Innehållet på sidan:

Pågående omprövningar av läkemedel

Vi granskar just nu ett antal läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta ingå i högkostnadsskyddet eller inte.

piller i lådor

Nedan hittar du information om vilka omprövningar som pågår. Du hittar även information om vilka specifika läkemedel som granskas och vilka medarbetare som ingår i projektgrupperna.

Till höger under relaterad information finns övergripande tidplaner för alla pågående omprövningar samt en totallista över samtliga produkter som ingår i en omprövning. Tidplanerna och produktlistan uppdateras löpande.

Pågående omprövningar av läkemedel:

 • Omprövning av läkemedel inom astma och KOL

  Just nu pågår en omprövning av inhalationsläkemedel inom astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Publicerad 21 maj 2014

 • Omprövning av Taflotan

  Just nu pågår en omprövning av Taflotan som används vid behandling av öppenvinkelglaukom och okulär hypertension.

  Publicerad 6 maj 2014

 • Omprövning av Norspan smärtstillande plåster

  Just nu pågår en omprövning av Norspan smärtstillande plåster.

  Publicerad 26 februari 2014

 • Omprövning av DPP4-hämmare

  Just nu pågår en omprövning av läkemedel som innehåller en så kallad DDP4-hämmare. DPP4-hämmare används för att behandla högt blodsocker hos patienter med diabetes mellitus typ 2.

  Publicerad 12 september 2013