Innehållet på sidan:

Föreskrifter

Nedan presenteras TLV:s gällande grundförfattningar. Här finns även föreskrifter som har kommit ut från trycket men ännu inte har börjat gälla. För författningar som ändrats och omtryckts: se senast gjorda omtryck eller konsoliderad version för att få senaste lydelsen. Upphävda ändringsförfattningar presenteras inom parentes. I vissa föreskrifter hittar du också allmänna råd som har publicerats tillsammans med föreskrifterna.

TLVFS-nummerFöreskriftÄndrad/ omtryckt/ Konsoliderad
TLVFS 2014:9 Om prissättning av vissa äldre läkemedel  
TLVFS 2014:5 E-hälsomyndighetens föreskrifter om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen  
TLVFS 2013:5 Om e-tjänsten Ansökan om pris och subvention

Ändrad:
HSLF-FS 2015:19
TLVFS 2014:1

Konsoliderad:
TLVFS 2013:5

TLVFS 2013:4 Om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

Ändrad:
TLVFS 2013:9

Konsoliderad:
TLVFS 2013:4

TLVFS 2011:3 Om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

Ändrad:
HSLF-FS 2015:18
HSLF-FS 2015:22
TLVFS 2014:4
TLVFS 2013:8
TLVFS 2012:5

Konsoliderad:
TLVFS 2011:3

TLVFS 2009:4 Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m m.

Ändrad:
HSLF-FS 2015:17
HSLF-FS 2015:21
TLVFS 2014:8 TLVFS 2014:3
TLVFS 2013:7
TLVFS 2011:5
TLVFS 2011:4
TLVFS 2011:1
TLVFS 2010:1
(TLVFS 2009:7)

Ändrad och omtryckt:
TLVFS 2014:10
TLVFS 2014:7

TLVFS 2009:3 Om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2015:32

Ändrad:
TLVFS 2014:11
TLVFS 2009:5

Konsoliderad:
TLVFS 2009:3

TLVFS 2008:2 Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelse-kontrollerande syfte

Ändrad:
HSLF-FS 2015:16
HSLF-FS 2015:20
TLVFS 2014:2
TLVFS 2013:6
TLVFS 2012:4

Konsoliderad:
TLVFS 2008:2 

TLVFS 2008:1 Om statligt tandvårdsstöd

Ändrad:
TLVFS 2009:6

Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2016:49
TLVFS 2015:1
TLVFS 2014:6
TLVFS 2013:2
(TLVFS 2012:2)
(TLVFS 2011:2)
(TLVFS2010:2 rättelseblad)
(TLVFS 2010:2)
(TLVFS 2009:1)

TLVFS 2003:2 Om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Ändrad:
TLVFS 2012:3
LFNFS 2003:4

Konsoliderad:
TLVFS 2003:2

 

Gemensam författningssamling

TLV:s föreskrifter kungörs i "Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m." (HSLF-FS), men finns även på TLV:s webbplats.

Till (HSLF-FS) på Kunskapsguidens webbplats