Innehållet på sidan:

Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2016 tillämpas föreskriften TLVFS 2015:1 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

I höger meny under Relaterad information finns den gällande föreskriften TLVFS 2015:1 i pdf-format och högre upp till höger en länk för att beställa föreskriften i tryckt format.

Ny föreskrift den 15 januari 2017

En ny föreskrift kommer att gälla från den 15 januari 2017, HSLF-FS 2016:49. Den innehåller ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd samt nya, omräknade referenspriser.

Du hittar den nya föreskriften, HSLF-FS 2016:49 under länken Ändringar i tandvårdsstödet från den 15 januari 2017. Där finner du också

  • information om vilka ändringar som gjorts,
  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna,
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • en föreskrift med ändringarna färgmarkerade, samt
  • en länk för att beställa den nya föreskriften.

Referensprislista och handbok

Referenspriserna finns i bilaga 2 i respektive föreskrift, den gällande TLVFS 2015:1 och den kommande, HSLF-FS 2016:49. För gällande föreskrift, TLVFS 2015:1, finns också en separat referensprislista med det dentala material som referenspriserna beräknats på. Du hittar listan via en länk i vänster meny.

I vänster meny finns även en länk till handboken om tandvårdsstödet. Nuvarande version 7.0, med de nya ändringarna beskrivna, gäller sedan den 15 januari 2016.

Handboken innehåller många kliniska exempel om hur regelverket kan tillämpas.

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift TLVFS 2015:1 (upphör att gälla 15 januari 2017)

Kommande föreskrift HSLF-FS 2016:49 (börjar gälla 15 januari 2017)

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se dokument nedan.

Stående order på föreskrift om statligt tandvårdsstöd