Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du de beslut vi fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

BeslutsklubbaDu kan söka information om besluten på två sätt:

 1. I databasen kan du söka priser, beredningsform, styrka etcetera om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.
 2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.
 • Avslag på prishöjningsansökan för Gammanorm

  LFN avslår prishöjningsansökan för läkemedlet Gammanorm, injektionsvätska.

  Publicerad 16 maj 2007

 • Subvention för Bravelle

  LFN beslutar att läkemedlet Bravelle ska ingå i förmånerna.

  Publicerad 16 maj 2007

 • Begränsad subvention för Gardasil

  Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att HPV-vaccinet Gardasil ska ingå i läkemedelsförmånerna, men bara för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

  Publicerad 9 maj 2007

 • Risperdal Consta kvar i förmånerna

  LFN beslutar att schizofreniläkemedlet Risperdal Consta även fortsättningsvis ska ingå i förmånerna.

  Publicerad 7 maj 2007

 • Fortsatt subvention för Reyataz

  LFN beslutar att HIV-läkemedlet Reyataz även fortsättningsvis ska ingå i förmånerna.

  Publicerad 7 maj 2007

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Sök priser och beslut

I databasen finns information om en produkt ingår i högkostnadsskyddet, priser, beredningsform med mera. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen