Innehållet på sidan:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Ilaris för behandling av giktartrit.
  • Ilaris för behandling av systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA, barnreumatism).
  • Serelaxin för behandling av akut hjärtsvikt.
  • Vedolizumab för behandling av ulcerös kolit och Crohn's sjukdom.
  • Ramucirumab för behandling av magsäckscancer.