Innehållet på sidan:

Övriga nyheter

 • Fel priser i expeditionssystemen på apotek

  På grund av ett tekniskt fel har läkemedel inom förmånen sedan i natt haft fel priser i apotekens expeditionssystem. Rangordningen av periodens vara är dock korrekt.

  Publicerad 10 mars 2016

 • Bättre tandvårdsstöd för patienter med stora behov

  TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.

  Publicerad 10 mars 2016

 • Viktiga steg 2015 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna

  - Trepartsöverläggningarna mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har lett till att nya läkemedel mot prostatacancer och lungcancer har inkluderats i förmånerna. Vi har också kunnat utvidga subventionen av hepatit C-läkemedel till ännu större patientgrupper.

  Publicerad 22 februari 2016

 • Uppdaterad AUP-snurra på webben

  På TLV:s hemsida finns en räknesnurra som snabbt och enkelt räknar ut rätt AUP, det vill säga apotekens utförsäljningspris. Denna har nu uppdaterats i och med att en ny handelsmarginal för läkemedel införs från 1 april. Det går även att räkna ut priser som gäller till och med 31 mars.

  Publicerad 17 februari 2016

 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor

  Från och med februari finns Flutikasonpropionat och Rasagilin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

  Publicerad 8 februari 2016

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5