Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Metformin AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet

  Metformin AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår från och med den 20 februari 2015 i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 27 februari 2015

 • Gabapentin AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet

  Gabapentin AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår från och med den 20 februari 2015 i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 27 februari 2015

 • Lyxumia ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Lyxumia (lixisenatid) ett läkemedel för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 februari 2015. Subventionen gäller endast när Lyxumia används i kombination med basinsulin för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller när metformin eller SU inte är lämpliga.

  Publicerad 26 februari 2015

 • Doxycyklin EQL Pharma får ett högre pris

  Doxycyklin EQL Pharma (doxycyklin) är ett antibiotikum och tillhör klassen tetracykliner. Läkemedlet är ett så kallat bredspektrumantibiotikum och vi beviljar en prishöjning från och med den 1 mars 2015 för att säkerställa en ändamålsenlig sortimentsbredd inom högkostnadsskyddet.

  Publicerad 26 februari 2015

 • Velphoro ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Velphoro är indicerat för kontroll av serumfosfatnivåer hos vuxna patienter med kronisk njursvikt som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys.

  Publicerad 25 februari 2015

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6