Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Hollister Moderma Flex urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna

  Vi bedömer att Hollister Moderma Flex urostomipåse är kostnadseffektiv till ansökt pris. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Hollister Moderma Flex urostomipåse kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

  Publicerad 27 april 2015

 • Flexilev ingår inte i högkostnadsskyddet

  Flexilev (levodopa plus karbidopa), avsett för behandling av vuxna patienter med Parkinsons sjukdom, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 24 april 2015

 • MyLife Clickfine pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna

  Vi bedömer att MyLife Clickfine pennkanyl är kostnadseffektiva till ansökt pris. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och MyLife Clickfine pennkanyl kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

  Publicerad 23 april 2015

 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel

  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran uteslutits ur läkemedelsförmånerna från den 1 maj 2015.

  Publicerad 15 april 2015

 • Strattera, oral lösning, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Strattera (atomoxetin), oral lösning, för behandling av ADHD ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 mars 2015. Begränsningen innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet när tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt.

  Publicerad 9 april 2015

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11