Innehållet på sidan:

Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari tillämpas föreskriften TLVFS 2015:1 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

I höger meny under Relaterad information finns den gällande föreskriften TLVFS 2015:1 i pdf-format och högre upp till höger en länk för att beställa föreskriften i tryckt format.

Under rubriken Ändringar i tandvårdsstödet från den 15 januari 2016 länkas du till sidan där du också finner:

  • information om vilka ändringar som gjorts, samt
  • en föreskrift med ändringarna färgmarkerade.

Referensprislista och handbok

Referenspriserna finns i föreskriften TLVFS 2015:1. För gällande föreskrift, TLVFS 2015:1 finns också en separat referensprislista med det dentala material som referenspriserna beräknats på. Du hittar listan via en länk i vänster meny.

I vänster meny finns även en länk till handboken om tandvårdsstödet. Nuvarande version 7.0, med de nya ändringarna beskrivna, gäller från den 15 januari 2015. Handboken innehåller många kliniska exempel om hur regelverket kan tillämpas.

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift TLVFS 2015:1 (gäller sedan 15 januari 2016)

Föreskrifterna går även att ladda ner som pdf, se länkar nedan.

Klicka här för stående order på TLVFS om statligt tandvårdsstöd