta för patienterna.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Zavesca kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

 • Zebinix ingår i högkostnadsskyddet

  Zebinix mot epilepsi ingår i högkostnadsskyddet. Zebinix är tänkt att användas som tilläggsbehandling vid epilepsi i de fall ordinarie behandling inte ger tillräcklig effekt.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zebinix ingår i högkostnadsskyddet

 • Zelboraf ingår i högkostnadsskyddet

  Zelboraf (vemurafenib) för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 april 2015.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zelboraf ingår i högkostnadsskyddet

 • Zemplar in i förmånerna

  LFN beslutar att Zemplar injektionsvätska ska ingå i förmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zemplar in i förmånerna

 • ZenSiv 1-dels, sluten och tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna

  Vi bedömer att ZenSiv 1-dels, sluten och tömbar påse för stomiopererade, är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfylld och ZenSiv 1-dels påsar kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Generell subvention ZenSiv 1-dels, sluten och tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna

 • Zimulti beviljas begränsad subvention

  Viktminskningsläkemedlet Zimulti ingår från och med den 19 juni 2008 i högkostnadsskyddet, med nedanstående begränsningar och villkor.

  Beslut Beslut läkemedel Begränsad subvention Zimulti beviljas begränsad subvention

 • Zocord

  Företaget MSD överklagade vårt beslut att läkemedlet Zocord inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut Avslutade Zocord

 • Zocord förlorar subvention för alla förpackningar utom en

  Zocord för behandling av höga blodfetter förlorar sin subvention för alla förpackningar utom en. Från och med den 1 juni 2009 ingår endast förpackningsstorlek i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zocord förlorar subvention för alla förpackningar utom en

 • Zoloft IVAX mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Zoloft IVAX inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zoloft IVAX mot depression subventioneras inte

 • Zoloft Medartuum mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Zoloft Medartuum inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zoloft Medartuum mot depression subventioneras inte

 • Zoloft Omnia mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Zoloft Omnia inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zoloft Omnia mot depression subventioneras inte

 • Zoloft Parallel mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Zoloft Parallel inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zoloft Parallel mot depression subventioneras inte

 • Zoloft Paranova mot depression subventioneras inte

  TLV har beslutat att Zoloft Paranova inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zoloft Paranova mot depression subventioneras inte

 • Zomig kvar i förmånerna

  LFN beslutar att migränläkemedlen Zomig och Zomig Rapimelt ska vara kvar i förmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zomig kvar i förmånerna

 • Zonegran in i förmånerna

  LFN beslutar att läkemedlet Zonegran ska ingå i förmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zonegran in i förmånerna

 • Zostavax ingår i högkostnadsskyddet

  Vaccinet Zostavax mot bältros ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 maj 2011.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zostavax ingår i högkostnadsskyddet

 • Zostavax utesluts ur högkostnadsskyddet

  Zostavax är ett vaccin mot bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN) och som är avsett att användas vid vaccination av personer i åldrarna 50 år eller äldre. Bältros är en virusinfektion som alla kan få om de tidigare har haft vattkoppor. Symtom på bältros är främst smärta och utslag som så småningom läker av sig själv.

  Läkemedel Omprövning av läkemedel Avslutade omprövningar Zostavax utesluts ur högkostnadsskyddet

 • Zyban in i förmånerna under begränsad tid

  LFN beslutar att rökavvänjningsmedlet Zyban ska ingå i läkemedelsförmånerna.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zyban in i förmånerna under begränsad tid

 • Zyclara ingår i högkostnadsskyddet

  Zyclara (imikvimod) för behandling av aktinisk keratos ingår i högkostnadsskyddet från och med den 6 september 2013.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zyclara ingår i högkostnadsskyddet

 • Zydelig ingår i högkostnadsskyddet

  Zydelig (idelalisib) som används för behandling av två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom (FL), ingår från och med den 25 februari 2015 i högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zydelig ingår i högkostnadsskyddet

 • Zypadhera ingår i högkostnadsskyddet

  Injektionsvätskan Zypadhera mot schizofreni ingår i högkostnadsskyddet från och med den 6 mars 2010. Kostnaden för Zypadhera är samma som för jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zypadhera ingår i högkostnadsskyddet

 • Zytiga ingår i högkostnadsskyddet

  Zytiga (abirateron) som används för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2015.

  Beslut Beslut läkemedel Generell subvention Zytiga ingår i högkostnadsskyddet

 • Zytiga ingår inte i högkostnadsskyddet

  Zytiga (abirateronacetat) för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det pris som företaget begär ger en sammanlagd behandlingskostnad som inte är rimlig.

  Beslut Beslut läkemedel Avslag och uteslutningar Zytiga ingår inte i högkostnadsskyddet

 • Zytiga kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Zytiga för behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris.

  Press Övriga nyheter Zytiga kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

 • Ökad kännedom om LFN bland läkare

  Åtta av tio läkare känner till Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) enligt en ny undersökning från SCB. Undersökningen visar dessutom att varannan läkare anser att kvaliteten på LFN:s arbete är bra. En ökning jämfört med för två år sedan då en av tre läkare gjorde samma bedömning.

  Press Pressmeddelanden Ökad kännedom om LFN bland läkare

 • Ökad priskonkurrens med elektronisk prisansökan

  Ett år efter Läkemedelsförmånsnämndens lansering av en elektronisk prisansökan väljer fyra av tio läkemedelsföretag att skicka in sina ansökningar elektroniskt till LFN. Den nya e-tjänsten bidrar till att skapa en effektiv marknadsplats där företagen snabbt kan reagera på konkurrenternas prisändringar.

  Press Pressmeddelanden Ökad priskonkurrens med elektronisk prisansökan

 • Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel

  Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för de som bor i större tätorter. Det framgår av TLV:s rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek.

  Press Pressmeddelanden Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel

 • Örjan Brinkman

  Om TLV Organisation Ersättare Nämnden för statligt tandvårdsstöd Örjan Brinkman

 • Över 30 apotek får glesbygdsbidrag

  TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till drygt 30 apotek. Totalt får de dela på närmare nio miljoner kronor. "Det är viktigt att patienter som bor i glesbygden kan hämta ut sin medicin", säger apoteksavdelningens chef Inger Erlandsson.

  Press Pressmeddelanden Över 30 apotek får glesbygdsbidrag

 • Överklaga ett beslut

  Företaget som ansöker om subvention eller pris har rätt att överklaga våra beslut. Det gäller när ansökningar helt eller delvis får avslag av oss. Första instans för ett överklagande är förvaltningsrätten.

  Medicinteknik Pris och subvention av förbrukningsartiklar Så beslutar vi Överklaga ett beslut

 • Överklaga ett beslut

  Företaget som ansöker om subvention eller pris har rätt att överklaga våra beslut. Det gäller när ansökningar helt eller delvis får avslag av oss. Första instans för ett överklagande är förvaltningsrätten.

  Läkemedel Ansök om pris eller subvention Så beslutar vi Överklaga ett beslut

 • Överklagade beslut

  Här finner du information om de ärenden som fått avslag och blivit överklagade.

  Beslut Beslut förbrukningsartiklar Överklagade beslut

 • Överklagade beslut

  Här finner du information om de ärenden som fått avslag och blivit överklagade.

  Beslut Beslut läkemedel Överklagade beslut

 • Översyn av handelsmarginalen

  TLV har genomför en översyn av apotekens handelsmarginal. Arbetet var indelat i flera steg och har skett i dialog med bland andra Sveriges Apoteksförening och Sveriges Kommuner och Landsting.

  Apotek Apotekens marginaler Översyn av handelsmarginalen

 • Översyn av handelsmarginalen 2012

  Vi har genomfört vår första översyn av den svenska apoteksmarknaden. Vi har fått över 300 nya apotek, längre öppettider och en mångfald av aktörer. Samtidigt har inte försäljningen av receptbelagda läkemedel ökat – det är fler apotek som delar på den ersättning staten betalar ut. Trots detta uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat. Därför finns det ingen anledning att ändra nivån på apotekens handelsmarginal.

  Apotek Apotekens marginaler Översyn av handelsmarginalen 2012