Innehållet på sidan:

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2017

Den 15 januari 2017 kommer ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd att införas för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Den nya föreskriften får beteckningen HSLF-FS 2016:49 och innehåller också omräknade referenspriser som gäller från den 15 januari 2017.

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2016:49 i pdf-format till höger under Relaterad information. Vill du beställa den i tryckt format finns länk till Wolters Kluwer (Norstedtsjuridik).

Ändringarna i föreskriften

Du hittar beskrivning av ändringarna som börjar gälla den 15 januari 2017 i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2017" till höger på sidan. Där finns även en kort sammanfattning på ett blad över de viktigaste ändringarna.

Under ”Relaterad information” finns även en version av föreskriften där alla ändringar är färgmarkerade för att lättare se vad som ändrats. Observera dock att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2017, dessa finns i föreskriften, HSLF-FS 2016:49, se länk till höger på sidan.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000  respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2017.

Ny version av handboken

I samband med att den nya föreskriften börjar gälla den 15 januari 2017 kommer en ny version 8.0 av handboken att publiceras här på webbplatsen (se länk i vänster meny) samt i KUSP.

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Kommande föreskrift HSLF-FS 2016:49 (börjar gälla 15 januari 2017)

Gällande föreskrift TLVFS 2015:1 (upphör att gälla 15 januari 2017)

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se länk nedan.