Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Mekinist ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Mekinist (trametinib) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 17 juni 2016 för behandling i kombination med dabrafenib (Tafinlar) vid malignt melanom.

  Publicerad 22 juni 2016

 • Pafinur ingår inte i högkostnadsskyddet

  Pafinur (rupatadin), som används mot allergisk rinit och kronisk urtikaria, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att hälsovinsterna står i rimlig relation till Pafinurs kostnad.

  Publicerad 22 juni 2016

 • Repatha ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till och med 31 december 2017

  Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över får Repatha.

  Publicerad 21 juni 2016

 • Xalkori ingår i högkostnadsskyddet

  Xalkori (crizotinib) används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer som har en specifik förändring eller defekt i en gen som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK). Xalkori ingår i högkostnadsskyddet från och med den 17 juni 2016.

  Publicerad 20 juni 2016

 • Freedom Förlängningsset ingår i läkemedelsförmånerna

  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Förlängningsset, en förlängningsslang att använda vid infusioner av läkemedel, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

  Publicerad 17 juni 2016

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18