Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Avslag Viagra

  Ansökan om att Viagra från Pfizer AB ska ingå i läkemedelsförmånerna har avslagits av Läkemedelsförmånsnämnden.

  Publicerad 27 mars 2003

 • Ny styrka av Stocrin in i förmånen

  LFN avslog den 24 februari 2003 ansökan om en ny styrka, 600 mg, för Hiv-läkemedlet Stocrin från Merck, Sharp & Dohme (Sweden) AB.

  Publicerad 24 februari 2003

 • Avslag prishöjning

  Pharmacia Sverige AB har begärt en prishöjning för åtta läkemedel.

  Publicerad 20 februari 2003

 • Avslag ny beredningsform Flutide

  Ny beredningsform av GlaxoSmithKline AB:s Flutide anses inte vara kostnadseffektiv.

  Publicerad 17 februari 2003

 • Avslag Robinul och Aunativ

  Två avslagsbeslut, som gäller läkemedlen Robinul och Aunativ, och som baserar sig på samma princip.

  Publicerad 31 januari 2003

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6