Innehållet på sidan:

Övriga nyheter

 • TLV söker avdelningschef

  Publicerad 30 oktober 2014

 • Gemensam satsning för att sprida kunskap om adhd

  Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Nu presenterar flera myndigheter en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.

  Publicerad 29 oktober 2014

 • TLV överklagar inte Cerezyme

  TLV har nu analyserat domen och vi kommer inte att överklaga. I kammarrättens dom framgår i huvudsak att TLV i stället för att utesluta Cerezyme borde ha sänkt priset. Kammarrätten delar dock TLV:s uppfattning om att läkemedlet inte får kosta hur mycket som helst.

  Publicerad 29 oktober 2014

 • Rhophylac utgår ur läkemedelsförmånerna

  Läkemedlet Rhophylac nedan har en mycket begränsad användning inom läkemedelsförmånerna redan idag. Men efter att företaget som marknadsför Rhophylac begärt utträde för sitt preparat, vill vi uppmärksamma att läkemedlet inte längre kommer att finnas tillgängligt inom förmånerna från och med den 1 november 2014.

  Publicerad 10 oktober 2014

 • Inkontinensläkemedlet Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet

  TLV har omprövat subventionen av läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex vid trängningsinkontinens. Direktimporterat Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet och Toviaz och Vesicare får begränsad subvention. Omprövningen förväntas frigöra 75 miljoner kronor per år inom läkemedelsförmånerna.

  Publicerad 8 oktober 2014

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11