Innehållet på sidan:

Pågående omprövningar av läkemedel

Vi granskar just nu ett antal läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta ingå i högkostnadsskyddet eller inte.

piller i lådor

Nedan hittar du information om vilka omprövningar som pågår. Du hittar även information om vilka specifika läkemedel som granskas och vilka medarbetare som ingår i projektgrupperna.

Till höger under relaterad information finns övergripande tidplaner för alla pågående omprövningar samt en totallista över samtliga produkter som ingår i en omprövning. Tidplanerna och produktlistan uppdateras löpande.

Pågående omprövningar av läkemedel:

 • Omprövning av Revlimid

  TLV har beslutat att starta en omprövning av subventionen av Revlimid som används vid behandling av vuxna med multipelt myelom, myelodysplastiskt syndrom och mantelcellslymfom.

  Publicerad 4 oktober 2016

 • Omprövning av subkutana TNF-α-hämmare

  Subventionsbeslut i omprövningen är fattade, se relaterad information till höger. Omprövningen kommer formellt att avslutas när sidoöverenskommelserna undertecknats, senast den 31 oktober.

  Publicerad 16 juni 2016

 • Omprövning av Xolair

  TLV har beslutat att starta en omprövning av läkemedlet Xolair - indikationen kronisk spontan urtikaria. Omprövningen omfattar alla förpackningar av Xolair.

  Publicerad 12 februari 2016

 • Omprövning av Cerezyme och Vpriv för behandling av Gauchers sjukdom

  TLV har beslutat att starta en omprövning av subventionen av enzymersättningsläkemedel som används vid behandling av patienter med Gauchers sjukdom.

  Publicerad 4 juni 2015