Nyhetsbrev https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev.html sv SiteVision 4.5.5.2 Nyhetsbrev nr 2, 2019 Mer e-handel av apoteksvaror på mindre orter TLV har genomfört en fördjupad studie av hur e-handeln med apoteksvaror fördelar sig geografiskt i Sverige. På kommunnivå visar det sig att mindre orter har en större andel e-handel med apoteksvaror än vad större orter har. Läs mer Broschyr beskriver TLV i korthet TLV har tagit fram en broschyr som på ett enkelt sätt beskriver vad myndigheten arbetar med. Broschyren gör även nedslag i förra årets verksamhet. Läs mer Pilotprojekt gav ökad förståelse av kvalitet för stomiopererade TLV har tillsammans med ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet genomfört ett pilotprojekt för att prova nya sätt att samverka. Projektet har bland annat ökat förståelsen för vad kvalitet utifrån stomiopererades perspektiv innebär. Läs mer TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet TLV föreslår bland annat nya åtgärder i stället för dagens åtgärder för kirurgisk behandling av tandlossning och inflammation kring implantat. De nya åtgärderna följer dagens behandlingsprinciper bättre för dessa sjukdomar. Läs mer TLV sänker handläggningstiderna för femte året i rad Handläggningstiderna fortsätter att minska för femte året i rad. Det framgår av TLV:s årsredovisning för 2018 som lämnats till regeringen. Läs mer Thu, 11 Apr 2019 09:51:47 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2019-04-11-nyhetsbrev-nr-2-2019.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2019-04-11-nyhetsbrev-nr-2-2019.html Nyhetsbrev nr 1, 2019 Första piloterna för utvärdering inom det nordiska samarbetet FINOSE pågår De första utvärderingarna inom FINOSE har nu startat. FINOSE är ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland och Sverige. Syftet med samarbetet är att patienterna snabbare ska få tillgång till nya effektiva läkemedel genom att göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar. Läs mer Ändringar i tandvårdsstödet TLV har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket. Läs mer Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2018. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2019. Läs mer Hälsoekonomisk bedömning av Onpattro mot Skelleftesjukan TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för Onpattro (patisiran) som behandlar ärftlig transtyretinamyloidos också kallad Skelleftesjukan med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati i stadium 1 eller 2. Läs mer Hälsoekonomisk bedömning av Mylotarg vid akut myeloisk leukemi TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Mylotarg (gemtuzumabozogamicin). Kunskapsunderlaget utvärderar Mylotarg som kombinationsbehandling med daunorubicin och cytarabin för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad så kallad de novo CD33-positiv akut myeloisk leukemi (AML), med undantag för akut promyelocytleukemi (APL). Läs mer Thu, 14 Feb 2019 12:54:02 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2019-02-14-nyhetsbrev-nr-1-2019.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2019-02-14-nyhetsbrev-nr-1-2019.html Nyhetsbrev nr 6, 2018 Bolag ska betala tillbaka nära tre miljarder kronor för läkemedel TLV skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2018. Detta är mer än en fördubbling jämfört med i fjol. Läs mer Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har TLV beslutat. Läs mer Behandlingskostnaden för TNF-hämmare har sjunkit kraftigt – möjliggör att fler kan få behandling TLV, landstingen och företagen har haft trepartsöverläggningar som resulterat i prissänkningar för subkutana TNF-hämmare. Företag och landsting har dessutom träffat sidoöverenskommelser på området som sänker behandlingskostnaderna ytterligare. Detta möjliggör att fler patienter kan få tillgång till behandling med TNF-hämmare. Läs mer Fler patienter kan få subventionerad behandling mot högt kolesterol Tidigare har PCSK9-hämmarna, Repatha och Praluent, som behandlar högt kolesterol och blodfettsrubbningar, subventionerats för en liten grupp patienter. Efter TLV:s beslut subventioneras behandlingen för fler patienter. Läs mer Thu, 20 Dec 2018 11:16:15 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-12-20-nyhetsbrev-nr-6-2018.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-12-20-nyhetsbrev-nr-6-2018.html Nyhetsbrev nr 5, 2018 Apotekens e-handel växer och nyetablering av apotek bromsas upp -Vi ser en tydlig marknadsförändring, branschen investerar i e-handel och är återhållsamma med att öppna nya apotek. Det säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV. Läs mer Delrapport av medicinteknikuppdraget 2018 och 2019 Varje år köper landsting och kommuner medicintekniska produkter för minst 22 miljarder kronor och marknaden utvecklas snabbt. De hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter som TLV gör innebär bland annat att landstingen får tillgång till bättre beslutsunderlag. Läs mer Hälsoekonomisk bedömning av den första CAR-T-cellbehandlingen TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till landstingen för det avancerade läkemedlet Yescarta som behandlar cancersjukdomen B-cellslymfom. Yescarta är den första CAR-T-cellbehandlingen som TLV utvärderar. Läs mer Hälsoekonomisk bedömning av Imfinzi vid icke-småcellig lungcancer hos vuxna TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Imfinzi (durvalumab). Läs mer Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid adjuvant behandling av högrisk malignt melanom hos vuxna TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo (nivolumab). Läs mer Thu, 22 Nov 2018 14:47:48 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-11-22-nyhetsbrev-nr-5-2018.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-11-22-nyhetsbrev-nr-5-2018.html Nyhetsbrev nr 4, 2018 TLV har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket. Läs mer Hälsoekonomisk utvärdering av MiniMed 670G Thu, 11 Oct 2018 13:23:47 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-10-11-nyhetsbrev-nr-4-2018.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-10-11-nyhetsbrev-nr-4-2018.html Nyhetsbrev nr 3, 2018 Ny digital tjänst jämför priser hos tandläkare Wed, 20 Jun 2018 10:08:03 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-06-20-nyhetsbrev-nr-3-2018.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-06-20-nyhetsbrev-nr-3-2018.html Nyhetsbrev nr 2, 2018  Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Thu, 12 Apr 2018 10:00:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-04-12-nyhetsbrev-nr-2-2018-.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-04-12-nyhetsbrev-nr-2-2018-.html Nyhetsbrev nr 1, 2018 Sverige får allt fler apotek och e-handeln ökar kraftigt Apotekens e-handel växer kraftigt och antalet apotek fortsätter att öka. Idag finns över 1 400 apotek i landet. Det framgår av TLV:s årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling. Läs mer Förbättringar i tandvårdsstödet Den 15 januari 2018 skedde ändringar i det statliga tandvårdsstödet, bland annat utökades regelverket med tre nya åtgärder för borttagning av tandsten. TLV har även sett över regelverket för tandreglering så att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet. Läs mer Samarbetet mellan Fimea, NoMA och TLV fördjupas En avsiktsförklaring har undertecknats av generaldirektörerna vid de finska och norska läkemedelsverken Fimea och NoMA samt TLV. Myndigheterna ska inleda ett samarbete som innebär att de i projektform ska göra gemensamma utvärderingar av läkemedel. Läs mer Gemensam utvärderingsrapport av Alecensa TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Kroatien, AAZ, och i Österrike, HVB, skrivit en gemensam utvärderingsrapport inom EUnetHTA för läkemedlet Alecensa mot lungcancer. Läs mer Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2017. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2018. Läs mer Thu, 08 Feb 2018 10:35:27 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-02-08-nyhetsbrev-nr-1-2018.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2018-02-08-nyhetsbrev-nr-1-2018.html Nyhetsbrev nr 6, 2017 Sverige får en miljard i återbäring av läkemedelsindustrin Tack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor, vilket är trettio procent mer än tidigare år. Det framgår av TLV:s internationella rapport ”Utvecklingen av läkemedelsutgifter i Sverige”. Läs mer Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2017 Nationell samordning av medicinteknik behövs för att skapa förutsättningar för jämlik vård och ge patienter tidig tillgång till ny och innovativ medicinteknik. Det skriver TLV i sin slutrapport av medicinteknikuppdraget. Läs mer Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter Läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Det har TLV beslutat. Läs mer Svenskt utbytessystem sänker läkemedelspriserna snabbt Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det bekräftas återigen av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. För läkemedel som inte är utbytbara ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder. Läs mer Myndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotika TLV och Folkhälsomyndigheten har i en rapport till regeringen presenterat hur Sverige kan säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde, bland annat finns förslag på en ersättningsmodell för nya antibiotika Läs mer Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som TLV och Läkemedelsverket har presenterat i en rapport för regeringen. Läs mer Mon, 18 Dec 2017 10:18:21 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-12-18-nyhetsbrev-nr-6-2017.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-12-18-nyhetsbrev-nr-6-2017.html Nyhetsbrev nr 5, 2017 Sidoöverenskommelser för TNF- och JAK-hämmare frigör 550 miljoner kronor årligen Landstingen, TLV och företag har genomfört trepartsöverläggningar för TNF-hämmare och JAK-hämmare. Trepartsöverläggningarna har resulterat i sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen om återbäring av en del av landstingens kostnader för Benepali, Enbrel, Erelzi, Humira, Olumiant och Xeljanz. Läs mer här Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter Nio myndigheter, bl a TLV, upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg. Läs mer här Hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre. Läs mer här Hälsoekonomisk bedömning av Spinraza vid spinal muskelatrofi av typ 5q TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q. Läs mer här Ändringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera TLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018. Läs mer här Sun, 26 Nov 2017 18:11:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-11-26-nyhetsbrev-nr-5-2017.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-11-26-nyhetsbrev-nr-5-2017.html Nyhetsbrev nr 4, 2017 Sidoöverenskommelser beräknas ge 940 miljoner kronor i återbäring 2017 Återbäringen av sidoöverenskommelser för läkemedel beräknas bli 940 miljoner kronor under 2017. År 2016 uppgick återbäringen till 720 miljoner kronor. Det visar den första prognosen över återbäring från sidoöverenskommelser som TLV har överlämnat till regeringen. Läs mer Förbättringar i tandvårdsstödet Till 2018 sker ett antal förtydliganden och språkliga ändringar så att innehållet i regelverket för det statliga tandvårdsstödet ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Regelverket utökas med bland annat tre nya åtgärder för borttagning av tandsten. Läs mer TLV presenterar delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvård TLV har presenterat en delrapport till regeringen om det pågående arbetet med att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. Delrapporten beskriver bland annat hur den kommande tjänsten ska utformas. Läs mer Rapport om glesbygd överlämnad TLV har sett över om det finns ett behov av att justera myndighetens föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. TLV:s utredning visar att myndighetens föreskrifter är förenliga med EU-rätten och att det inte föreligger behov av att justera dessa. De bidrag som betalas ut, efter prövning av ansökan, bedöms uppfylla kraven och bedöms varken leda till att apotek blir överkompenserade eller till att konkurrensen på marknaden snedvrids. Läs mer Wed, 20 Sep 2017 16:58:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-09-20-nyhetsbrev-nr-4-2017.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-09-20-nyhetsbrev-nr-4-2017.html Nyhetsbrev nr 3, 2017 Tio miljoner till glesbygdsapotek TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 34 apotek som får dela på drygt tio miljoner kronor för 2016. – Patienter ska kunna hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson på TLV. Läs mer Nytt bröstcancerläkemedel subventioneras Ibrance som används för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från 1 juli. Det har TLV beslutat. Läs mer Ingen utvärdering av FreeStyle Libre TLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag. Läs mer Sidoöverenskommelser spelar en allt större roll Sidoöverenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel. De ger också bättre förutsättningar för tidig och jämlik användning. Det konstaterar TLV i sin rapport "Uppföljning av läkemedelskostnader" som nu presenterats för regeringen. Läs mer Delrapport medicinteknikuppdraget 2017 Innovativa medicintekniska produkter är av växande betydelse för vården. Det är angeläget att införandet av nya produkter sker ordnat och jämlikt över landet och att kostnaderna är rimliga i relation till den nytta produkterna ger. TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar om nya medicintekniska produkter kan bidra till bättre förutsättningar för kunskapsbaserad och jämlik tillgång till innovativa produkter. Läs mer Rapport på engelska om prissättning och subvention av läkemedel i Sverige TLV har tagit fram en rapport om hur hälso- och sjukvården i Sverige är organiserad och finansierad, med fokus på prissättning och subvention av läkemedel. Läs mer Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och TLV på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och bli tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt. Läs mer Första nationella kartläggningen av stomimarknaden En kartläggning av stomimarknaden i Sverige visar att antalet personer med stomi ökar snabbare än befolkningstillväxten och att de två landsting som upphandlar stomiprodukter inte har samma sortimentsbredd som läkemedelsförmånerna har. Rapporten, som har tagits fram av TLV, är den första som ger en samlad bild av stomimarknaden. Läs mer Tue, 20 Jun 2017 17:00:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-06-20-nyhetsbrev-nr-3-2017.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-06-20-nyhetsbrev-nr-3-2017.html Nyhetsbrev nr 2, 2017 Sänkta kostnader och kortare handläggningstider Handläggningstiderna fortsätter att minska för tredje året i rad. Det framgår av TLV:s årsredovisning för 2016 som har lämnats till regeringen. Under året har också arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen fortsatt. Trepartsöverläggningar för så kallade TNF-alfa-hämmare mot inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar har lett till att kostnadsminskningar möjliggörs på flera hundra miljoner kronor i vården. Läs mer Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2018 TLV har fortsatt att utreda förslag och lämnade synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt. Läs mer Tillfällig subvention införs Den 1 april 2017 trädde TLV:s nya föreskrifter för ansökan om pris och subvention för läkemedel för särskilda behov i kraft. Föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller vid prissättning och subvention av licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention. Läs mer Thu, 06 Apr 2017 17:01:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-04-06-nyhetsbrev-nr-2-2017.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-04-06-nyhetsbrev-nr-2-2017.html Nyhetsbrev nr 1, 2017 TLV:s årliga internationella prisjämförelse av läkemedel Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det framgår av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. På läkemedel utan konkurrens ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder. Läs mer Ytterligare kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet Praluent som behandlar högt skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter från den 1 februari 2017. Det har TLV beslutat. Läs mer TLV uppdaterar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar TLV har beslutat om en uppdatering av de allmänna råden om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). I huvudsak handlar ändringarna om att förtydliga den praxis som TLV tillämpar vid val av jämförelsealternativ. Läs mer Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2016. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2017. Läs mer TLV utvärderar kontinuerliga glukosmätare (CGM) för diabetiker TLV startar upp en hälsoekonomisk utvärdering av CGM-mätare och söker kontakt med företag som marknadsför CGM-mätare i Sverige. Utvärderingen görs på uppdrag av landstingen och ska ligga till grund för en rekommendation för hur CGM-mätare ska användas i hälso- och sjukvården. Läs mer Mer tandvårdsstöd för patienter med stora behov Nu införs fler behandlingar för patienter med stora behov i tandvårdsstödet. TLV utökar regelverket med fler åtgärder för behandling med benuppbyggnad (benaugmentation) och förenklar reglerna för rehabiliterande behandling. Läs mer   Thu, 09 Feb 2017 17:03:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-02-09-nyhetsbrev-nr-1-2017.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2017-02-09-nyhetsbrev-nr-1-2017.html Nyhetsbrev nr 6, 2016 TLV accepterar högre kostnad för läkemedel mot sällsynt sjukdom TLV har omprövat subventionen för läkemedlen Cerezyme och Vpriv som används vid behandling av den sällsynta sjukdomen Gaucher. TLV har kommit fram till att det är rimligt att acceptera en dubbelt så hög kostnad för den effekt och nytta Cerezyme och Vpriv ger, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar. Läs mer Sverige sparar mångmiljardbelopp på läkemedel Det svenska utbytessystemet med att byta ut läkemedel på apotek sparar årligen mångmiljardbelopp och är ett av de mest effektiva systemen i Europa. Det visar en ny studie som TLV gjort. Läs mer Besparingar enligt förväntningarna Regeringen beslutade 2014 att förmånskostnaderna skulle minska med 1.175 miljoner kronor mellan 2014 och 2017. Utfallet beräknas nu bli cirka 1.197 miljoner kronor, cirka 20 miljoner kronor utöver målet, visar den rapport som TLV lämnat till regeringen. Läs mer Apoteksmarknaden utvecklas i linje med TLV:s prognos TLV bedömer att marknaden på en övergripande nivå fortsätter att leva upp till de förväntningar som tydliggjordes i samband med omregleringen, och att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning. Läs mer Läkemedelsriksdag om värdering av medicinska resultat Boka redan nu in nästa läkemedelsriksdag som äger rum den 21 mars 2017 på Norra Latin i Stockholm. Den kommer handla om hur vi värdesätter medicinska resultat. TLV:s förslag till föreskrifter om läkemedel för särskilda behov Den 1 april 2017 träder vissa ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ikraft. I regeringens proposition Läkemedel för särskilda behov (prop. 2015/16:143) lämnas bland annat förslag till förändringar i förmånslagen som berör licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar. Läs mer Patientjournalen utgör grunden för en säker vård med rätt ersättning Hur kan arbetet med patientjournalen förbättras och vilken dokumentation är nödvändig? Sex myndigheter ger förslag på hur tandvården kan spara tid, få rätt ersättning och bli mer patientsäker. Läs mer Uppdaterade subventionsbegränsningar för hepatit C-läkemedel efter trepartsöverläggningar Landstingen har ansökt om prissänkning för samtliga nya läkemedel mot hepatit C som ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har tillsammans med landstingen och företagen genomfört trepartsöverläggningar. Läs mer Wed, 21 Dec 2016 16:44:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-12-21-nyhetsbrev-nr-6-2016.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-12-21-nyhetsbrev-nr-6-2016.html Nyhetsbrev nr 5, 2016 Läkemedel mot sällsynt ögonsjukdom ingår i högkostnadsskyddet Raxone som används vid behandling av den sällsynta ögonsjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat. Företaget bakom Raxone har tillsammans med landstingen och TLV haft så kallade trepartsöverläggningar. Läs mer Xolair ingår i högkostnadsskyddet med begränsning TLV har omprövat subventionen för Xolair vid indikationen kronisk spontan urtikaria (nässelutslag). Omprövningen innebär att Xolair subventioneras med en begränsning till patienter med svår allergisk astma. Xolair subventioneras också till patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte uppnått fullgod effekt med hög dos antihistamin och leukotrienantagonist. Läs mer Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patienten Information från förskrivare och farmaceut till patienten i samband med generiskt utbyte har stor betydelse för patientens förtroende för läkemedlet och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning. Läs mer Samtliga subkutana TNF-α-hämmare ingår i högkostnadsskyddet TLV har omprövat subventionen av subkutana TNF-α-hämmare. Samtliga läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Prissänkningar och sidoöverenskommelser började gälla den 1 oktober 2016. Läs mer TLV redovisar arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen TLV har i flera rapporter till regeringen redovisat sitt arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen. I denna rapport fokuserar TLV på den del av myndighetens ärendehandläggning som gäller trepartsöverläggningar, det vill säga de överläggningar som sker med företag och landsting om läkemedelsförmåner. Läs mer Informationsutbyte och samråd i ärenden om tillfällig subvention TLV och Läkemedelsverket har analyserat förutsättningarna för informationsutbyte och samråd mellan myndigheterna i ärenden om så kallad tillfällig subvention. Läs mer Thu, 03 Nov 2016 16:45:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-11-03-nyhetsbrev-nr-5-2016.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-11-03-nyhetsbrev-nr-5-2016.html Nyhetsbrev nr 4, 2016 Behandling vid svår stroke kan ge stora besparingar TLV slår fast att behandling med trombektomi vid svår stroke kan ge stora besparingar. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag som myndigheten tagit fram. Läs mer TLV utvärderar CGM- och FGM-mätare för diabetiker Som en del i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förstudie av ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder kommer TLV utvärdera kontinuerliga glukosmätare (CGM) och flashglukosmätare (FGM) för diabetiker. Läs mer Generell subvention för ARB-läkemedel med generisk konkurrens Från och med 1 september 2016 kommer ARB-läkemedel med generisk konkurrens inom högkostnadsskyddet att ha generell subvention. Läs mer TLV har flyttat Från den 18 juli har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ny besöksadress. De nya lokalerna ligger på Fleminggatan 18 i Stockholm. Läs mer Tue, 06 Sep 2016 16:47:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-09-06-nyhetsbrev-nr-4-2016.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-09-06-nyhetsbrev-nr-4-2016.html Nyhetsbrev nr 3, 2016 Svårt sjuka i malignt melanom får tilläggsbehandling i högkostnadsskyddet Från och med den 1 juli 2016 kommer Mekinist för behandling i kombination med dabrafenib vid malignt melanom att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat. Läs mer Ny kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter. Det har TLV beslutat. Läs mer Åtgärder dämpar ökade kostnader för läkemedel Kostnaderna för läkemedel har fortsatt att öka under 2015. Det visar en rapport från TLV. Ökningen beror huvudsakligen på introduktion av nya läkemedel, främst mot Hepatit C men även på ökad användning av äldre läkemedel. Läs mer Biosimilarer väntas ge kraftig prispress Nationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel med fokus på så kallad switch kan bidra till en kraftig prispress på biologiska läkemedel. Det skriver TLV i sin regeringsrapport om marknaden för biologiska läkemedel. Läs mer TLV förbättrar tandvårdsstödet för patienter med stora behov TLV har beslutat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i tandvårdsstödet. Läs mer 36 apotek får bidrag TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 36 apotek som får dela på nästan tio miljoner kronor för 2015. – Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson. Läs mer Dyrt preventivmedel får nej av TLV Preventivmedlet NuvaRing kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat. – Vi kan se att preventivmedlet tillför ett värde för kvinnor, men företaget har begärt ett för högt pris för att få ingå i högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin, enhetschef, på TLV. Läs mer Viktigt steg mot ordnat införande av medicinteknik TLV har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Nu tar TLV, tillsammans med landstingen, ett första viktigt steg mot ordnat införande av medicintekniska produkter i hela landet. Läs mer Ny utvärdering slår fast att screening av äldre med tum-EKG är kostnadseffektiv TLV har genomfört en utvidgad hälsoekonomisk utvärdering av screening av förmaksflimmer med tum-EKG som visar att metoden är kostnadseffektiv. Metoden används för att upptäcka förmaksflimmer, som kan leda till stroke. Läs mer TLV flyttar Från den 18 juli har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ny besöksadress. Läs mer Följ TLV på Linkedin TLV börjar publicera utvalda nyheter på Linkedin för dig som är aktiv eller har en sida där. Thu, 23 Jun 2016 16:49:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-06-23-nyhetsbrev-nr-3-2016.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-06-23-nyhetsbrev-nr-3-2016.html Nyhetsbrev nr 2, 2016 Apotek får mer i ersättning för dyra läkemedel TLV har beslutat att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Ändringen gäller på priser från och med 1 april 2016. Läs mer Nytt läkemedel mot hjärtsvikt i högkostnadsskyddet Läkemedlet Entresto för behandling av hjärtsvikt ingår från den 1 april i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat. Läs mer Fler patienter kan få behandling med TNF-α-hämmare Kostnaden för att behandla en patient minskar i och med att TLV har beslutat att läkemedlet Benepali som används mot reumatiska sjukdomar och psoriasis ska ingå i högkostnadsskyddet. Samtidigt har landstingen och läkemedelsföretagen kommit överens om återbäringsavtal för både Benepali och konkurrenten Enbrel. Läs mer Bättre tandvårdsstöd för patienter med stora behov TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet. Läs mer Viktiga steg 2015 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna - Trepartsöverläggningarna mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har lett till att nya läkemedel mot prostatacancer och lungcancer har inkluderats i förmånerna, säger generaldirektör Sofia Wallström i årsredovisningen för 2015. Läs mer Wed, 06 Apr 2016 16:50:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-04-06-nyhetsbrev-nr-2-2016.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-04-06-nyhetsbrev-nr-2-2016.html Nyhetsbrev nr 1, 2016 Lättare skicka in e-ansökan Nu blir det lättare att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för läkemedel eller förbrukningsartiklar. Den 15 februari lanserar TLV en ny förenklad säkerhetslösning för e-ansökan. Läs mer Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2015. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2016. Läs mer Möt oss på Läkemedelsriksdagen Årets läkemedelsriksdag handlar om läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård och hålls den 15 mars på Norra Latin i Stockholm. Tandvårdsstödet har fått ny föreskrift, handbok och uppdaterad KUSP Från och med den 15 januari 2016 tillämpas föreskriften (TLVFS 2015:1) om statligt tandvårdsstöd. Den innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet samt nya referenspriser. Läs mer Preventivmedlet Cerazette utträder ur förmånen Cerazette, p-piller som innehåller gestagen (desogestrel) 3x28 och 6x28 har utträtt ur förmånerna från 1 feb 2016. Läs mer Tekniska problem i periodens vara Det har varit tekniska problem som gjort att en del av varor som ingår i det generiska utbytet haft fel pris i apotekens expeditionssystem den 2 och 3 februari. Läs mer Mon, 15 Feb 2016 16:52:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-02-15-nyhetsbrev-nr-1-2016.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2016-02-15-nyhetsbrev-nr-1-2016.html Nyhetsbrev nr 6, 2015 Nyhetsbrev nr 6, 2015 Omprövningar av läkemedel har sänkt priserna TLV:s omprövningar är viktiga för att hålla de svenska priserna på läkemedel på en rimlig nivå. Det visar en internationell prisjämförelse. Läs mer Dyr kolesterolbehandling kommer inte ingå i högkostnadsskyddet Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom behandlingen är för dyr. Det har TLV beslutat. Läs mer Sänkta priser på TNF-α-hämmare frigör 65 miljoner kronor TLV har omprövat subventionen för TNF-α-hämmare. Prissänkningarna frigör 65 miljoner kronor. Samtidigt får tre läkemedel där inte priset sänkts begränsad subvention. Läs mer Kontroller i hemmet – ett alternativ för patienter med ökad risk för blodproppar TLV:s hälsoekonomiska utvärdering visar att patienter som behandlas med warfarin och som utför kontroller av blodet hemma ger en besparing efter 18 månader. Läs mer Apotek ska få mer i ersättning för dyra läkemedel TLV har beslutat att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Ändringen ska gälla på priser från och med 1 april 2016. "Det underlättar för patienter att få tillgång till sina läkemedel", säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV. Läs mer Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken TLV har publicerat den fjärde och sista kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, för att gynna patienten. Läs mer Överenskommelse ger patienter nytt läkemedel mot svår lungcancer Läkemedlet Zykadia, mot svår lungcancer, kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat sedan en överenskommelse träffats mellan landstingen och läkemedelsföretaget. Läs mer Beslut om nya priser på äldre läkemedel TLV har beslutat om lägre pris för 28 läkemedel från 1 december 2015. Prissänkningen ger en kostnadsminskning på omkring 21 miljoner kronor. De nya priserna finns nu i TLV:s prisdatabas och sker med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år. Läs mer Ny metod mot fetma kan ge besparing Aspiremetoden, som är en nyligen utvecklad metod mot fetma, kostar mindre under behandlingens första år jämfört med gastric bypass. Det visar ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV som dock pekar på att Aspiremetoden blir dyrare för de patienter som inte avslutat behandlingen efter två och ett halvt år. Läs mer TLV vill utveckla nuvarande glesbygdsstöd TLV anser att det nuvarande stödet till apotek i glesbygd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det framgår av den översyn som myndigheten gjort på uppdrag av regeringen. Läs mer Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning lyfts ut ur läkemedelsförmånerna Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer att uteslutas ur läkemedelsförmånerna. Det är resultatet av en omprövning som TLV gjort efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast vad en förbrukningsartikel är. Läs mer TLV deltar i ”Skydda antibiotikan” Den 18 november uppmärksammades den europeiska antibiotikadagen. TLV deltog tillsammans med 22 andra svenska myndigheter och organisationer. Läs mer Mon, 21 Dec 2015 16:26:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-12-21-nyhetsbrev-nr-6-2015.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-12-21-nyhetsbrev-nr-6-2015.html Nyhetsbrev nr 5, 2015 Tilläggsbehandling vid svår stroke bedöms vara kostnadseffektiv TLV bedömer att behandling med trombektomi vid svår hjärninfarkt är kostnadseffektiv. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag. Läs mer Utskick till apoteken av foldrar för patienten om generiskt utbyte I november fick alla apotek i Sverige 100 foldrar var om det generiska utbytet. Foldern lanserades 2013 och har tagits emot positivt av apoteken. Som en påminnelse skickar TLV och Läkemedelsverket ut fler, denna gång i samarbete med Sveriges Apoteksförening. Läs mer Ändring av (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 februari 2016. Ändringarna i 6 och 6 a § föreslås gälla på priser från och med den 1 mars 2016. Läs mer TLV:s remissvar om generisk förskrivning av läkemedel TLV har svarat på socialdepartementets remiss om Läkemedelsverkets rapport ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”. Läs mer Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande TLV har fattat 49 sanktionsbeslut som omfattar 23 läkemedelsföretag. Läs mer Delredovisning om prisjämförelsetjänst för tandvård TLV har överlämnat en delredovisning av det regeringsuppdrag myndigheten fick 2015 att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård. Läs mer Mon, 16 Nov 2015 16:30:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-11-16-nyhetsbrev-nr-5-2015.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-11-16-nyhetsbrev-nr-5-2015.html Nyhetsbrev nr 4, 2015 Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken TLV har publicerat den tredje kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten. Läs mer Kammarrätten tar upp ärendet om Vagifem 10 mikrogram Novo Nordisk Scandinavia AB överklagade förvaltningsrättens dom om att avslå deras överklagande av vårt beslut om att utesluta Vagifem 10 mikrogram ur högkostnadsskyddet. Nu har Kammarrätten i Stockholm beslutat att pröva ärendet. Läs mer Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande TLV har efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, beslutat att ta ut sanktionsavgifter från 20 läkemedelsföretag i 39 ärenden på grund av att de inte tillhandahållit periodens vara. TLV har också i två ärenden beslutat att inte ta ut någon sanktionsavgift. Läs mer Så är det att jobba på TLV Besök våra nya sidor där anställda på TLV berättar om hur det är att jobba här. Du möter bland annat en jurist, en avdelningschef och en hälsoekonom. Läs mer Wed, 30 Sep 2015 16:31:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-09-30-nyhetsbrev-nr-4-2015.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-09-30-nyhetsbrev-nr-4-2015.html Nyhetsbrev nr 3, 2015 Mer i ersättning för att hantera dyra läkemedel TLV föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Läs mer Fler patienter får hepatit C-läkemedel TLV har sett över subventionen av hepatit C-läkemedel vilket resulterat i att även mindre svårt sjuka patienter får tillgång till behandling. Läs mer Läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet TLV har beslutat att läkemedlet Zytiga mot prostatacancer ska ingå i högkostnadsskyddet. "Fler kommer att kunna få läkemedlet som både kan förlänga livet och fördröja att sjukdomen förvärras", säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV. Läs mer Ytterligare ett nytt läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet efter prissänkning TLV har även beslutat att Xtandi ska ingå efter att företaget sänkt sitt pris. Läs mer Fler preventivmedel in i högkostnadsskyddet TLV har beslutat att hormonspiralen, Jaydess, ska ingå i förmånerna. "Det är viktigt att kvinnor har flera preventivmedel att välja på", säger chefsfarmaceut Niklas Hedberg. Läs mer 29 apotek får glesbygdsbidrag TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 29 apotek som får dela på åtta miljoner kronor. "Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden", säger enhetschef Svante Rasmuson. Läs mer Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd TLV har publicerat nya föreskrifter för tandvård som kommer börja gälla den 15 januari 2016. Ändringarna innebär endast mindre justeringar, men kan vara viktiga för enskilda patienter vid några speciella behandlingstillfällen. Läs mer 36 läkemedel äldre än 15 år får lägre pris 1 juni TLV har beslutat att 36 läkemedel kommer att få ett lägre pris den 1 juni 2015. Prissänkningarna görs med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år. De ger en kostnadsminskning på omkring 70 miljoner kronor. Läs mer Fri, 26 Jun 2015 16:33:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-06-26-nyhetsbrev-nr-3-2015.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-06-26-nyhetsbrev-nr-3-2015.html Nyhetsbrev nr 2, 2015 Ändrad layout på tlv.se Webbplatsen tlv.se har nu fått ett delvis ändrat utseende. Bland annat har startsidan och menyerna ändrats. Allt innehåll och alla funktioner finns kvar på samma platser som tidigare. Läs mer Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande TLV har beslutat att ta ut sanktionsavgifter från fyra läkemedelsföretag på grund av att de inte tillhandahållit periodens vara. Läs mer Zelboraf ingår i högkostnadsskyddet Zelboraf (vemurafenib) för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 april 2015. Läs mer Exviera ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjuka Exviera (dasabuvir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Exvierax ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4). Läs mer Viekirax ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjuka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir och ritonavir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Viekirax ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4). Läs mer Fri, 24 Apr 2015 16:35:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-04-24-nyhetsbrev-nr-2-2015.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-04-24-nyhetsbrev-nr-2-2015.html Nyhetsbrev nr 1, 2015 TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen Utvecklad beslutspraxis, samarbete med landstingen och trepartsöverläggningar om hepatit C-läkemedel är några av de åtgärder TLV genomfört för att utveckla den värdebaserade prissättningen. Det redovisar myndigheten i sin delrapport Utvecklad värdebaserad prissättning. Läs mer Bättre prisinformation underlättar för apotekskunder Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver TLV i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer Viktiga steg 2014 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna Under förra året gjorde vi flera insatser för att patienter ska få mesta möjliga hälsa för de pengar som går till läkemedel, apotek och tandvård. Det säger generaldirektör Sofia Wallström när TLV idag överlämnar sin årsredovisning för 2014 till regeringen. Läs mer Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för de som bor i större tätorter. Det framgår av TLV:s rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. Läs mer TLV förändrar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar TLV har gjort förändringar i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. Förändringarna handlar om hur myndigheten ska ta hänsyn till en patients möjlighet att återgå i arbete efter läkemedelsbehandling, när man räknar på kostnadseffektivitet. Läs mer Granskning av klinikläkemedel stärker jämlik vård TLV föreslår att granskningen av klinikläkemedel permanentas för att stödja landstingen i utvärderingen av nya viktiga läkemedel. Läs mer Organisationsförändring på TLV Från och med den 1 januari 2015 verkar TLV i en ny organisationsstruktur. Behovet av att utveckla arbetssätt och organisation förklaras av att myndigheten de senaste åren haft en kraftig tillväxt och fått utökade regeringsuppdrag. Läs mer Thu, 26 Mar 2015 16:38:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-03-26-nyhetsbrev-nr-1-2015.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2015-03-26-nyhetsbrev-nr-1-2015.html Nyhetsbrev nr 6, 2014 Prissänkningar på läkemedel med drygt en halv miljard kronor under 2014 TLV:s arbete med 15-årsregeln och omprövningar har lett till prissänkningar som motsvarar besparingar på mer än en halv miljard kronor under 2014. Läs mer Svenska priser på generiska läkemedel bland de lägsta i Europa Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på apotek. Däremot är priserna på läkemedel utan konkurrens högre än i flera jämförelseländer. Detta visar den internationella prisjämförelse som TLV gjort. Läs mer TLV vill fortsätta utvärdera medicinteknik TLV föreslår att uppdraget med att utvärdera medicintekniska produkter förlängs.Det framgår av den slutrapport som myndigheten presenterar för regeringen idag. Läs mer Prissänkningar på läkemedel mot diabetes TLV har omprövat subventionen av DPP-4-hämmare som används vid behandling av diabetes typ 2. Priserna har sänkts för flera av läkemedlen och samtliga kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Läs mer Patienter får billigare medicin mot astma TLV har beslutat att avsluta sin omprövning av kombinationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Detta sedan flera företag sänkt priserna på sina inhalationsprodukter. Tack vare prissänkningarna kan samhället frigöra över 300 miljoner kronor. Läs mer P-pillret Cerazette ska ingå i läkemedelsförmånerna Preventivmedlet Cerazette kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Detta efter att företaget åter ansökt om inträde i förmånen hos TLV. Läs mer Förändring av den förhöjda handelsmarginalen Den 1 januari 2015 görs förändringar som påverkar apotekens ersättning för vissa läkemedel. Läs mer Fler patienter med hepatit C får behandling TLV har beslutat att läkemedlet Daklinza för behandling av kronisk hepatit C ska ingå i högkostnadsskyddet för de som är svårast sjuka. Läs mer Apotekens lönsamhet analyseras i ny rapport från TLV Lönsamheten på den svenska apoteksmarknaden bedöms inte avvika nämnvärt från annan svensk eller nordisk detaljhandel. Det visar en ny analys från TLV där apoteksmarknaden bland annat jämförs med svensk detaljhandel och nordiska konsumentföretag. Läs mer Screening av äldre med tum-EKG bedöms vara kostnadseffektivt Fler personer med förmaksflimmer upptäcks vid primärpreventiv screening och TLV bedömer att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera kostnaden. Det visar en hälsoekonomisk utvärdering av så kallad tum-EKG som TLV gjort. Läs mer TLV lanserar nytt webbaserat kunskapsstöd för tandvården TLV har tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd som ska göra det enklare för tandvården att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet. Läs mer Mon, 22 Dec 2014 16:08:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-12-22-nyhetsbrev-nr-6-2014.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-12-22-nyhetsbrev-nr-6-2014.html Nyhetsbrev nr 5, 2014 Svårt sjuka får ny medicin mot hepatit C i högkostnadsskyddet Nya mediciner som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka. Det har TLV beslutat. Läs mer Gemensam satsning för att sprida kunskap om adhd Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Nu presenterar flera myndigheter en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg. Läs mer Kammarrätten har beslutat att Cerezyme ska subventioneras TLV överklagade förvaltningsrättens dom om att Cerezyme ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kammarrätten tog upp ärendet till prövning och nu har dom kommit. Kammarättens dom innebär att Cerezyme fortsatt är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer TLV överklagar inte Cerezyme TLV har nu analyserat domen och kommer inte att överklaga. I kammarrättens dom framgår i huvudsak att TLV i stället för att utesluta Cerezyme borde ha sänkt priset. Kammarrätten delar dock TLV:s uppfattning om att läkemedlet inte får kosta hur mycket som helst. Läs mer Föreskrifter träder ikraft för prissänkning av äldre läkemedel, ”15-årsregeln” Från den 1 november börjar nya regler att gälla för prissättning av vissa äldre läkemedel. Regeländringen baseras på ändringar i förmånslagen och innebär att TLV kommer att sänka priset på läkemedel med 7,5 procent när de blir äldre än 15 år. Den första prissänkningen sker den 1 januari 2015. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige. Läs mer Patienter drabbas av ökade kostnader för läkemedel Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har på tio år ökat från cirka 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Det visar en rapport från TLV. Läs mer Fri, 07 Nov 2014 16:16:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-11-07-nyhetsbrev-nr-5-2014.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-11-07-nyhetsbrev-nr-5-2014.html Nyhetsbrev nr 4 2014 ADHD-läkemedel kvar i högkostnadsskyddet TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention. Även ADHD-läkemedlen Strattera och Elvanse kvarstår, men med begränsning. Läs mer Nya regler för att sänka priset på vissa äldre läkemedel börjar gälla 1 november Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft som bland annat ger TLV rätt att sänka priserna för vissa läkemedel som är äldre än 15 år. Läs mer Nya regler för företag med periodens varor I oktober inför TLV ett nytt förfarande för läkemedelsföretag som vill att deras läkemedel ska ingå i systemet för periodens varor. Syftet är att öka leveranssäkerheten till apoteken av periodens varor. Läs mer Nya förbättringar i tandvårdsstödet Den 1 september införde TLV förbättringar i det statliga tandvårdsstödet så att fler patienter med stora behov får hjälp med höga tandläkarkostnader. Läs mer Kammarrätten går på TLV:s linje gällande insulinpumpars fjärrkontroller Kammarrätten fastställer TLV:s beslut att insulinpumparna och fjärrkontrollerna inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Läs mer Tue, 23 Sep 2014 16:18:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-09-23-nyhetsbrev-nr-4-2014.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-09-23-nyhetsbrev-nr-4-2014.html Nyhetsbrev nr 3 2014 Nu kan du följa oss på Twitter Via Twitter får du de senaste nyheterna om våra beslut om läkemedel, ändringar i tandvårdsstödet, nyheter på apoteksområdet, rapporter från våra projekt med mera. Läs mer Kammarrättens dom om Region Skånes prisöverenskommelser Kammarrätten går på TLV:s linje angående Region Skånes prisöverenskommelser och dess uppmaning om förskrivarkryss. Läs mer Över 30 apotek får glesbygdsbidrag TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till drygt 30 apotek. Totalt får de dela på närmare nio miljoner kronor. Läs mer Tandvården är nöjd med tandvårdsstödet En majoritet av vårdgivare och tandläkare uppger att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra och att man har bra kunskaper om reglerna. Det framgår av en undersökning som TLV gjort. Läs mer Vaccin mot bältros kommer inte längre ingå i högkostnadsskyddet TLV utesluter bältrosvaccinet Zostavax ur högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till den nytta vaccineringen ger. Läs mer Tecfidera ingår i högkostnadsskyddet Tecfidera (dimetylfumarat) för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS), ingår från och med den 9 maj 2014 i högkostnadsskyddet med villkor. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för patienter med skovvis MS. Läs mer Subventionen för MS-läkemedlet Copaxone begränsas TLV har omprövat subventionen av läkemedel som innehåller interferon beta och glatirameracetat. Preparaten används vid behandling av multipel skleros (MS). Priserna på de dyraste interferon beta-preparaten har sänkts och kvarstår i högkostnadsskyddet. Copaxone (glatirameracetat) kvarstår också i högkostnadsskyddet, men med begränsning. Läs mer Ändrade föreskrifter om det generiska utbytet Den 1 juli ändras reglerna som styr det generiska utbytet. Läs mer Högsta förvaltningsdomstolen går på TLV:s linje gällande Minilink sändare och testplugg Högsta förvaltningsdomstolen upphäver förvaltningsrättens och kammarrättens domar om MiniLink sändare och testplugg. Från och med 1 juli 2014 ingår inte längre produkterna i läkemedelsförmånerna. Läs mer Förbättringar i tandvårdsstödet beslutade Den 1 september 2014 införs ett antal ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Läs mer Mon, 28 Jul 2014 16:20:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-07-28-nyhetsbrev-nr-3-2014.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-07-28-nyhetsbrev-nr-3-2014.html Nyhetsbrev nr 2 2014 Kåvepenin i styrkorna 250 och 500 mg ingår i högkostnadsskyddet Från och med den 1 april 2014 ingår Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) tabletter i styrkorna 250 och 500 mg i högkostnadsskyddet. Läs mer Niklas Hedberg blir TLV:s chefsfarmaceut Den 1 april tillträder Niklas Hedberg på den nyinrättade tjänsten som chefsfarmaceut på TLV. Läs mer Förslag på förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet TLV föreslår betydande förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet i den remiss som nu skickas ut. Läs mer Apoteken tjänar mer än beräknat på parallellimporterade läkemedel Apotekens möjligheter att tjäna pengar på parallellimport av läkemedel har blivit väsentligt mycket större än förväntat. Det visar en analys som TLV gjort. Totalt bedöms apoteken ha tjänat in drygt en miljard kronor på parallellimport under 2012. Läs mer Handboken för företag uppdaterad TLV har uppdaterat handboken för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel. Läs mer Kammarrätten tar upp ärendet om Cerezyme TLV överklagade förvaltningsrättens dom om att Cerezyme ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kammarrätten har nu beslutat att meddela prövningstillstånd och kommer därför att ta upp ärendet till prövning. Läs mer TLV-analys om fördelningen av det statliga tandvårdsstödet Det är små skillnader mellan olika inkomstgrupper när det gäller hur mycket som betalas ut i tandvårdsstöd. Det visar en analys som TLV gjort. Läs mer Fri, 11 Apr 2014 16:22:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-04-11-nyhetsbrev-nr-2-2014.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-04-11-nyhetsbrev-nr-2-2014.html Nyhetsbrev nr 1 2014 Mer hälsa för pengarna under 2013 Under förra året tog TLV ytterligare steg för att patienter i Sverige ska få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som satsas på läkemedel, apotek och tandvård. Detta framgår av vår årsredovisning. Läs mer i årsredovisningen TLV i myndighetssamarbete kring ADHD Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa bland annat inom adhd-området. Läs mer Läkemedelsriksdagen 2014 Temat på årets Läkemedelsriksdag är Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling. Läkemedelsriksdagen äger rum den 4 mars på Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B i Stockholm. Läs mer Två nya chefer på TLV Två nya chefer har börjat på TLV. Det är Tommy Hansen och Fredrik Andersson. Tommy Hansen är ny som administrativ chef och Fredrik Andersson ska bygga upp TLV:s nya avdelning för analys och samordning. Läs mer Förenklingar för företag vid ansökningar TLV kräver färre bilagor i ansökningar om pris och subvention av läkemedel. De nya reglerna började gälla den 14 februari 2014. Läs mer Ny e-tjänst flyttas fram ytterligare TLV:s nya e-tjänst för ansökan om pris och subvention flyttas fram ytterligare. Detta för att kunna vara helt säkra på att vi lanserar ett säkert och användarvänligt system. Läs mer Mon, 24 Feb 2014 16:23:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-02-24-nyhetsbrev-nr-1-2014.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2014-02-24-nyhetsbrev-nr-1-2014.html Nyhetsbrev nr 6 2013 Kvinnor drabbas av högt pris på östrogenläkemedel TLV har tidigare i år omprövat subventionen av olika lokala östrogenläkemedel. Omprövningen ledde till att flera företag sänkte sina priser. Vagifem 10 mikrogram ingår inte längre i högkostnadsskyddet, eftersom företaget som marknadsför läkemedlet valt att inte sänka sitt pris. Läs mer Lämna förslag på vilka medicintekniska produkter TLV ska utvärdera TLV har fått ett utvidgat regeringsuppdrag, att fortsätta med försöksverksamheten att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Alla ska ha möjlighet att komma med förslag på vilka produkter som ska utvärderas. Läs mer TLV förelägger Kronans Droghandel att sälja periodens vara Kronans Droghandel hotas av vite om de inte säljer periodens vara i fem förpackningsstorleksgrupper. Det har TLV beslutat efter att Kronans Droghandel under februari och mars 2013 i dessa grupper sålt andra varor än periodens vara. Läs mer TLV och Region Skåne överklagar dom om prisöverenskommelser Varken TLV eller Region Skåne är nöjda med förvaltningsrättens dom angående Region Skånes prisöverenskommelser och dess så kallade förskrivarkryss och överklagar nu var sin del av domen. Läs mer Prissänkning enligt 15-årsregeln Listan presenteras över vilka prissänkningar som förväntas genomföras till den första januari 2014 baserat på överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Läs mer Uppdrag om medicinteknik utökas TLV har fått i uppdrag av regeringen att utöka försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Läs mer Thu, 19 Dec 2013 20:28:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-12-19-nyhetsbrev-nr-6-2013.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-12-19-nyhetsbrev-nr-6-2013.html Nyhetsbrev nr 5 2013 Patienter får svar om utbyte av läkemedel i nytt informationsmaterial TLV och Läkemedelsverket har tagit fram ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar. Läs mer AstraZeneca gick ut med missvisande information om läkemedlet Atacand Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, anser i likhet med TLV att AstraZeneca gått ut med missvisande information till läkare Läs mer Ny medicin mot akne ingår i högkostnadsskyddet TLV har beslutat att ett nytt läkemedel mot svår akne ska ingå i förmånen. Läs mer Nya ledamöter i TLV:s insynsråd Regeringen har utsett nya ledamöter i TLV:s insynsråd Läs mer Ny föreskrift och handbok om tandvård Från den 1 september gäller en ny föreskrift, en ny handbok och nya referenspriser för tandvård. Läs mer Beslut om bidrag till apotek i glesbygd TLV har beslutat om hur bidraget till apotek i glesbygd ska utformas. Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för en god apotekstäckning i glesbygden. Läs mer TLV deltar på nationella prioriteringskonferensen i Gävle Sjunde nationella prioriteringskonferensen bjuder på fördjupade möten mellan aktörer, debatt, dialog och praktiska erfarenheter från pågående prioriteringsarbeten runt om i landet. Läs mer Mon, 16 Sep 2013 20:31:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-09-16-nyhetsbrev-nr-5-2013.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-09-16-nyhetsbrev-nr-5-2013.html Nyhetsbrev nr 4 2013 Förslag på stöd till apotek i glesbygd TLV har skickat ut remissen "Bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse". Förslaget innehåller en modell för hur bidrag till apoteken i glesbygd ska utformas. Läs förslaget Ändringar i tandvårdsstödet den 1 september 2013 Den 1 september införs några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet. Läs mer om ändringarna Välkommen till oss på mässan Apotek och egenvård! Vi finns på plats den 3-4 september på Apotek och Egenvård, Kistamässan. Vi håller tre seminarier varav ett med Läkemedelsverket om ett nytt informationsmaterial till patienter, apotekspersonal och förskrivare om det generiska utbytet Läs mer om mässan Lanseringsdatum klart för TLV:s nya e-tjänst Vi har kommit överens med leverantören om ett nytt lanseringsdatum för TLV:s nya e-tjänst för ansökan om pris och subvention. Planerat lanseringsdatum är nu den 14 februari 2014. Läs mer Uppföljningsvillkoret för Zostavax uppfyllt Vi finner att uppföljningsvillkoret för Zostavax är uppfyllt. Dock visar uppföljningen att långtidsskyddet av vaccinering kan ha övervärderats därför kommer vi att starta en omprövning. Zostavax är ett vaccin mot bältros. Läs mer Delrapport om medicinteknikprojekt TLV har skickat in en delrapport till regeringen. I rapporten redogör vi för hur långt vi har kommit i vårt uppdrag om medicinteknik. Läs mer Thu, 20 Jun 2013 20:35:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-06-20-nyhetsbrev-nr-4-2013.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-06-20-nyhetsbrev-nr-4-2013.html Nyhetsbrev nr 3 2013 Sofia Wallström blir ny generaldirektör för TLV Läkare missar att upplysa patienter om att läkemedel kan bytas ut på apotek Drygt åtta av tio som skriver ut läkemedel talar inte alltid om för sina patienter att deras medicin kan komma att bytas ut på apotek. Det visar en ny undersökning som TLV gjort. Läs vår rapport Produktens livslängd bör inte ensamt avgöra vad som är en förbrukningsartikel Högsta förvaltningsdomstolen ska snart avgöra om vissa delar av MiniLink-systemet är förbrukningsartiklar och ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV anser inte att en produkts livslängd bör vara det enda som avgör den frågan eftersom det skulle kunna få olyckliga konsekvenser. Läs mer Läkare kan frigöra miljonbelopp genom att följa reglerna För vissa läkemedel kan förändrade förskrivningsvanor minska kostnaderna betydligt om förskrivarna blir bättre på att följa subventionsbegränsningarna. Läs mer Regeringen inrättar glesbygdsstöd till apotek Regeringen har kommit med en förordning om förutsättningarna för att ett apotek ska få glesbygdsstöd. Ansökan om bidrag kommer att ske till TLV. Vi kommer därför att utarbeta föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska beräknas och föreskrifter om hur förordningen ska verkställas. Läs mer om glesbygdsstödet Referenspriserna utgår från kostnadsutvecklingen I tidningen TT-kanalen nr1/2013 i artikeln "Referenspriser diskuteras ur konkurrenssynpunkt" förekommer ett antal felaktigheter kring tandvårdsstödet. Dessa reder vi ut. Läs mer Missvisande information om läkemedlet Atacand TLV anser att AstraZeneca gått ut med missvisande information till läkare om blodtrycksmedicinen Atacand. Läs mer Mon, 29 Apr 2013 20:43:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-04-29-nyhetsbrev-nr-3-2013.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-04-29-nyhetsbrev-nr-3-2013.html Nyhetsbrev nr 2 2013 Äldres hälsa lika mycket värd som yngres. Så kommenterar TLV uppgifter i media I ett pressmeddelande kommenterade TLV medias uppgifter om att äldre diskrimineras när vi fattar våra läkemedelsbeslut. Frågan blev aktuell på grund av att vi uttryckt oss olyckligt i ett kunskapsunderlag till SKL, Sveriges kommuner och landsting. Läs pressmeddelandet Nya regler ledde till att kostnaden för läkemedel minskade med 99 miljoner Tack vare att nya regler fick fullt genomslag under 2012 har resurser frigjorts som kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården. Det framgår av TLV:s årsredovisning. Läs vår årsredovisning Remissvar angående utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden TLV har lämnat synpunkter på SOU 2012:75 – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden. Läs vårt remissvar Generell subvention för atorvastatin Från och med 1 april 2013 kommer de produkter som innehåller atorvastatin, filmdragerade tabletter, som ingår i högkostnadsskyddet att ha generell subvention. Läs mer Leveransen av e-tjänst försenad Leveransen av e-tjänst för ansökan om pris och subvention är försenad. Vi har ännu inte fått ett fastställt leveransdatum för den färdiga e-tjänsten. Läs mer Remiss om ändringar i tandvårdsstödet TLV skickar nu ut en remiss till ett 40-tal instanser om ändringar i det statliga tandvårdsstödet. Läs mer Mon, 11 Mar 2013 20:45:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-03-11-nyhetsbrev-nr-2-2013.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-03-11-nyhetsbrev-nr-2-2013.html Nyhetsbrev nr 1 2013 Landstings läkemedelsavtal strider mot lagen TLV anser att det strider mot lagen att Region Skåne gjort en prisöverenskommelse med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna. Läs mer Nya rapporter visar att utbytet av läkemedel på apotek leder till låga priser Två färska rapporter visar att det svenska systemet för utbyte av läkemedel på apotek leder till låga priser. Priserna i Sverige på utbytbara mediciner som har konkurrens är cirka 40 procent lägre än i Norge. Det genomsnittliga priset på utbytbara läkemedel har dessutom sjunkit sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Läs mer Välkommen till årets Läkemedelsriksdag Årets tema för läkemedelsriksdagen är: Barn och läkemedel– Utmaningar och möjligheter. Niklas Hedberg, chef för avdelningen nya läkemedel på TLV föreläser under rubriken "Kan en behandling få kosta hur mycket som helst?" Mer information om Läkemedelsriksdagen Text Wed, 13 Feb 2013 20:59:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-02-13-nyhetsbrev-nr-1-2013.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2013-02-13-nyhetsbrev-nr-1-2013.html Nyhetsbrev nr 9 2012 Patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd efter nyår Till årsskiftet kommer en rad förbättringar att införas i tandvårdsstödet. Det har TLV beslutat. Läs mer om förbättringarna Handboken om tandvårdsstödet klar Nu är den nya versionen av TLV:s handbok om tandvårdsstödet klar och börjar gälla den 1 januari 2013 Läs mer TLV skjuter fram lansering av ny e-tjänst TLV:s ledning har beslutat att skjuta fram lanseringen av den nya e-tjänst som var planerad att lanseras den 17 december 2012. Den nya e-tjänsten förenklar bland annat ansökningsförfarandet för läkemedelsföretag om pris och subvention. Läs mer Information om läkemedelsförsäkringen Läkemedelsförsäkringen har uppmärksammats i media. TLV valde därför att presentera mer information om försäkringen på hemsidan. Läs mer om försäkringen God jul och gott nytt år TLV:s Nyhetsbrev återkommer i början av nästa år. Wed, 19 Dec 2012 19:40:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-12-19-nyhetsbrev-nr-9-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-12-19-nyhetsbrev-nr-9-2012.html Nyhetsbrev nr 8 2012 Christin Andersson ny avdelningschef på TLV I mitten av oktober började Christin Andersson som chef för avdelningen för omprövningar av läkemedelssubventioner på TLV. Läs mer Läkemedelsföretag begär för högt pris för cancerläkemedlet Zelboraf TLV har beslutat att cancerläkemedlet Zelboraf inte ska vara subventionerat. Det kommer därmed inte att ingå i högkostnadsskyddet. Orsaken är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris. Läs mer Fyra myndigheter samverkade på Odontologisk Riksstämma Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Läkemedelsverket och TLV ställde ut tillsammans på Riksstämman och Swedental i Göteborg 15-17 november. Läs mer om samarbetet Välkomna till TLV:s debatt på Medicinska riksstämman Fredagen den 30 november arrangerar TLV en debatt med rubriken "Kan en behandling få kosta hur mycket som helst?" på Medicinska riksstämman på Stockholmsmässan i Älvsjö Läs mer Utbyte av läkemedel skapar prispress TLV kommenterade ett inslag i SVT Rapport om utbytet av läkemedel på apotek. Läs vår kommentar Mon, 26 Nov 2012 19:42:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-11-26-nyhetsbrev-nr-8-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-11-26-nyhetsbrev-nr-8-2012.html Nyhetsbrev nr 7 2012 KTH och TLV granskar insulinpumpar TLV ska samarbeta med Kungliga tekniska högskolan, KTH, för att granska insulinpumpar. Detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag där hälsoekonomiska bedömningar ska göras av medicintekniska produkter. Läs mer om samarbetet Förvaltningsrätten går på TLV:s linje angående insulinpump TLV: s bedömning om vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten. Läs mer Föreläggande om korrigering av priser TLV har uppmärksammat att Oriola AB tar felaktigt betalt för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Läs mer Förvaltningsrätten avslår överklagande om Lancets Flat TLV beslutade i februari att avslå företagets ansökan om att Lancets Flat skulle få ingå i förmånssystemet. Nu har Förvaltningsrätten meddelat att de avslår företagets överklagande. Läs mer Förvaltningsrätten avslår överklagande om My Life Omnipod POD Förvaltningsrätten har meddelat dom där de avslår företagets överklagande. Läs Förvaltningsrättens dom Rotarix ingår i högkostnadsskyddet Rotarix, som är ett vaccin mot magsjuka orsakad av rotavirus hos små barn, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 september 2012. Läs mer Mon, 29 Oct 2012 19:47:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-10-29-nyhetsbrev-nr-7-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-10-29-nyhetsbrev-nr-7-2012.html Nyhetsbrev nr 6 2012 Receptbelagda läkemedel får inte ge MedMera-poäng Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarättens avgörande fast, vilket innebär att receptbelagda läkemedel inte får ge MedMera-poäng. Läs mer om beslutet Anna Märta Stenberg tf generaldirektör för TLV Regeringen har beslutat att utse Anna Märta Stenberg till tf generaldirektör för TLV. Anna Märta Stenberg tillträder den 1 oktober 2012. Läs mer TLV deltog på Apoteksmässan Vid årets Apoteksmässa medverkade TLV med sju välbesökta seminarier och en monter där det fanns möjlighet att träffa våra experter. Läkemedel för behandling av Parkinson och RLS kvar efter prissänkning Efter att TLV omprövat läkemedlet Sifrol har företaget gått med på att sänka priset vilket frigör cirka 70 miljoner kronor årligen. Därmed kvarstår Sifrol i högkostnadsskyddet och patienterna har tillgång till samma behandling som tidigare. Läs mer Ny föreskrift om tandvårdsstödet klar Den nya föreskriften för tandvårdsstödet är nu offentlig. Ändringarna innebär en utökning av tandvårdsstödet genom att nya delar kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Stödet har också anpassats till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Den nya föreskriften börjar gälla 1 januari 2013. Mer om ändringarna i tandvårdsstödet TLV överklagar kammarrättens dom avseende MiniLink Kammarrättens dom i ärendet rörande MiniLink och tillhörande sensorer och testplugg ger ingen tydlig ledning i hur begreppet förbrukningsartikel ska tolkas. Därför väljer TLV att överklaga kammarrättens dom. Läs mer Thu, 27 Sep 2012 19:50:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-09-27-nyhetsbrev-nr-6-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-09-27-nyhetsbrev-nr-6-2012.html Nyhetsbrev nr 5 2012 Förvaltningsrätten går på TLV:s linje TLV: s definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten. Läs mer i domen Zytiga kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet TLV har beslutat att läkemedlet Zytiga för behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris. Läs mer i rapporten Journalföringen inom tandvården behöver förbättras TLV, Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i ett samverkansprojekt om journalföring inom tandvården konstaterat att det finns ett behov av förbättringar. Läs mer om beslutet Listan över periodens vara kompletteras med lista för dosförpackningar Vi förtydligar nu vilka produkter på listan över periodens vara som är dosförpackade. Det här gör vi i ett separat dokument som vi publicerar månadsvis på vår hemsida, under listan över periodens varor Läs mer Prispress på magsårsmedicin har frigjort drygt 150 miljoner Prispressen på magsårsmedicin har frigjort över 15o miljoner kronor samtidigt som patienterna kunnat få samma läkemedelssubstanser som tidigare. Det visar en uppföljning som TLV gjort. Här hittar du mer om uppföljningen Cymbalta kvar i högkostnadsskyddet som tredjehandsalternativ Vid behandling av depression och generaliserat ångestsyndrom ska Cymbalta precis som tidigare endast skrivas ut inom högkostnadsskyddet som ett tredjehandsalternativ eller senare. Läs mer om Cymbalta Premalex ingår i högkostnadsskyddet Från och med den 4 maj 2012 ingår Premalex (escitalopram) för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS, i högkostnadsskyddet. Läs beslutet Nästa Nyhetsbrev kommer ut i september Trevlig sommar! Mon, 11 Jun 2012 19:57:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-06-11-nyhetsbrev-nr-5-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-06-11-nyhetsbrev-nr-5-2012.html Nyhetsbrev nr 4 2012 Apoteken visar positiva resultat trots kraftig expansion Apoteksmarknaden har expanderat med över 300 nya apotek, längre öppettider och en mångfald av aktörer. Samtidigt har försäljningen av receptbelagda läkemedel inte ökat. Trots detta uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat. Nivån på den ersättning som apoteken får av staten kommer därför inte ändras. Det konstaterar TLV i sin första uppföljning av den svenska apoteksmarknaden. Se hela rapporten Insulinpumpar kommer inte längre ingå i förmånssystemet TLV har beslutat att insulinpumpar inte ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 december 2013. Landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till patienter med diabetes. Genom en mer rationell hantering hoppas man också att fler patienter ska få tillgång till dessa produkter. Mer om beslutet Läkemedel för behandling av blödarsjuka kvar efter prissänkningar Efter prissänkningar motsvarande 37 miljoner kronor har TLV beslutat att avsluta omprövningen av de läkemedel som används vid blödarsjuka (hemofili typ A). Samtliga preparat kvarstår i högkostnadsskyddet. TLV anser, i likhet med SBU, att ett nationellt kvalitetsregister behöver införas inom detta område. Läs mer om prissänkningen TLV ska göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter TLV har fått i uppdrag av Regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Detta innebär bland annat att TLV ska skapa kunskapsunderlag baserat på produkternas pris och kvalitet. Läs mer om TLV:s hälsoekonomiska bedömningar Apoteksföretaget ICA Cura får inte ge rabatt Förvaltningsrätten i Stockholm har fastställt TLV:s beslut om att ICA Cura inte får ge rabatt på receptbelagda läkemedel. Mer om Förvaltningsrättens dom TLV förbättrar informationen till apoteken TLV erbjuder nu apoteken att snabbare kunna få information om ny periodens vara. Via TLV:s nya tjänst kan de få uppgiften en till två dagar innan den når ut i deras expeditionssystem. Tjänsten har varit igång i omkring en vecka och över 200 personer på apotek har redan anmält att de vill få informationen via mejl. Här kan du läsa mer om tjänsten Thu, 03 May 2012 20:03:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-05-03-nyhetsbrev-nr-4-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-05-03-nyhetsbrev-nr-4-2012.html Nyhetsbrev nr 3 2012 Läkemedel mot Gauchers sjukdom kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet TLV utesluter läkemedel mot Gauchers sjukdom ur högkostnadsskyddet. Anledningen är att läkemedelsföretagen begär för höga priser. Läs mer om TLV:s beslut Vår årsredovisning 2011 Nya uppdrag, nya medarbetare, nya processer, rutiner och kvalitetshöjande insatser. 2011 var ett händelserikt år som präglades av förändring och utveckling. Läs vår årsredovisning för 2011 Inte tillåtet att ge rabatt på receptbelagda läkemedel TLV vann målet om MedMera kundkort mot Kronans Droghandel även i Kammarrätten. Mer om kammarrättens dom Oxikodon kvar i högkostnadsskyddet men morfin bör användas i första hand TLV har valt att inte gå vidare med omprövningen av det smärtstillande läkemedlet oxikodon. Läs mer om TLV:s beslut Internationell jämförelse placerar Sveriges läkemedelspriser i mitten På uppdrag av regeringen har TLV gjort en internationell jämförelse av läkemedelspriser. För läkemedel som introducerats mellan 2007 och 2011 ligger de svenska apotekens inköpspriser ungefär på ett genomsnitt jämfört med övriga länder. Se hela rapporten Fri, 16 Mar 2012 20:08:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-03-16-nyhetsbrev-nr-3-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-03-16-nyhetsbrev-nr-3-2012.html Nyhetsbrev nr 2 2012 TLV vill sänka apoteksföretagens avgift till Apotekens Service Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apotekens avgift till Apotekens Service ska sänkas. Det skulle minska apotekens sammanlagda kostnad för IT-tjänster med 16 miljoner kronor. Här hittar du remissen om sänkningen av apotekens avgift till Apotekens Service Möt oss på läkemedelsriksdagen 6 mars Läs mer om innehållet och hur du anmäler dig Slutrapport om handelsmarginalen klar i april TLV kommer i april att presentera sin slutrapport om en eventuell justering av handelsmarginalen, alltså den ersättning som staten ger apoteken för att sälja receptbelagda läkemedel. Mer om handelsmarginalen TLV överklagar dom i förvaltningsrätten TLV överklagar en dom i förvaltningsrätten om att låta Minilink sändare för diabetiker ingå i läkemedelsförmånerna. Läs mer om överklagandet Läkemedelsföretag begär för högt pris för Xyrem Läkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som kan användas som ett andrahandsalternativ för vuxna patienter som lider av narkolepsi. Men det pris som företaget har begärt är för högt i förhållande till vilken nytta man visat att läkemedlet ger. Läkemedlet kommer därför inte att vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Läs beslutet i sin helhet Prissänkningar på TNF-hämmare frigör årligen uppemot 80 miljoner Tack vare prissänkningar på TNF-hämmare frigörs uppemot åttio miljoner kronor varje år. Det innebär att fler patienter kan behandlas till samma kostnad som tidigare. Fler patienter kan behandlas Lyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning Från och med den 1 april 2012 är subventionen för Lyrica (pregabalin) begränsad vid neuropatisk smärta (nervsmärta) och generaliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning. Läs mer om beslutet TLV beslutar att Topimax inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet Från och med den 1 januari 2013 utesluts Topimax (topiramat) ur högkostnadsskyddet, förutom i styrkan 15 mg. Patienter som står på övriga styrkor av Topimax ska därför ställas över till generiskt topiramat som kvarstår inom högkostnadsskyddet. Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och motsvarande generika kvarstår i högkostnadsskyddet efter att företaget gått med på lägre priser. Läs mer om besluten Mon, 06 Feb 2012 20:14:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-02-06-nyhetsbrev-nr-2-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-02-06-nyhetsbrev-nr-2-2012.html Nyhetsbrev nr 1 2012 Klart med ny Tandvårdsnämnd Regeringen har beslutat att nämnden för det statliga tandvårdsstödet ska få en ny sammansättning från årsskiftet. Här kan du läsa mer om den nya tandvårdsnämnden Pradaxa subventioneras för förmaksflimmer TLV har beslutat att Pradaxa ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning. I sitt beslut säger TLV att Pradaxa är ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av förmaksflimmer. Mer information om beslutet av läkemedlet Pradaxa hittar du här Nya regler pressar priserna på utbytbara läkemedel Tack vare nya regler kommer priset för flera utbytbara läkemedel att sänkas. Totalt leder den första omgångens beslut, som trädde i kraft den 1 december, till att cirka 60 miljoner kronor per år kan frigöras till förmån för andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården. Läs mer om de nya reglerna som pressar priserna Inger Erlandsson blir ny chef på apoteksavdelningen på TLV Inger Erlandsson har utsetts till chef för Apoteksavdelningen på TLV från och med årsskiftet. Här kan du få veta mer om Inger Erlandsson Stöd för två reserver till periodens vara Vid årsskiftet träder en ny föreskrift i kraft kring reglerna av utbyte på apotek. Det innebär bland annat att det även i fortsättningen kommer att finnas två reservalternativ till periodens vara som apoteken kan byta till. Läs mer om den nya föreskriften kring reglerna av utbyte på apotek Thu, 12 Jan 2012 20:22:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-01-12-nyhetsbrev-nr-1-2012.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2012-01-12-nyhetsbrev-nr-1-2012.html Nyhetsbrev nr 3 2011 TLV bjuder in Apoteksbranschen till samarbete för ökad patientsäkerhet Tack vare att apotekspersonalen byter ut dyra läkemedel sparar samhället miljardbelopp, men själva utbytet i sig kan innebära vissa risker för patientsäkerheten. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som därför tar initiativ till ett samarbete med branschen kring patientsäkerhet och information. Läs mer om TLV:s inbjudan till samarbete för ökad patientsäkerhet TLV, Försäkringskassan och Socialstyrelsen har gemensam monter på årets Odontologiska Riksstämma Har du frågor till oss på TLV, Försäkringskassan och Socialstyrelsen? Välkommen till vår gemensamma monter på årets Odontologiska Riksstämma 17-19 november på Stockholmsmässan. Läs mer om myndigheternas gemensamma aktiviteter på Odontologiska Riksstämman Expert på TLV ingår i regeringsuppdrag för giftfri miljö Fredrik Nilsson, som är hälsoekonom på TLV, har utsetts som expert i regeringens arbete med att ta fram en strategi för att nå en giftfri miljö. Läs mer om regeringsuppdraget för att nå en giftfri miljö Framgångsrikt utbyte av läkemedel på apotek frigör miljardbelopp Utbytet av läkemedel på apotek är en succé. Nya beräkningar visar att läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen hade bytt till det läkemedel som har lägst pris. Den kritik som apoteksbranschen riktat mot systemet är kraftigt överdriven och ibland felaktig. Läs mer om det generiska utbytet på apotek Översyn av handelsmarginalen Under 2011 och 2012 granskar TLV nivån på apotekens handelsmarginal. Inför att den svenska apoteksmarknaden omreglerades höjdes marginalen för att ge apoteksföretag rimliga förutsättningar att driva verksamhet och för att ge konsumenten ökad tillgänglighet och service på apotek. Nu ska vi se hur väl målet är uppnått och om marginalen behöver justeras. Tue, 08 Nov 2011 19:33:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2011-11-08-nyhetsbrev-nr-3-2011.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2011-11-08-nyhetsbrev-nr-3-2011.html Nyhetsbrev nr 2 2011 TLV knyter till sig vetenskapliga råd TLV knyter till sig nio vetenskapliga råd som kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet. Här kan du läsa mer om våra nio venskapliga råd Oriktiga uppgifter oroar diabetiker Diabetiker ska inte behöva betala för sina insulinpumpar. Det har både TLV och SKL slagit fast i samband med att TV4 gått ut med orätta uppgifter som skapat stor oro bland Sveriges diabetiker. Det skrev TLV i ett pressmeddelande efter ett nyhetsinslag i TV4. Här kan du läsa hela vårt pressmeddelande Följande teststickor för diabetiker ska inte ingå i förmånerna Vi har omprövat subventionen av teststickor för diabetiker i förmånssystemet. Vi bedömer att ett tjugotal teststickor inte är kostnadseffektiva och därmed inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 oktober 2011. Du hittar mer information om de teststickor som inte kommer att ingå här Minilink sändare, sen-serter och testplugg överklagat till förvaltningsrätten Medtronic AB har överklagat vårt beslut om att Minilink sändare, sen-serter och testplugg utesluts ur högkostnadsskyddet. Vi beslutar att Premalex inte ska ingå i högkostnadsskyddet Premalex för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att Premalex är kostnadseffektivt till det ansökta priset. Premenstruellt dysforiskt syndrom drabbar kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av återkommande irritabilitet och/eller nedstämdhet ofta i kombination med andra symtom. Här hittar du mer information om Premalex Tue, 23 Aug 2011 19:29:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2011-08-23-nyhetsbrev-nr-2-2011.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2011-08-23-nyhetsbrev-nr-2-2011.html Nyhetsbrev nr 1 2011 Ny regel för utbyte av läkemedel underlättar för apotek, apotekskunder och läkare Vi ändrar i föreskriften för utbyte av läkemedel. Förändringen innebär att apotek kan byta till ett likvärdigt läkemedel utan att behöva kontakta läkare om medicinen på patientens recept inte längre ingår i högkostnadsskyddet. För att detta ska gälla måste receptet vara skrivet när läkemedlet ingick i högkostnadsskyddet. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2011. Du hittar mer information om ändringen i föreskriften för utbyte av läkemedel på vår webbplats Vi skjuter fram de nya reglerna för prissättning av originalläkemedel med generisk konkurrens I december 2010 skickade vi ut ett förslag på ändring i föreskriften om prissättning och utbyte av läkemedel. En del i förslaget handlar om hur priset på originalläkemedel som har generisk konkurrens ska kunna sänkas. Innan vi ändrar reglerna behöver vi titta närmare på de synpunkter som kommit in. Vi behöver även undersöka närmare hur vi skapar rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om ändringen för prissättning av originalläkemedel med generisk konkurrens på vår webbplats Begränsningen för losartan försvinner Från och med den 1 maj försvinner begränsningen för substansen losartan i, men inte för övriga ARB-läkemedel. Samtidigt försvinner originalläkemedlet Cozaar från högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om losartan och Cozaar på vår webbplats Vår årsredovisning för 2010 är klar Vi har lämnat vår årsredovisning för 2010 till regeringen. Du hittar vår årsredovisning i pdf format på vår webbplats Vi ser över apotekens ersättning Vi håller just nu på att se över nivån på den statliga ersättning apoteken av får för att sälja receptbelagda läkemedel. Ersättningen kallas apotekens handelsmarginal. Under arbetet med översynen kommer vi att informera och ge apoteksaktörerna möjlighet att ge synpunkter. Du hittar mer information om översynen av apoteksmarknaden på vår webbplats Professor Rune Dahlqvist blir medicinsk rådgivare på TLV Professor Rune Dahlqvist är sedan 1 februari medicinsk rådgivare på TLV. Rune Dahlqvist är ett välkänt namn inom Sveriges "läkemedelsvärld" och har varit ledamot i Nämnden för läkemedelsförmåner sedan starten 2002. Du hittar mer information om Rune Dahlqvist på vår webbplats Vi söker en koordinator Just nu söker vi en koordinator med ansvar för att samordna arbetet med uppföljning av läkemedels användning och effekter i klinisk vardag. Du hittar mer information om tjänsten som koordinator på vår webbplats Tue, 19 Apr 2011 19:27:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2011-04-19-nyhetsbrev-nr-1-2011.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2011-04-19-nyhetsbrev-nr-1-2011.html Nyhetsbrev nr 5 2010 Apoteken kommer även under 2011 kunna välja det näst billigaste läkemedlet när periodens vara är slut Apoteken kan erbjuda sina kunder det näst billigaste läkemedlet vid leveransproblem av ett utbytbart läkemedel som är utsett till periodens vara. Vi har beslutat att det även ska vara möjligt under 2011. Du hittar ett pressmeddelandet om förslaget samt beslutet på vår webbplats Möt oss på Odontologiska Riksstämman i Göteborg 18-20 november Välkommen till vår monter B08:11. Våra medarbetare visar dig vår webbaserade handbok om tandvårdsstödet. Handboken presenterar delar av tandvårdstödet på ett lättillgängligt sätt. Du hittar mer information om Riksstämman på vår webbplats Vår granskning av läkemedel mot smärta är klar Vi har omprövat subventionen för smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel - för att se om de ska vara kvar i högkostnadsskyddet, eller inte. Ett antal läkemedel som inte är kostnadseffektiva, eller används vid enkla sjukdomstillstånd, förlorar sin subvention och kommer inte längre att ingå i högkostnadsskyddet.   Nexium ut ur högkostnadsskyddet Vi har omprövat subventionen för Nexium och beslutat att läkemedlet i form av enterotabletter inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 15 januari 2011. Nexium behandlar bland annat sjukdomen GERD och magsår. Du hittar beslut och informationsmaterial för Nexium på vår webbplats Beslut för Triptanläkemedel och läkemedel mot inkontinens- och prostata har börjat gälla Från och med den 15 oktober gäller besluten från granskningarna av Triptanläkemedel och läkemedel vid inkontinens- och prostatabesvär. Du hittar samtliga datum för när beslut från våra genomgångar av läkemedelssortimentet börjar gälla på vår webbplats Informationsblad om högkostnadsskyddet Vi har tagit fram ett informationsblad om högkostnadsskyddet. Bladet riktar sig till apotekskunder och är framtaget för dig som arbetar på apotek. Du hittar informationsbladet om högkostnadsskyddet på vår webbplats (dokumentet ligger i höger meny under dokument) Vi söker nya medarbetare Vi fortsätter att utveckla vår organisation och behöver fler medarbetare. För tillfället söker vi en: HR-specialist Chefsjurist Receptionist Chefsekonom Medicinsk utredare/projektledare Medicinsk utredare Nationalekonom med hälsoekonomisk inriktning Jurist Utredare/analytiker för tillsyn Utredare/processledare för generika . Du hittar samtliga lediga tjänster på vår webbplats Var med och utveckla vår webbplats Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår webbplats. Om du kan tänka dig att delta vid användartester, intervjuer eller i en fokusgrupp hör av dig till webbansvarig@tlv.se Thu, 11 Nov 2010 19:19:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-11-11-nyhetsbrev-nr-5-2010.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-11-11-nyhetsbrev-nr-5-2010.html Nyhetsbrev nr 4 2010 Förvaltningsrätten delar vår bedömning om läkemedlet Kuvan Förvaltningsrätten har avslagit läkemedelsföretaget Mercks överklagande av vårt beslut gällande särläkemedlet Kuvan. Vi har tidigare konstaterat att kostnaden för läkemedlet Kuvan är för hög i förhållande till den nytta det ger. Kuvan kommer således inte att ingå i högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om Kuvan och domen här Vi har fått ett insynsråd Regeringen har utsett ett insynsråd för TLV. Insynsrådet kommer att ersätta brukarrådet som vi har samarbetat med. Insynsrådets uppgifter stämmer till stora delar överrens med de uppgifter brukarrådet har haft. Vi kommer att fortsätta samarbeta med representanter från handikapp- och pensionärsorganisationerna samt konsumentorganisationer vid genomgångarna av läkemedelssortimentet. Du hittar mer information om insynsrådet här Inte tillåtet att ge rabatt på receptbelagda läkemedel Vi har beslutat att förbjuda Kronans Droghandel Retail AB att använda kundkortet MedMera vid försäljning av receptbelagda läkemedel inom högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om användning av kundkort vid försäljning av receptbelagda läkemedel här Beslut för pennkanyler gäller från och med 1 september Vi har beslutat om ett pristak för pennkanyler. Från och med den 1 september kostar ingen pennkanyl inom högkostnadsskyddet mer än 1 krona. Du hittar mer information om besluten för pennkanyler här Beslut för triptanläkemedel mot migrän börjar gälla den 15 oktober Besluten från vår granskning av triptanläkemedel som används mot migrän börjar gälla den 15 oktober. Du hittar mer information om granskningen triptanläkemedel och de beslut vi fattat här Beslut från granskningen av inkontinens- och prostatabesvär börjar gälla den 15 oktober De flesta läkemedel vid inkontinens- och prostatabesvär är kvar i högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om granskningen av läkemedel vid inkontinens- och prostatabesvär och de beslut vi fattat här Vi söker en informatör En av våra informatörer ska vara föräldraledig och vi söker en vikarie till vår kommunikationsavdelning. Tjänsten är en visstidsanställning 12 månader med möjlighet till förlängning. Vi flyttar och får ny adress från och med den 4 oktober Vår nya adress är: Besöksadress: Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm Post: Box 225 20, 104 22 Stockholm Från och med den 4 oktober har vi även nya öppettider. Du hittar mer information om öppettider under och efter flytten här Var med och utveckla vår webbplats Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår webbplats. Om du kan tänka dig att delta vid användartester, intervjuer eller i en fokusgrupp hör av dig till: webbansvarig@tlv.se Mon, 27 Sep 2010 19:12:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-09-27-nyhetsbrev-nr-4-2010.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-09-27-nyhetsbrev-nr-4-2010.html Nyhetsbrev nr 3 2010 Uppdaterad föreskrift för tandvård Den 1 juli träder föreskriften TLVFS 2010:2 om statligt tandvårdsstöd i kraft. Föreskriften är ett omtryck av grundföreskriften TLVFS 2008:1 och innehåller en del ändringar. Du hittar den uppdaterade föreskriften för statligt tandvårdsstöd på vår webbplats Nya referenspriser för tandvård Från och med den 1 juli 2010 gäller en ny referensprislista för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet. Du hittar de nya referenspriserna för tandvård på vår webbplats Utbildningsmaterial om utbyte av läkemedel på apotek Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förtydliga regler, samband och bakgrund för utbyte av läkemedel på apotek. Materialet innehåller dels övergripande presentationsbilder och dels förklarande texter i form av anteckningssidor. Du hittar utbildningsmaterialet om utbyte av läkemedel på vår webbplats Triobe ut ur högkostnadsskyddet i augusti Triobe ingår inte högkostnadsskyddet från och med den 1 augusti 2010. Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet inte är rimlig. Du hittar mer information om Triobe på vår webbplats Cymbalta får begränsad subvention i juli Cymbalta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 juli 2010. Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet ofta inte är kostnadseffektiv. Du hittar mer information om Cymbalta på vår webbplats Viktigt principiellt beslut för vår hantering av prishöjningar Regeringsrätten har meddelat att vårt beslut att inte höja priset för det kolesterolsänkande läkemedlet Ezetrol står fast. Beslutet är principiellt viktigt för vår hantering av prishöjningar av läkemedel. Du hittar mer information om Regeringsrättens dom och Ezetrol på vår webbplats Rapport om hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel inom slutenvården Vi har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. I en rapport till regeringen föreslår vi att ett uppdrag att pröva rekvisitionsläkemedel bedrivs i form av en försöksverksamhet under två år. Du hittar hela vår rapport om hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel inom slutenvården på vår webbplats Ersättare i nämnden för läkemedelsförmåner Regeringen har utsett nya ersättare i nämnden för läkemedelsförmåner. Mon, 21 Jun 2010 19:10:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-06-21-nyhetsbrev-nr-3-2010.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-06-21-nyhetsbrev-nr-3-2010.html Nyhetsbrev nr 2 2010 Utveckling av prissättningssystemet för läkemedel kan spara miljardbelopp I tisdags, den 13 april 2010, lämnade vi vår slutrapport till regeringen med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden. Rapporten visar att prissättningssystemet för läkemedel kan utvecklas. Genom läkemedelsindustrins aktiva medverkan kan miljardbelopp sparas. Du hittar hela vår slutrapport angående omregleringen av apoteksmarknaden på vår webbplats Periodens vara blir tre istället för en Vi har föreslagit en förenkling som minskar risken för tillgänglighetsproblem ute på apoteken. Förenklingen innebär att vi markerar tre varor inom varje förpackningsstorleksgrupp som "periodens vara" i stället för en. Apoteken kan inte välja fritt mellan de tre varorna men de kan erbjuda apotekskunderna det näst billigaste i undantagsfall, vid leveransproblem. Du hittar mer information om förenklingen av periodens vara på vår webbplats Domstolsbeslut ger stöd åt våra beslutsprinciper Astmaläkemedlet Asmanex kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Förvaltningsrätten i Stockholm delar vår uppfattning att priset för Asmanex är för högt jämfört med likartade läkemedel. Du hittar mer information om förvaltningsrättens dom rörande Asmanex på vår webbplats Zebinix överklagat till förvaltningsrätten Eisai AB har överklagat vårt beslut om att Zebinix inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om överklagandet om Zebinix på vår webbplats Utvecklade regler för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Reglerna för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens har vidareutvecklats med anledning av omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Du hittar informationsmaterial om regler, praktisk tillämpning med mera på vår webbplats Hyaluronsyra ut ur högkostnadsskyddet Vi har bestämt att utesluta hyaluronsyra från högkostnadsskyddet. Från och med den 15 juni kommer läkemedel som innehåller hyaluronsyra inte längre att ingå i högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om hyaluronsyra på vår webbplats Nya ledamöter i Nämnden för läkemedelsförmåner Regeringen har utsett en ny ordförande och nya ledamöter till Nämnden för läkemedelsförmåner. De nya ledamöterna tillträdde den 15 april 2010. Du hittar mer information om de nya ledamöterna i Nämnden för läkemedelsförmåner på vår webbplats Landstingen föreslås finansiera viss behandling med Kuvan Den nybildade NLT gruppen (Nya läkemedelsterapier) rekommenderar Landstingen att finansiera läkemedlet Kuvan för vissa patienter. Du hittar information om NTL gruppens rekommendation angående Kuvan på vår webbplats Mon, 19 Apr 2010 19:08:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-04-19-nyhetsbrev-nr-2-2010.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-04-19-nyhetsbrev-nr-2-2010.html Nyhetsbrev nr 1 2010 Nu gäller diabetesbesluten Från och med den 1 mars 2010 gäller de beslut vi fattade vid vår granskning av läkemedel mot diabetes. Starlix, Daonil och Avaglim försvinner ur högkostnadsskyddet och en rad läkemedel får begränsad subvention. Du hittar mer information om granskningen av läkemedel mot diabetes på vår webbplats Kuvan överklagat till förvaltningsrätten Förvaltningsrätten i Stockholm avslår begäran om att Kuvan ska ingå i högkostnadsskyddet i väntan på slutligt avgörande i målet. Du hittar mer information om överklagandet av Kuvan på vår webbplats Klargörande med anledning av uppmärksamhet i media gällande Kuvan Vårt beslut att avslå ansökan om subvention av Kuvan har fått uppmärksamhet i media. Ett exempel är en signerad ledare i Dagens Nyheter. Här kommenterar vi uppmärksamheten i media gällande Kuvan Glukosamin åker ut ur högkostnadsskyddet Vi har bestämt att utesluta glukosaminer från högkostnadsskyddet för att användningen inte är kostnadseffektiv. Kostnaden är för hög i relation till den medicinska effekt som läkemedlen ger. Besluten gäller från och med den 15 maj 2010. Du hittar mer information om glukosaminer på vår webbplats Vi har en ny kommunikationschef Martin Forsberg är ny kommunikationschef på TLV. Martin kommer att leda och utveckla vårt kommunikationsarbete tillsammans med den nyinrättade Kommunikationsavdelningen. Du hittar mer information om vår kommunikationschef på vår webbplats Ny indelning av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel Från och med den 1 februari 2010 gäller en ny indelning av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens. Ändringarna innebär bland annat att tabletter och kapslar blir indelade i 31 grupper och förpackningar som inte ingår i någon grupp får en egen beteckning. Du hittar hela tabellen över indelningen av förpackningsstorlekar på vår webbplats Tue, 02 Mar 2010 19:05:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-03-02-nyhetsbrev-nr-1-2010.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2010-03-02-nyhetsbrev-nr-1-2010.html Nyhetsbrev nr 6 2009 Vår genomgång av läkemedel mot diabetes är klar Granskningen av läkemedel mot diabetes resulterade i att det kvarstår ett brett sortiment av diabetesläkemedel. Starlix, Daonil och Avaglim försvinner ur högkostnadsskyddet och en rad läkemedel får begränsad subvention. Du hittar hela rapporten om granskningen av läkemedel mot diabetes på vår webbplats Vi startar begränsade genomgångar av läkemedelssortimentet Vi effektiviserar våra genomgångar av läkemedelssortimentet. Förutom våra mer omfattande genomgångar har vi påbörjat ett antal begränsade genomgångar. Du hittar mer information om de begränsade genomgångarna på vår webbplats Asmanex överklagat till Länsrätten Företaget Schering-Plough AB överklagar vårt beslut att läkemedlet Asmanex inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Du hittar mer information om Asmanex och överklagandet på vår webbplats Apotekens avgift till servicebolaget oförändrad Den avgift som apoteksaktörerna ska betala till Apotekens Service AB blir oförändrad även under 2010. Du hittar mer information om beslutet om serviceavgiften på vår webbplats Ny ändringsföreskrift för tandvård Vi kommer att ändra i föreskrifterna för subvention av tandvård. Från den första januari 2010 gäller ändringsföreskriften TLVFS 2009:6. Du hittar mer information om ändringarna i föreskrifterna för tandvård på vår webbplats Vår webbplats toppar tillgänglighetstest I en undersökning av webbplatser i offentlig sektor hamnar TLV i topp. Undersökningen mäter hur pass tillgänglig webbplatsen är för användaren. Du hittar mer information om tillgänglighetstestet av tlv.se på vår webbplats Wed, 09 Dec 2009 18:52:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-12-09-nyhetsbrev-nr-6-2009.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-12-09-nyhetsbrev-nr-6-2009.html Nyhetsbrev nr 5 2009 Vår rapport om prissättning av läkemedel är klar Vi har på regeringens uppdrag analyserat och bedömt hur den värdebaserade prissättningen av originalläkemedel kan vidareutvecklas. Rapporten presenterades för regeringen den 30 september. Du hittar hela rapporten om prissättning av läkemedel på vår webbplats Lista över billigaste utbytbara läkemedel Vi publicerar en Excellista över de billigaste utbytbara läkemedlen på vår webbplats. I den hittar du läkemedel som har generisk konkurrens och är utbytbara. Listan gäller en viss period och uppdateras regelbundet. Du hittar den senaste listan (periodens varor oktober 2009) på vår webbplats Apotekens nya handelsmarginal gäller från den 1 november 2009 En ny handelsmarginal för försäljning av receptbelagda läkemedel kommer att gälla från den 1 november 2009. I samband med att den nya marginalens införs kommer även vår tillsynsverksamhet att starta. Läs mer om den apotekens handelsmarginal på vår webbplats Vi medverkar på Prioriteringskonferensen och Läkemedelskongressen Prioriteringskonferensen, 15-16 oktober i Malmö På Prioriteringskonferensen belyser chefsjurist Anna Märta Stenberg, hälsoekonom Ann-Charlotte Dorange och Stig Nyman kostnadseffektivitet som princip för beslut om subvention av läkemedel och tandvård. Möt oss också på utställningen. Läkemedelskongressen, 19-21 oktober i Stockholm Lyssna till vår generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund som talar vid första dagens huvudsymposium. Eller besök oss i vår monter så berättar vi mer om vårt apoteksuppdrag och vår övriga verksamhet. Astra Zeneca drar tillbaka överklagande för Crestor Läkemedelsföretaget Astra Zeneca tar tillbaka sitt överklagande av vårt beslut att utesluta Crestor i styrkan 5 mg ur högkostnadsskyddet. Crestor behandlar höga blodfetter och ingick i vår granskning av läkemedel mot blodfettrubbningar. Du hittar mer information om granskningen av läkemedel mot blodfettrubbningar på vår webbplats Nya referenspriser för tandvårdsstödet Från och med den 1 september gäller en ny referensprislista för de tandvårdsåtgärder som ingår i högkostnadsskyddet för tandvård. Du hittar referensprislistan för tandvårdåtgärderna på vår webbplats Se webbfilmen från vårt apoteksseminarium Vi visar webbfilmer från de seminarier vi håller kring den omreglerade apoteksmarknaden. Först ut var "Spelregler på den omreglerade apoteksmarknaden" som ägde rum den 25 augusti. Wed, 07 Oct 2009 18:47:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-10-07-nyhetsbrev-nr-5-2009.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-10-07-nyhetsbrev-nr-5-2009.html Nyhetsbrev nr 4 2009 Den 1 juli gäller nya föreskrifter för subvention av tandvård Den första juli träder nya föreskrifter för subvention av tandvård i kraft. Förändringarna innebär bland annat att ytterligare fyra diagnoser inkluderas i högkostnadsskyddet och att regelverket kompletteras med allmänna råd. Läs mer om föreskrifterna och de allmänna råden på vår webbplats Välkommen till en debatt om en tandvårdspolitik i förändring Vi finns på plats i Visby under Almedalsveckan. Under ledning av Erik Blix debatterar vi om fattiga och rika, rotfyllningar och tandlöshet, subventioner och prioriteringar. Besluten om subvention av blodfettläkemedel har trätt i kraft Den 1 juni började besluten om subvention av blodfettläkemedel att gälla. Det innebär bland annat att Lipitor och Crestor i lägre styrkor (10 mg respektive 5 mg) förlorar subventionen och därmed inte längre ingår i högkostnadsskyddet. Hela granskning av läkemedel mot blodfettrubbningar hittar du på vår webbplats. Tidplanen för genomgångarna är uppdaterad Vi har uppdaterat tidplanen för genomgångarna av läkemedelssortimentet. Nästa genomgång vi planerar att starta är läkemedel mot blodbrist. Vi startar gemensam rådgivning med Läkemedelsverket Från och med i höst är det möjligt för läkemedelsföretag att få vetenskaplig rådgivning från oss och Läkemedelsverket samtidigt. Vi påbörjar då ett pilotprojekt som pågår från den 1 september - 31 december. Läs mer om rådgivning för företag och de gemensamma mötena på vår webbplats. Vi tar över hanteringen av varunummer och varugrupperingskoder för förbrukningsartiklar Från och med den 1 juni 2009 ansöker du om varunummer och varugrupperingskoder för förbrukningsartiklar hos oss. Vi har tagit över hanteringen från Apoteket AB. Thu, 04 Jun 2009 18:41:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-06-04-nyhetsbrev-nr-4-2009.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-06-04-nyhetsbrev-nr-4-2009.html Nyhetsbrev nr 3 2009 Asmanex ingår inte i högkostnadsskyddet Astmamedicinen Asmanex ingår inte i högkostnadsskyddet från och med den 10 mars 2009. Länsrätten går på TLV:s linje och slår fast att företaget Schering-Ploughs läkemedel Asmanex är för dyrt. Läs mer Prispress på läkemedel mot prostatabesvär Vi presenterar nu resultatet av vår granskningen av läkemedel mot prostatabesvär. Vi har utrett läkemedel av typen alfa-receptorblockerare för att se om de ska kvarstå inom högkostnadsskyddet, eller inte. Granskningen har resulterat i att samhället frigör 74 miljoner kronor. Läs mer TLV föreslår principer för apotekens handelsmarginal I samband med omregleringen av apoteksmarknaden har vi nu presenterat vår delredovisning för regeringen. I redovisningen föreslår vi principer för apotekens handelsmarginal och bedömning av marknadens lönsamhet. Nästa steg blir att fördjupa dialogen med aktörerna på området innan vi lämnar en detaljerad redovisning av vårt uppdrag den 1 april. Läkemedelskostnaderna ökade med 3,8 procent under 2008 Landstingens kostnader för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet uppgick till nästan 20,7 miljarder kronor under 2008. Det är en ökning med 3,8 procent jämfört med motsvarande period förra året, men något mindre än 2007 då ökningen var 4,2 procent. Läs mer Wed, 04 Mar 2009 18:33:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-03-04-nyhetsbrev-nr-3-2009.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-03-04-nyhetsbrev-nr-3-2009.html Nyhetsbrev nr 2 2009 Genomgången av läkemedel mot blodfettrubbningar är klar I dag presenterar vi resultatet av genomgången av läkemedel mot höga blodfetter. Genomgången resulterade i att samhället kan frigöra 170 miljoner kronor. På vår webbplats hittar du slutrapporten i sin helhet, en sammanfattning och ett faktablad om vilka läkemedel mot blodfettsrubbningar som ingår i högkostnadsskyddet efter genomgången. Läs mer Thu, 12 Feb 2009 18:30:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-02-12-nyhetsbrev-nr-2-2009.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-02-12-nyhetsbrev-nr-2-2009.html Nyhetsbrev nr 1 2009 Idag tillträder Gunilla Hulth-Backlund som generaldirektör för TLV. Gunilla Hulth-Backlund ny generaldirektör för TLV Idag, den 9 februari 2009, tillträder Gunilla Hulth-Backlund som generaldirektör för TLV. Gunilla Hulth-Backlund efterträder Ann-Christin Tauberman. Läs mer Mon, 09 Feb 2009 20:51:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-02-09-nyhetsbrev-nr-1-2009.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2009-02-09-nyhetsbrev-nr-1-2009.html Nyhetsbrev nr 10 2008 Allt om genomgången av läkemedel mot depression, TLV har fått en ny webbplats, vår generaldirektör med på Läkemedelsriksdagen, genomgången av läkemedel mot blodfetter klar i januari. Allt om genomgången av läkemedel mot depression Den 17 december presenterar TLV granskningen av läkemedel mot depression. Genomgången har lett till att flera företag sänkt sina priser kraftigt på dyra original där det finns generiska alternativ (kopior). TLV har fått en ny webbplats Vi har en ny, fräsch webbplats. Med en ren design och en tydlig struktur kommer du lätt att hitta den information du söker. Vi har speciellt satsat på tillgänglighet för alla. Läs mer Vår generaldirektör med på Läkemedelsriksdagen Läkemedelsriksdagen börjar den 21 januari 2009. På plats finns bland annat vår generaldirektör Ann-Christin Tauberman som moderator på ett av seminarierna. Genomgången av läkemedel mot blodfetter klar i januari I januari 2009 kommer vi att presentera granskningen av läkemedel mot höga blodfetter. TLV önskar god jul! Wed, 17 Dec 2008 18:26:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-12-17-nyhetsbrev-nr-10-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-12-17-nyhetsbrev-nr-10-2008.html Nyhetsbrev nr 9 2008 Eva Andersén-Karlsson ordinarie i nämnden för läkemedel, Möt oss på Läkemedelskongressen 10-12 november, TLV får ny webb. Vill du testa den?, Vi söker en civilekonom, Vi finns på Riksstämman 26-28 november, Möt TLV på Läkemedelsriksdagen 22 januari. Eva Andersén-Karlsson ordinarie i nämnden för läkemedel Eva Andersén-Karlsson har varit ersättare för Olof Edhag i Läkemedelsförmånsnämnden sedan 2002. Regeringen utsåg henne som ordinarie ledamot den 16 oktober 2008 efter Olof Edhag. Läs mer Möt oss på Läkemedelskongressen 10-12 november Har du frågor om våra genomgångar? Våra beslut? Vårt arbetssätt? Möt oss på Läkemedelskongressen på Folkets Hus i Stockholm. Vi har monternummer 21. TLV får ny webb. Vill du testa den? Den 1 december 2008 lanserar vi en ny webbplats. På eftermiddagen den 12 november ska vi testa den. Testet äger rum på vårt kontor i Solna. Vill du vara med? Mejla i så fall gunilla.v.johansson@tlv.se Som tack för hjälpen får du biobiljetter för två personer. Vi söker en civilekonom Sedan den 1 juli har vi regeringens uppdrag att besluta om subvention av tandvård med anledning av den nya tandvårdsreformen. Vi söker en civilekonom som ska arbeta med detta. Är du intresserad, läs mer Vi finns på Riksstämman 26-28 november Vi finns på plats med farmaceuter, jurister och hälsoekonomer för att berätta om högkostnadsskyddet för läkemedel. Besök vår monter på Svenska Mässan i Göteborg, du kan vinna biobiljetter. Vi finns B-hallen, monter B 03:29. Möt TLV på Läkemedelsriksdagen 22 januari TLVs generaldirektör Ann-Christin Tauberman är en av föreläsarna vid Läkemedelsriksdagen den 22 januari 2009 på Folkets Hus i Stockholm. Vi kommer också att ställa ut med en monter. Tue, 28 Oct 2008 18:24:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-10-28-nyhetsbrev-nr-9-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-10-28-nyhetsbrev-nr-9-2008.html Nyhetsbrev nr 8 2008 Läkemedelskostnaderna ökade med över 4 procent, Förändringar i förordningen om tandvårdsstöd, Ferinject mot järnbrist får begränsad subvention, Möt TLV på Riksstämman 26-28 november, Rapport om läkemedel mot depression och ångest i december. Läkemedelskostnaderna ökade med över 4 procent Enligt Apotekets försäljningsstatistik steg landtingens kostnad för subvention av läkemedel till och med kvartal tre 2008 med 4,4 procent jämfört med motsvarande tid förra året. Läkemedel subventioneras årligen med omkring 20 miljarder kronor. Läs mer Förändringar i förordningen om tandvårdsstöd Den 2 oktober beslutade regeringen om en ändring i Förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Från årsskiftet kommer TLV att fatta beslut om vilken tandvård som ska subventioneras med statliga medel. Ferinject mot järnbrist får begränsad subvention TLV har beslutat att Ferinject för behandling av järnbrist ska ingå i läkemedelsförmånerna men inte för patienter i hemodialys. Läs mer Möt TLV på Riksstämman 26-28 november Anta TLV:s utmaning på Riksstämman! Till mässan tar vi med oss ett spel som skådliggör hur vi väger nytta mot kostnad när vi fattar beslut om subvention av läkemedel. Besök vår monter och anta utmaningen. På plats finns några av våra jurister, hälsoekonomer och farmaceuter. Välkommen till B-hallen, monternummer B 03:29. Rapport om läkemedel mot depression och ångest i december Mot slutet av december presenterar vi vår genomgång av alla läkemedel mot depression och ångest. Läs mer om TLV:s läkemedelsgenomgångar Wed, 15 Oct 2008 18:19:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-10-15-nyhetsbrev-nr-8-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-10-15-nyhetsbrev-nr-8-2008.html Nyhetsbrev nr 7 2008 LFN byter namn till TLV, Nya regler för subvention av läkemedel mot högt blodtryck, Hjälp oss förbättra vår hemsida LFN byter namn till TLV Med anledning av att vi har fått ett utökat uppdrag att fatta beslut om subvention av både tandvård och läkemedel byter vi i dag namn från LFN, Läkemedelsförmånsnämden, till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Även vårt grafiska utseende har förändrats. Läs mer Nya regler för subvention av läkemedel mot högt blodtryck De beslut om subvention av läkemedel mot högt blodtryck som presenterades i februari 2008 träder i kraft idag den 1 september. Besluten innebär bland annat att tre läkemedelssubstanser försvinner helt ur högkostnadsskyddet och att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck inte ska användas i första hand utan bara när de verkligen behövs. Läs mer Hjälp oss förbättra vår hemsida Vår hemsida håller på att göras om och vi söker dig som vill vara med och förbättra den. Under september månad planerar vi att genomföra användartester och du är hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse om du kan tänka dig att ställa upp. Alla som är med i våra tester får som tack för hjälpen biocheckar till ett värde av 200 kronor. Läs mer Mon, 01 Sep 2008 18:16:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-09-01-nyhetsbrev-nr-7-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-09-01-nyhetsbrev-nr-7-2008.html Nyhetsbrev nr 6 2008 Parkinsonläkemedlet Duodopa beviljas subvention, LFN beslutar nu även om tandvård, Abstral mot genombrottssmärta beviljas subvention, Förbrukningsartikeln Dermasilk ingår i högkostnadsskyddet, LFN byter namn till TLV, Hjälp oss förbättra vår hemsida Parkinsonläkemedlet Duodopa beviljas subvention Särläkemedlet Duodopa ingår nu i högkostnadsskyddet. Duodopa används för att behandla patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom. Läs mer LFN beslutar nu även om tandvård Den nya tandvårdsreformen från den 1 juli 2008 ger LFN utökat uppdrag. LFN ska besluta om referenspriser samt om högkostnadsskyddet för tandvård. Nu subventioneras tandvård med 6 miljarder per år vilket är dubbelt så mycket som tidigare. Läs mer Abstral mot genombrottssmärta beviljas subvention Läkemedlet Abstral för behandling av genombrottssmärta ingår i högkostnadsskyddet från den 19 juni 2008. Läs mer Förbrukningsartikeln Dermasilk ingår i högkostnadsskyddet Dermasilk används vid behandling av böjveckseksem och subventioneras från och med den 7 juli 2008. Läs mer LFN byter namn till TLV Den 1 september 2008 byter LFN namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Anledningen är LFN:s nya uppdrag att även besluta om referenspriser och högkostnadsskyddet för tandvård. Läs mer Hjälp oss förbättra vår hemsida LFN ska lansera en ny hemsida i höst och söker dig som vill vara med och testa den innan den lanseras. Som tack för hjälpen får du biocheckar till ett värde av 200 kronor. Läs mer Wed, 02 Jul 2008 17:01:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-07-02-nyhetsbrev-nr-6-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-07-02-nyhetsbrev-nr-6-2008.html Nyhetsbrev nr 5 2008 Metvix in i högkostnadsskyddet, Möt LFN på mässan Vitalis, Tandvårdsfrågor till LFN, Bonviva nekas subvention av länsrätten Metvix in i högkostnadsskyddet LFN, har beslutat att Metvix ska ingå i högkostnadsskyddet. Krämen Metvix används för behandling av hudförändringar som hudcancer och förstadier till hudcancer. Läs mer Möt LFN på mässan Vitalis Den 26-28 maj ställer LFN ut på mässan Vitalis som belyser IT i vården. Möt oss på Svenska mässan i Göteborg. Vi driver på för att läkare ska få information om läkemedels subventionsstatus i journalsystemet, kunna följa LFN:s beslut och spara miljoner. Tandvårdsfrågor till LFN Den 1 juli 2008 börjar en ny tandvårdsreform att gälla med mål att det ska bli billigare att gå till tandläkaren. LFN har fått uppdraget att besluta om referenspriser för tandvårdsåtgärder och om vilka åtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Läs mer Bonviva nekas subvention av länsrätten Länsrätten avslår läkemedelsföretaget Roches överklagande av beslutet att inte låta läkemedlet Bonviva ingå i högkostnadsskyddet. Länsrätten går på samma linje som LFN. Läs mer Fri, 16 May 2008 16:56:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-05-16-nyhetsbrev-nr-5-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-05-16-nyhetsbrev-nr-5-2008.html Nyhetsbrev nr 4 2008 Cancerläkemedlet Tasigna beviljas subvention, Pariet mot magsår och halsbränna får inte subvention, Toviaz mot inkontinens beviljas subvention, Sänkta priser på läkemedelskopior sparade fem miljarder, LFN:s remissvar för Apoteksmarknadsutredningen Cancerläkemedlet Tasigna beviljas subvention Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att cancerläkemedlet Tasigna ska ingå i läkemedelsförmånen. Tasigna används för att behandla blodcancersjukdomen kronisk myeloisk leukemi. Läs mer Pariet mot magsår och halsbränna får inte subvention Pariet ska inte ingå i läkemedelsförmånen enligt beslut av LFN. Det finns flera läkemedel inom högkostnadsskyddet som ger samma medicinska effekt till ett lägre pris. Läs mer Toviaz mot inkontinens beviljas subvention Toviaz för behandling av trängningsinkontinens ingår i högkostnadsskyddet från och med den 16 april 2008. Behandling med Toviaz leder till lägre eller likvärdiga kostnader och likvärdig medicinsk effekt som de mest relevanta jämförelsealternativen. Läs mer Sänkta priser på läkemedelskopior sparade fem miljarder Priserna på läkemedelskopior fortsatte att falla under 2007. Sedan systemet med utbyte av likvärdiga läkemedel infördes på landets apotek har prisnivån för kopiorna halverats. Läs mer i LFN:s årsredovisning LFN:s remissvar för Apoteksmarknadsutredningen Ett nytt prissättningssystem på en omreglerad apoteksmarknad måste utgå från incitament för apoteken att tillhandahålla billiga läkemedel för kunden. Läs sammanfattning av LFN:s remissvar Wed, 23 Apr 2008 16:53:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-04-23-nyhetsbrev-nr-4-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-04-23-nyhetsbrev-nr-4-2008.html Nyhetsbrev nr 3 2008 HPV-vaccinet Cervarix får begränsad subvention, Viagra, Cialis och Levitra nekas subvention, Andapsin förlorar subvention efter dom i länsrätten, Avslag på subvention för Invega HPV-vaccinet Cervarix får begränsad subvention Cervarix ingår sedan den 26 mars i högkostnadsskyddet för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Vaccinet är godkänt för att förhindra uppkomst av livmoderhalscancer och förstadier till livmoderhalscancer, orsakade av HPV 16 och 18. Läs mer Viagra, Cialis och Levitra nekas subvention Erektionsläkemedlen Viagra, Cialis och Levitra kommer inte heller framöver att ingå i högkostnadsskyddet. Det meddelade Regeringsrätten i sin dom den 14 mars. Regeringsrätten delar LFN:s uppfattning att det finns andra läkemedel som är mer angelägna att subventionera. Läs mer Andapsin förlorar subvention efter dom i länsrätten Magsyraläkemedlet Andapsin kommer inte längre att vara subventionerat från den 1 juni 2008. Läkemedlet skrivs ut för att förebygga och behandla magsår, men det finns andra läkemedel inom högkostnadsskyddet som är både billigare och ger en bättre behandlingseffekt. Länsrätten gick i sin dom på LFN:s linje att slopa subventionen för detta läkemedel. Läs mer Avslag på subvention för Invega Invega som är ett läkemedel för behandling av schizofreni har fått avslag för subvention. LFN bedömer att det finns ett alternativ, Risperdal, inom högkostnadsskyddet som ger likartad effekt till lägre pris. Läs mer Wed, 02 Apr 2008 16:51:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-04-02-nyhetsbrev-nr-3-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-04-02-nyhetsbrev-nr-3-2008.html Nyhetsbrev nr 2 2008 Granskning av blodtrycksläkemedel kan spara miljoner Granskning av blodtrycksläkemedel kan spara miljoner LFN har granskat alla läkemedel mot högt blodtryck. Tre förlorar sin subvention, 23 får begränsad subvention. Granskningen visar att samhället kan spara 400 miljoner kronor på läkemedel mot högt blodtryck utan att de som lider av högt blodtryck får en sämre läkemedelsbehandling. Läs mer Fri, 15 Feb 2008 16:46:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-02-15-nyhetsbrev-nr-2-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-02-15-nyhetsbrev-nr-2-2008.html Nyhetsbrev nr 1 2008 P-ringen Nuvaring får inte subvention, Ola Johansson från PRO ny i LFN:s brukarråd, Losec Medartuum förlorar subvention P-ringen Nuvaring får inte subvention Preventivmedlet Nuvaring är fyra gånger dyrare än det billigaste jämförbara p-pillret. Därför har LFN beslutat att p-ringen Nuvaring inte ska subventioneras och därmed inte räknas in i högkostnadsskyddet. Läs mer Ola Johansson från PRO ny i LFN:s brukarråd Ola Johansson är ny medlem i LFN:s brukarråd. Han representerar Pensionärernas Riksorganisation, PRO, där han är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. LFN:s brukarråd ska bidra med kunskaper och erfarenheter från dem som använder läkemedel och förbättra de beslutsunderlag som LFN tar fram inför beslut om subvention av ett läkemedel. Losec Medartuum förlorar subvention Magsyraläkemedlet Losec Medartuum kommer inte längre att vara subventionerat från den 1 maj 2008. Länsrätten går emot det överklagande som företaget Medartuum lämnat in efter LFN:s beslut att slopa subvention för läkemedlet. Läs mer Wed, 13 Feb 2008 16:44:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-02-13-nyhetsbrev-nr-1-2008.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2008-02-13-nyhetsbrev-nr-1-2008.html Nyhetsbrev nr 9 2007 Begränsad subvention för Parkinsonplåster, Läkemedelsriksdagen 2008, Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkare. Begränsad subvention för Parkinsonplåster LFN har beslutat att Neupro, ett plåster för behandling av Parkinsons sjukdom, ska ingå i högkostnadsskyddet. Subventionen är begränsad till Parkinsonpatienter som behöver denna typ av läkemedel och som inte kan ta tabletter. Läs mer . Läkemedelsriksdagen 2008 Den 22 januari 2008 äger den andra Läkemedelsriksdagen rum i Stockholm. Den första riksdagen samlade runt 300 deltagare från alla sektorer med intresse för läkemedelsfrågor. Läkemedelsriksdagen ska vara ett årligt återkommande arrangemang med syfte att skapa ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Arrangörer är LFN, Läkemedelsverket, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen. Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkare Den 19-20 december 2007 anordnar LFN, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gemensamt en tvådagarskurs i hälsoekonomiska utvärderingar. Målgruppen är läkare oavsett specialitet samt andra beslutsfattare inom hälso- och sjukvården som är intresserade av hälsoekonomisk utvärdering. Läs mer . Mon, 26 Nov 2007 16:34:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-11-26-nyhetsbrev-nr-9-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-11-26-nyhetsbrev-nr-9-2007.html Nyhetsbrev nr 8 2007 Experter utsedda till granskning av inkontinensläkemedel, Ingen subvention för vaccin mot magsjuka, Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkare, Sista inlämningsdag för prisändringar under 2008. Experter utsedda till granskning av inkontinensläkemedel Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har utsett fyra medicinska experter till granskningen av läkemedel mot inkontinens, prostatabesvär med mera. Läs mer . Ingen subvention för vaccin mot magsjuka LFN avslår ansökan om subvention för magsjukevaccinet Rotarix. LFN:s beslut baseras på att magsjuka orsakad av rotavirus ger kortvariga besvär och att kostnaden för vaccinet är hög. Läs mer . Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkare Den 19-20 december 2007 anordnar LFN, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gemensamt en tvådagarskurs i hälsoekonomiska utvärderingar. Målgruppen är läkare oavsett specialitet samt andra beslutsfattare inom hälso- och sjukvården som är intresserade av hälsoekonomisk utvärdering. Läs mer . Sista inlämningsdag för prisändringar under 2008 Nu finns det en ny lista med sista inlämningsdagar för prisförändringar under 2008. Thu, 15 Nov 2007 16:33:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-11-15-nyhetsbrev-nr-8-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-11-15-nyhetsbrev-nr-8-2007.html Nyhetsbrev nr 7 2007 Advagraf in i högkostnadsskyddet, Kolesterolsänkande läkemedel nekas subvention, Läkemedelsriksdagen 2008. Advagraf in i högkostnadsskyddet Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Advagraf ska ingå i högkostnadsskyddet. Advagraf används för att förhindra avstötning vid njur- och levertransplantation. Läs mer . Kolesterolsänkande läkemedel nekas subvention LFN avslår ansökan om subvention för det kolesterolsänkande läkemedlet Cholestagel. LFN bedömer att det finns billigare alternativ inom högkostnadsskyddet i dag. Läs mer . Läkemedelsriksdagen 2008 Den 22 januari 2008 äger den andra Läkemedelsriksdagen rum i Stockholm. Den första riksdagen samlade runt 300 deltagare från alla sektorer med intresse för läkemedelsfrågor. Läkemedelsriksdagen ska vara ett årligt återkommande arrangemang med syfte att skapa ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Arrangörer är LFN, Läkemedelsverket, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen. Wed, 17 Oct 2007 16:32:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-10-17-nyhetsbrev-nr-7-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-10-17-nyhetsbrev-nr-7-2007.html Nyhetsbrev nr 6 2007 Hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet den 1 oktober, Nytt läkemedel mot smärta i högkostnadsskyddet, Subventionen för parkinsonläkemedel löper ut. Hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet den 1 oktober Fyra hostmediciner förlorar sin subvention den 1 oktober, däribland Mollipect. Det är en följd av LFN:s granskning av läkemedel mot astma, hosta och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Läs mer här . Nytt läkemedel mot smärta i högkostnadsskyddet Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Prialt ska ingå i högkostnadsskyddet. Prialt används för behandling av svår kronisk smärta hos patienter där andra smärtlindrande läkemedel inte hjälper. Läs mer här . Subventionen för parkinsonläkemedel löper ut Den tidsbegränsade subventionen för parkinsonläkemedlet Duodopa går ut den 1 september. Läkemedelsföretaget Solvay Pharma AB har inte visat att hälsovinsterna vid behandling med Duodopa motiverar det höga pris som det vill ta ut. Priset är sex gånger högre än för standardbehandlingen. Läs mer här . Mon, 24 Sep 2007 16:28:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-09-24-nyhetsbrev-nr-6-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-09-24-nyhetsbrev-nr-6-2007.html Nyhetsbrev nr 5 2007 Flera hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet. Flera hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet LFN har beslutat att flera hostmediciner ska uteslutas ur högkostnadsskyddet eftersom det inte är rimligt att samhället ska subventionera läkemedel mot kortvariga och lindriga besvär. Svåra sjukdomar där behoven är stora ska prioriteras. Läs mer här . Tue, 22 May 2007 16:32:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-05-22-nyhetsbrev-nr-5-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-05-22-nyhetsbrev-nr-5-2007.html Nyhetsbrev nr 4 2007 LFN fortsätter granska läkemedel mot depression och höga blodfetter, Och inleder granskning av p-piller, Läkemedelskostnaderna ökade 2,4 procent. LFN fortsätter granska läkemedel mot depression och höga blodfetter I genomgången av läkemedelssortimentet har LFN beslutat att fortsätta granskningen i två grupper. Det är läkemedel mot depression respektive höga blodfetter. Det innebär att vi nu gör en mer omfattande utredning av dessa grupper för att sedan besluta om vilka läkemedel som får behålla sin subvention. Och inleder granskning av p-piller LFN börjar genomgången av p-piller samt läkemedel mot klimakteriebesvär. Det innebär att LFN nu granskar totalt åtta grupper i genomgången av läkemedelssortimentet. Läs mer här . Läkemedelskostnaderna ökade 2,4 procent Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen uppgick till 4,9 miljarder kronor under årets första tre månader, en ökning med 2,4 procent jämfört med motsvarande period förra året. Läs mer här . Wed, 02 May 2007 16:32:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-05-02-nyhetsbrev-nr-4-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-05-02-nyhetsbrev-nr-4-2007.html Nyhetsbrev nr 3 2007 Raptiva tillbaka i förmånen med begränsad subvention, Ökad kännedom om LFN bland läkare, Succé för första Läkemedelsriksdagen. Raptiva tillbaka i förmånen med begränsad subvention LFN har beslutat att psoriasisläkemedlet Raptiva från och med den 31 mars åter ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel, men endast för en begränsad grupp patienter. Läs mer här . Ökad kännedom om LFN bland läkare Åtta av tio läkare känner till LFN enligt en ny undersökning från SCB. Undersökningen visar dessutom att varannan läkare anser att kvaliteten på LFN:s arbete är bra. En ökning jämfört med för två år sedan då en av tre läkare gjorde samma bedömning. Läs mer här . Wed, 04 Apr 2007 16:16:00 +0200 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-04-04-nyhetsbrev-nr-3-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-04-04-nyhetsbrev-nr-3-2007.html Nyhetsbrev nr 2 2007 Fortsatt subvention för Velcade, Läkemedlet Heparin ingår i förmånen igen, Begränsad subvention för allergivaccinet Grazax. Fortsatt subvention för Velcade LFN beslutar att cancerläkemedlet Velcade även i fortsättningen ska ingå i förmånerna. Läkemedlet bedöms ha en bättre behandlingseffekt än jämförelsealternativet och används dessutom mot en mycket svår sjukdom. Läs mer här . Läkemedlet Heparin ingår i förmånen igen Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att läkemedlet Heparin återigen ska ingå i läkemedelsförmånen. Heparin får därmed räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel. Läs mer här . Begränsad subvention för allergivaccinet Grazax Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att allergivaccinet Grazax ska ingå i läkemedelsförmånen, men bara för en begränsad grupp patienter. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel. Läs mer här . Wed, 07 Mar 2007 16:32:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-03-07-nyhetsbrev-nr-2-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-03-07-nyhetsbrev-nr-2-2007.html Nyhetsbrev nr 1 2007 Diabetesläkemedlet Avaglim in i förmånen, LFN inleder granskning av läkemedel mot inkontinens. Diabetesläkemedlet Avaglim in i förmånen Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att läkemedlet Avaglim ska ingå i läkemedelsförmånen från och med den 26 januari 2007. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel. Läs mer här . LFN inleder granskning av läkemedel mot inkontinens I februari börjar LFN genomgången av läkemedel mot bland annat inkontinens och prostatabesvär. Det är en del av genomgången av läkemedelssortimentet där subventionerna granskas för cirka 2 000 receptbelagda läkemedel. Läs mer här . Fri, 09 Feb 2007 09:59:00 +0100 https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-02-09-nyhetsbrev-nr-1-2007.html https://www.tlv.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev/2007-02-09-nyhetsbrev-nr-1-2007.html