Innehållet på sidan:

Begränsad subvention

Här hittar du beslut för läkemedel vi har beviljat begränsad subvention.

Läkemedel som får begränsad subvention ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5