Innehållet på sidan:

Rapporter

Här hittar du publicerade rapporter inom våra olika verksamhetsområden.

 • Internationell prisjämförelse av läkemedel 2016

  I TLV:s uppdrag ingår att följa och analysera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv. TLV redovisar i denna rapport resultaten från analysen av svenska läkemedelspriser och volymer för första kvartalen 2014, 2015 och 2016 i Sverige jämfört med 19 andra europeiska länder.

  Publicerad 1 februari 2017

 • Uppföljning av läkemedelskostnader

  TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna. I detta ingår att följa att överenskommelsen mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen och att redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen.

  Publicerad 1 december 2016

 • Analys av förutsättningar för att testa en ny ersättningsmodell för antibiotika

  I rapporten utreder vi om Läkemedelsindustrins förslag till ny ersättningsmodell för nya antibiotika, bör pilottestas. Vår rekommendation till regeringen är att förslaget inte bör testas. Vi känner alltför stor tveksamhet till flera inslag i modellen.

  Publicerad 1 december 2016

 • 2016 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling

  I rapporten presenteras den första uppföljningen av tillgänglighet, service, lönsamhet och annan försäljningsstatistik sedan TLV:s översyn av apotekens handelsmarginal 2014-2015. Rapporten innehåller även en bedömning om framtida marknadsutveckling samt TLV:s uppdaterade prognos för apoteksmarknaden 2016–2018.

  Publicerad 30 november 2016

 • Det svenska periodens vara-systemet

  Syftet med denna rapport är att redovisa hur prisdynamiken inom PV-systemet fungerar mer i detalj och utfallet av den utveckling som skett över tid.

  Publicerad 15 november 2016

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5