Innehållet på sidan:

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2016

Från och med den 15 januari 2016 finns ett fåtal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den nya föreskriften TLVFS 2015:1 i pdf-format till höger under Relaterad information. Vill du beställa den i tryckt format finns länk till Wolters Kluwer (Norstedtsjuridik).

Information om ändringarna i föreskriften

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2016" under relaterad information till höger i menyn.

Där finns även en version av föreskriften där alla nya delar är färgmarkerade för att lättare se vad som ändrats. Observera dock att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser

En omräkning av referenspriserna har gjorts till den 15 januari 2016.  Du finner de nya referenspriserna som gäller från den 15 januari 2016 i föreskriften, TLVFS 2015:1. Det finns också en separat referensprislista med det dentala material som referenspriserna beräknats på. Du hittar listan via en länk i vänster meny.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet har beslutats vara oförändrade 3.000  respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2016.

Ny version av handboken

I samband med att den nya föreskriften börjar gälla den 15 januari 2016 finns en ny version 7.0 av handboken här på webbplatsen (se länk i vänster meny) samt i KUSP.

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift TLVFS 2015:1 (gäller från 15 januari 2016)

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se länk nedan.