Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Striverdi Respimat ingår i högkostnadsskyddet

  Striverdi Respimat (olodaterol) för behandling av KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014.

  Publicerad 26 juni 2014

 • Erivedge kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

  Erivedge (vismodegib) för behandling av avancerad form av basalcellscancer (BCC) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Vi bedömer att kostnaderna för behandlingen är för höga i relation till hälsovinsterna.

  Publicerad 25 juni 2014

 • Xigduo ingår i högkostnadsskyddet

  Diabetesläkemedlet Xigduo (dapagliflozin och metformin) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 4 juni 2014.

  Publicerad 25 juni 2014

 • Crono infusionspumpar ingår inte i läkemedelsförmånen

  Vi bedömer att Crono infusionspumpar inte omfattas av begreppet förbrukningsartikel i förmånslagens mening och kan därför inte subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

  Publicerad 25 juni 2014

 • Bemfola ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Bemfola (follitropin alfa) är ett läkemedel som är avsett att användas vid infertilitet. Bemfola ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014 med begränsningen att läkemedlet inte är subventionerat vid äggfrysning av sociala skäl.

  Publicerad 24 juni 2014

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17