Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du de beslut vi fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

BeslutsklubbaDu kan söka information om besluten på två sätt:

 1. I databasen hittar du bland annat priser, beredningsform och styrka om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet. Se länk till höger på sidan.
 2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.
 • Antidepressiva läkemedlet Voxra beviljas begränsad subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Voxra beviljas subvention endast för patienter som på grund av biverkningar inte har uppnått behandlingsmålet med annat läkemedel.

  Publicerad 10 juli 2008

 • Azilect mot Parkinson får begränsad subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Azilect ska räknas in i högkostnadsskyddet för patienter med Parkinsons sjukdom som har on-off-syndrom som får otillräcklig effekt av levodopa.

  Publicerad 4 juli 2008

 • Duodopa beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att särläkemedlet Duodopa ska ingå i högkostnadsskyddet för att behandla patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom.

  Publicerad 2 juli 2008

 • Abstral mot genombrottssmärta beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att läkemedlet Abstral för behandling av genombrottssmärta ska ingå i högkostnadsskyddet från den 19 juni 2008.

  Publicerad 1 juli 2008

 • Hycamtin kapsel beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att Hycamtin i kapselform ska ingå i högkostnadsskyddet. Hycamtin används vid behandling av småcellig lungcancer och finns sedan tidigare som infusionsvätska.

  Publicerad 30 juni 2008

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Sök i databasen

I databasen finns information om en produkt ingår i högkostnadsskyddet, priser, beredningsform med mera. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen