Innehållet på sidan:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

 • Avastin för behandling av ovarialcancer vid första återfall. Bedömningen görs på en utökad indikation jämfört med tidigare bedömning av Avastin.
 • Ilaris för behandling av giktartrit.
 • Ilaris för behandling av systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA, barnreumatism).
 • Obinutuzumab för behandling av kronisk lymfatisk leukemi.
 • Ribovact för behandling av kronisk lymfatisk leukemi.
 • Ribovact för behandling av non-Hodgkin-lymfom och multipelt myelom.
 • Serelaxin för behandling av akut hjärtsvikt.
 • Soliris för behandling av atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS).
 • Vedolizumab för behandling av ulcerös kolit och Crohn's sjukdom.
 • Ramucirumab för behandling av magsäckscancer.

Läkemedel som vi avvaktar att göra hälsoekonomiska bedömningar av: 

 • Dificlir - för behandling av patienter med infektioner i tjocktarmens slemhinna orsakade av bakterien Clostridium difficile

Företaget Astellas Pharma har lämnat in en ansökan om subvention för Dificlir i november 2013. Astellas Pharma har även eftergivit sekretessen för läkemedelsnamnet i det enskilda subventionsärendet, med anledning av att NLT-gruppen även initierat Dificlir för att utvärderas inom klinikläkemedelsprojektet. TLV avvaktar beslutet i subventionsärendet innan vi tar ställning till om ett kunskapsunderlag kommer att sammanställas för Dificlir. 

 • Jakavi - för behandling av splenomegali (förstorad mjälte) eller andra symtom hos vuxna patienter med myelofibros (en sjukdom som påverkar produktionen av blodceller i benmärgen).

Företaget Novartis har i september 2013 ansökt om subvention för Jakavi. Novartis har eftergivit sekretessen för läkemedelsnamnet i detta enskilda subventionsärende, med anledning av att NLT-gruppen även initierat Jakavi i klinikläkemedelsprojektet. TLV avvaktar därför beslut i subventionsärendet innan vi tar ställning till om ett kunskapsunderlag kommer att publiceras för Jakavi i klinikläkemedelsprojektet.