Innehållet på sidan:

Föreskrifter

Här hittar du våra föreskrifter. De är bindande regler som vi utfärdar på regeringens uppdrag.

Våra föreskrifter bestämmer hur vi agerar i olika sammanhang och vad som gäller i vissa frågor. De är ett komplement till de lagar och förordningar som styr verksamheten.

På regeringens uppdrag

Det är regeringen som beslutar om föreskrifter, men de kan överlåta rätten att skriva föreskrifter till enskilda myndigheter.

Vi har fått rätt att skriva föreskrifter om exempelvis receptfria läkemedel och om hanteringen av förmånssystemet.

Föreskrifter innehåller regler

En föreskrift innehåller regler som ska följas. Så är det exempelvis i föreskriften om ansökan och beslut. Där står vad en ansökan ska innehålla. En ofullständig ansökan leder till att den avslås.

Register över gällande författningar

I dokumentet "Register över TLV:s gällande författningar" får du en komplett lista över aktuella föreskrifter per den 1 januari 2013.

Gällande författningar

Du hittar våra föreskrifter under relaterad information. Här finns både alla gällande föreskrifter och föreskrifter som har kommit ut från trycket, men ännu inte har börjat gälla.

Tidigare författningar

Här redovisas tidigare versioner av omtryckta författningar och föreskrifter som har upphört att gälla.