Innehållet på sidan:

Pågående omprövningar av läkemedel

Vi granskar just nu ett antal läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta ingå i högkostnadsskyddet eller inte.

piller i lådor

Nedan hittar du information om vilka omprövningar som pågår. Du hittar även information om vilka specifika läkemedel som granskas och vilka medarbetare som ingår i projektgrupperna.

Till höger under relaterad information finns övergripande tidplaner för alla pågående omprövningar samt en totallista över samtliga produkter som ingår i en omprövning. Tidplanerna och produktlistan uppdateras löpande.

Pågående omprövningar av läkemedel:

 • Omprövning av Esmya

  TLV har beslutat att starta en omprövning av läkemedlet Esmya - indikationen intermittent behandling av måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder.

  Publicerad 2 november 2016

 • Omprövning av Revlimid

  TLV har beslutat att starta en omprövning av subventionen av Revlimid som används vid behandling av vuxna med multipelt myelom, myelodysplastiskt syndrom och mantelcellslymfom.

  Publicerad 4 oktober 2016

 • Omprövning av Cerezyme och Vpriv för behandling av Gauchers sjukdom

  TLV har beslutat att starta en omprövning av subventionen av enzymersättningsläkemedel som används vid behandling av patienter med Gauchers sjukdom.

  Publicerad 4 juni 2015