Innehållet på sidan:

Omprövning av läkemedel

Vi granskar kontinuerligt de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, för att se till att de läkemedel som subventioneras av samhället är kostnadseffektiva.

"Pillerburkar i rad på hylla"I en omprövning granskar vi mindre grupper eller enskilda läkemedel för att avgöra om de ska kvarstå inom högkostnadsskyddet eller inte.

Våra omprövningar sker enligt de regler som finns beskrivna i lagen om läkemedelsförmåner. Regelverket finns i menyn till höger.

Riktlinjer för omprövningar av läkemedel

Läkemedelsområden där vi bedömer att det finns störst anledning att ifrågasätta om användningen av är ändamålsenlig och kostnadseffektiv prioriteras för en omprövning.

Vi för en dialog med landstingen och ger dem möjlighet att ha synpunkter på vilka läkemedel vi bör granska.

Innan vi startar en omprövning kontaktar vi berörda företag samt publicerar information här på webbplatsen om vilka läkemedel som berörs.
Våra riktlinjer för omprövningar finns beskrivna i handboken i menyn till höger.