Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande

  TLV har den 5 april 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 11 sanktionsärenden omfattande 8 läkemedelsföretag.

  Publicerad 7 april 2016

 • Rixubis ingår i högkostnadsskyddet

  Rixubis (nonacog gamma) för behandling av blödningsrubbningar hos patienter med Hemofili B (en form av blödarsjuka) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 mars 2016.

  Publicerad 7 april 2016

 • Entresto ingår i högkostnadsskyddet för gällande indikation

  Entresto (sakubitril/valsartan) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt pumpförmåga.

  Publicerad 1 april 2016

 • Toujeo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Toujeo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade blodsockerfall. För typ 1-diabetes ska Toujeo subventioneras utan begränsning.

  Publicerad 29 mars 2016

 • Benepali ingår i högkostnadsskyddet

  Benepali (etanercept) för behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit) och plackpsoriasis ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 mars 2016.

  Publicerad 21 mars 2016

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9