Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du de beslut vi fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

BeslutsklubbaDu kan söka information om besluten på två sätt:

 1. I databasen kan du söka priser, beredningsform, styrka etcetera om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.
 2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.
 • Azilect mot Parkinson får begränsad subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Azilect ska räknas in i högkostnadsskyddet för patienter med Parkinsons sjukdom som har on-off-syndrom som får otillräcklig effekt av levodopa.

  Publicerad 4 juli 2008

 • Duodopa beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att särläkemedlet Duodopa ska ingå i högkostnadsskyddet för att behandla patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom.

  Publicerad 2 juli 2008

 • Abstral mot genombrottssmärta beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att läkemedlet Abstral för behandling av genombrottssmärta ska ingå i högkostnadsskyddet från den 19 juni 2008.

  Publicerad 1 juli 2008

 • Hycamtin kapsel beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att Hycamtin i kapselform ska ingå i högkostnadsskyddet. Hycamtin används vid behandling av småcellig lungcancer och finns sedan tidigare som infusionsvätska.

  Publicerad 30 juni 2008

 • DermaSilk tuber beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutar att förbrukningsartikeln DermaSilk ska subventioneras. DermaSilk används vid behandling av böjveckseksem i kombination med utvärtes läkemedel såsom steroider, mjukgörare eller liknande preparat.

  Publicerad 30 juni 2008

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Sök priser och beslut

I databasen finns information om en produkt ingår i högkostnadsskyddet, priser, beredningsform med mera. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen