Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Trevicta ingår i högkostnadsskyddet

  Trevicta (paliperidon), långtidsverkande injektionsvätska för underhållsbehandling av schizofreni, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 september 2016.

  Publicerad 26 september 2016

 • Vistaprep ingår i högkostnadsskyddet

  Vistaprep (makrogol,natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid) pulver i dospåsar för att bereda en lösning som ska sväljas, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 september 2016.

  Publicerad 26 september 2016

 • Klonidin APL i flytande form ingår i högkostnadsskyddet

  Klonidin APL, flytande lösning, i form av lagerberedning, ingår från och med den 24 september 2016 i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 26 september 2016

 • Dansac X-strips ingår i läkemedelsförmånerna

  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac X-strips, hudskyddande häfta för stomivård, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 oktober 2016.

  Publicerad 23 september 2016

 • Uppföljningsvillkoret för Eliquis är uppfyllt

  Eliquis (apixaban) ingår sedan 2013 i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor som nu är uppfyllt. Eliquis är en förebyggande behandling av stroke och bildning av blodproppar hos vuxna som har en onormal hjärtrytm kallad icke-valvulärt förmaksflimmer och som anses vara i riskzonen för stroke.

  Publicerad 15 september 2016

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25