Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Lyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Från och med den 1 april 2012 är subventionen för Lyrica (pregabalin) begränsad vid neuropatisk smärta (nervsmärta) och generaliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning.

  Publicerad 20 december 2011

 • Ny form av Zometa ingår i högkostnadsskyddet

  Zometa (zoledronsyra) i beredningsformen infusionsvätska, lösning, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 november 2011.

  Publicerad 16 december 2011

 • Nitroglycerin Recip i nya förpackningar ingår i högkostnadsskyddet

  Från och med den 1 januari 2012 ingår Nitroglycerin Recip (glyceryltrinitrat) i förpackningarna 30 och 120 resoribletter i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 15 december 2011

 • Tobi Podhaler ingår i högkostnadsskyddet

  Från och med den 9 december 2011 ingår Tobi Podhaler (tobramycin) i högkostnadsskyddet. Kostnaden för att behandla med Tobi Podhaler är inte högre än för jämförbara läkemedel som redan finns inom högkostnadsskyddet.

  Publicerad 15 december 2011

 • Champix uppföljningsvillkor uppfyllt

  Subvention av läkemedlet Champix är begränsad till patienter som samtidigt får tillgång till motiverande stöd. Läkemedlet ska också användas som ett andrahandsalternativ till nikotinersättningsmedel.

  Publicerad 15 december 2011

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45