Beslut förbrukningsartiklar https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar.html sv SiteVision 4.5.5.2 Wellion Safety Lancet ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Safety Lancet ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 10 juni 2019. Thu, 23 May 2019 09:47:51 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-05-23-wellion-safety-lancet-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-05-23-wellion-safety-lancet-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut om begärda utträden som trätt i kraft under mars 2019. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Fri, 10 May 2019 13:15:51 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-05-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-05-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html SenSura Mio Baby ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Baby ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 maj 2019. Fri, 26 Apr 2019 15:33:25 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-26-sensura-mio-baby-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-26-sensura-mio-baby-ingar-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio Kids 1-dels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids 1-dels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 maj 2019. Fri, 26 Apr 2019 14:09:13 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-26-sensura-mio-kids-1-dels-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-26-sensura-mio-kids-1-dels-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html WBF Barriärkräm ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. WBF Barriärkräm ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 maj 2019. Fri, 26 Apr 2019 14:05:42 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-26-wbf-barriarkram-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-26-wbf-barriarkram-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Welland Dränage och Fistel ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Dränage och Fistel ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 maj 2019. Wed, 17 Apr 2019 12:47:02 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-17-welland-dranage-och-fistel-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-17-welland-dranage-och-fistel-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Sensura Mio Kids 2-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids 2-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 22 april 2019. Mon, 08 Apr 2019 14:17:41 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-08-sensura-mio-kids-2-dels-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-04-08-sensura-mio-kids-2-dels-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut om begärda utträden som trätt i kraft under mars 2019. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Fri, 05 Apr 2019 10:08:17 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-04-05-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-04-05-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Natura Durahesive konvex hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Durahesive konvex hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 april 2019. Fri, 29 Mar 2019 10:38:11 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-29-natura-durahesive-konvex-hudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-29-natura-durahesive-konvex-hudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio Kids 2-dels platta ingår i läkemedelsförmånerna  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids 2-dels platta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 11 april 2019. Thu, 28 Mar 2019 13:35:51 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-28-sensura-mio-kids-2-dels-platta-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-28-sensura-mio-kids-2-dels-platta-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html Vitrex Sterilance Lite III 21G ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vitrex Sterilance Lite III 21G ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 april 2019. Tue, 26 Mar 2019 15:43:22 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-26-vitrex-sterilance-lite-iii-21g-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-26-vitrex-sterilance-lite-iii-21g-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Adapt CeraRing konvex och oval konvex ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Adapt CeraRing konvex och oval konvex ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 april 2019. Tue, 26 Mar 2019 15:40:38 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-26-adapt-ceraring-konvex-och-oval-konvex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-26-adapt-ceraring-konvex-och-oval-konvex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Soft-release-O Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Soft-release-O Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 2 april 2019. Wed, 20 Mar 2019 11:21:37 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-20-soft-release-o-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-20-soft-release-o-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Moderma Flex kvarstår i läkemedelsförmånerna med generell subvention efter omprövning TLV har omprövat subventionen av Moderma Flex, som är ett tömbart endelsbandage avsett för stomiopererade och tillhandahålls i fem olika storlekar. Anledningen till omprövningen av det tidigare beslutet med dnr 2777/2018 är att det relevanta jämförelsealternativet i beslutet inte kan bedömas vara lämpligt för nyförskrivning, vilket är en av förutsättningarna för att en produkt ska kunna anses vara ett relevant jämförelsealternativ. Vid prövning med nytt jämförelsealternativ bedömer TLV att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. TLV beslutar att Moderma Flex fortsatt ska ingå i läkemedelsförmånerna till fastställt pris från och med den 13 mars 2019. Tue, 12 Mar 2019 14:21:20 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-12-moderma-flex-kvarstar-i-lakemedelsformanerna-med-generell-subvention-efter-omprovning.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-03-12-moderma-flex-kvarstar-i-lakemedelsformanerna-med-generell-subvention-efter-omprovning.html Inga begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Det finns inga begärda utträden under februari 2019. Fri, 08 Mar 2019 14:47:06 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-03-08-inga-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-03-08-inga-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html On Call Vivid Blood Glucose Strips ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. On Call Vivid Blood Glucose Strips kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019. Fri, 22 Feb 2019 11:46:54 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-on-call-vivid-blood-glucose-strips-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-on-call-vivid-blood-glucose-strips-ingar-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio Kids endels stomipåse och tvådels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019. Fri, 22 Feb 2019 11:46:51 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-sensura-mio-kids-endels-stomipase-och-tvadels-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-sensura-mio-kids-endels-stomipase-och-tvadels-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Actiste Teststrips ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Actiste Teststrips kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019. Fri, 22 Feb 2019 11:46:48 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-actiste-teststrips-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-actiste-teststrips-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Welland Easiflo Uroadapter ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Welland Easiflo Uroadapter kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019. Fri, 22 Feb 2019 11:46:42 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-welland-easiflo-uroadapter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-22-welland-easiflo-uroadapter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Tömbar mini/midi/maxi ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Tömbar mini/midi/maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 1 mars 2019. Mon, 18 Feb 2019 11:30:29 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-18-aurum-profile-1-dels-med-manuka-honung-tombar-mini-midi-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-18-aurum-profile-1-dels-med-manuka-honung-tombar-mini-midi-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Sluten mini/midi/maxi ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Sluten mini/midi/maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 1 mars 2019. Mon, 18 Feb 2019 11:29:38 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-18-aurum-profile-1-dels-med-manuka-honung-sluten-mini-midi-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-18-aurum-profile-1-dels-med-manuka-honung-sluten-mini-midi-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aurum Profile Uro och Aurum Convex Uro 1-dels med Manuka Honung, midi/maxi ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Profile Uro och Aurum Convex Uro 1-dels med Manuka Honung, midi/maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 1 mars 2019. Mon, 18 Feb 2019 11:28:36 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-18-aurum-profile-uro-och-aurum-convex-uro-1-dels-med-manuka-honung-midi-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-02-18-aurum-profile-uro-och-aurum-convex-uro-1-dels-med-manuka-honung-midi-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under januari 2019 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Thu, 07 Feb 2019 15:18:04 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-02-07-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-02-07-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under december 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Fri, 18 Jan 2019 14:18:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-01-18-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2019-01-18-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html NovaLife 1 convex tömbar GX+ ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. NovaLife 1 convex tömbar GX+, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 31 januari 2019. Thu, 17 Jan 2019 14:40:21 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-17-novalife-1-convex-tombar-gx--ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-17-novalife-1-convex-tombar-gx--ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovaLife 2 convex GX+ ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 convex GX+ kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 23 januari 2019. Wed, 16 Jan 2019 13:08:48 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-16-novalife-2-convex-gx--ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-16-novalife-2-convex-gx--ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovaLife 2 GX + hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 GX + hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 29 januari 2019. Tue, 15 Jan 2019 12:35:04 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-15-novalife-2-gx---hudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-15-novalife-2-gx---hudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Moderma Flex ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Moderma Flex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 29 januari 2019. Tue, 15 Jan 2019 12:33:09 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-15-moderma-flex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2019-01-15-moderma-flex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Vortex vuxen ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. VORTEX vuxen kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 1 januari 2019. Tue, 18 Dec 2018 13:06:37 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-18-vortex-vuxen-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-18-vortex-vuxen-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Tandem t:slim Cartridge ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem t:slim Cartridge kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 1 januari 2019. Tue, 18 Dec 2018 13:01:39 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-18-tandem-tslim-cartridge-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-18-tandem-tslim-cartridge-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Tre infusionsaggregat ingår i läkemedelsförmånerna PCA00001, PCA00005 och TPN00001 är tre olika typer av infusionsaggregat avsedda dels för smärtbehandling, dels för näringstillförsel. Produkterna ingår i läkemedelsförmånerna sedan tidigare, men i andra förpackningsstorlekar. TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. PCA00001, PCA00005 och TPN00001 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 2 januari 2019. Tue, 18 Dec 2018 10:15:34 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-18-tre-infusionsaggregat-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-18-tre-infusionsaggregat-ingar-i-lakemedelsformanerna.html ease Thin Strips och ease Thin Curve ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ease Thin Strips och ease Thin Curve kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 27 december 2018. Fri, 14 Dec 2018 09:41:12 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-14-ease-thin-strips-och-ease-thin-curve-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-14-ease-thin-strips-och-ease-thin-curve-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Medcoat Tablettöverdrag ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Medcoat tablettöverdrag kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 27 december 2018. Thu, 13 Dec 2018 16:14:29 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-13-medcoat-tablettoverdrag-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-13-medcoat-tablettoverdrag-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under november 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Tue, 11 Dec 2018 11:34:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-12-11-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-12-11-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Tandem TruSteel ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem TruSteel kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018. Tue, 20 Nov 2018 11:16:21 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-trusteel-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-trusteel-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Tandem VariSoft igår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem VariSoft kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018. Tue, 20 Nov 2018 10:38:43 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-varisoft-igar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-varisoft-igar-i-lakemedelsformanerna.html Tandem Autosoft 90 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem Autosoft 90 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018. Tue, 20 Nov 2018 10:09:16 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-autosoft-90-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-autosoft-90-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Tandem Autosoft 30 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem Autosoft 30 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018. Tue, 20 Nov 2018 10:09:13 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-autosoft-30-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-20-tandem-autosoft-30-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under oktober 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Tue, 13 Nov 2018 11:31:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-11-13-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-11-13-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Vårdset ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Vårdset (infusionsset och engångsspruta) kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 23 november 2018. Fri, 09 Nov 2018 10:42:45 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-09-vardset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-09-vardset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Mylife Orbitsoft Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Orbitsoft Infusionsset kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018. Thu, 08 Nov 2018 16:17:36 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-mylife-orbitsoft-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-mylife-orbitsoft-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Medtrum CGM-sändare ingår i läkemedelsförmånerna Personer med diabetes kan använda kontinuerlig glukosmätning, så kallad CGM, för att övervaka sin blodsockernivå. Ett CGM-system innefattar en glukossensor som mäter glukosnivåerna under huden och en sändare som lagrar informationen och skickar den vidare till en mottagare. Medtrum CGM-sändare används tillsammans med glukossensorn A6 sensor och en smartphone eller en särskild handenhet som mottagare. Sändaren antas användas i ett år. Det finns inga andra CGM-sändare i läkemedelsförmånerna. Vid en undersökning av upphandlade CGM-sändare i flera landsting konstaterar TLV att Guardian2Link har lägst pris. Med en förväntad livslängd på ett år är kostnaden för att använda Medtrum CGM-sändare lägre än kostnaden för att använda Guardian2Link. TLV bedömer därför att kostnaden är rimlig. TLV beslutar att Medtrum CGM-sändare ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 november 2018. Thu, 08 Nov 2018 13:48:58 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-medtrum-cgm-sandare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-medtrum-cgm-sandare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Mylife Orbitmicro Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Orbitmicro Infusionsset kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018. Thu, 08 Nov 2018 13:42:52 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-mylife-orbitmicro-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-mylife-orbitmicro-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Quick-serter ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Quick-serter kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018. Thu, 08 Nov 2018 13:37:54 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-quick-serter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-11-08-quick-serter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovoPen Echo Plus ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen Echo plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 november 2018. Tue, 30 Oct 2018 09:28:04 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-30-novopen-echo-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-30-novopen-echo-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Mylife Penfine Classic ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Penfine Classic kan därför subventioneras och ingå läkemedelsförmånerna från och med 9 november 2018. Fri, 26 Oct 2018 12:04:08 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-26-mylife-penfine-classic-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-26-mylife-penfine-classic-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Brava Barriärkräm ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Brava Barriärkräm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 november 2018. Thu, 25 Oct 2018 16:48:38 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-25-brava-barriarkram-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-25-brava-barriarkram-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Finess Lakansskydd får ett högre pris TLV bedömer att förutsättningarna för prishöjning inom läkemedelsförmånerna för Finess Lakansskydd är uppfyllda. Beslutet fattades den 17 oktober 2018. Det nya priset gäller sedan den 19 oktober 2018. Wed, 17 Oct 2018 10:48:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/prishojningar/bifall/arkiv/2018-10-17-finess-lakansskydd-far-ett-hogre-pris.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/prishojningar/bifall/arkiv/2018-10-17-finess-lakansskydd-far-ett-hogre-pris.html EuroTec wide belt ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. EuroTec wide belt kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 24 oktober 2018. Thu, 11 Oct 2018 10:54:56 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-11-eurotec-wide-belt-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-10-11-eurotec-wide-belt-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under september 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Tue, 09 Oct 2018 11:28:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-10-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-10-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Able spacer och masker ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Able Spacer andningsbehållare och Able Spacer masker kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 11 oktober 2018. Thu, 27 Sep 2018 16:59:20 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-27-able-spacer-och-masker-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-27-able-spacer-och-masker-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aer8 spacer ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aer8 spacer kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 11 oktober 2018. Thu, 27 Sep 2018 16:16:22 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-27-aer8-spacer-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-27-aer8-spacer-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Uromate ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Uromate soft convex endels urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018 Mon, 17 Sep 2018 10:59:52 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-17-uromate-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-17-uromate-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Colomate ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Colomate soft convex endels sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018. Mon, 17 Sep 2018 10:49:39 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-17-colomate-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-17-colomate-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Ileomate ingår i läkemedelsförmånerna  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Ileomate soft convex endels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018. Mon, 17 Sep 2018 10:37:27 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-17-ileomate-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-17-ileomate-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under augusti 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Tue, 11 Sep 2018 11:26:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-09-11-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-09-11-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Mylife YpsoPump Orbitmicro ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mylife YpsoPump Orbitmicro och mylife YpsoPump Orbitmicro Universal kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 17 september 2018. Mon, 03 Sep 2018 16:16:10 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-03-mylife-ypsopump-orbitmicro-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-09-03-mylife-ypsopump-orbitmicro-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Guardian Sensor 3 ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Guardian Sensor 3 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning och villkor från och med den 13 september 2018. Thu, 30 Aug 2018 16:31:52 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-08-30-guardian-sensor-3-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-08-30-guardian-sensor-3-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html A6 Insulin Reservoir ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. A6 Insulin Reservoir kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 september 2018 Thu, 30 Aug 2018 15:22:09 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-08-30-a6-insulin-reservoir-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-08-30-a6-insulin-reservoir-ingar-i-lakemedelsformanerna.html A6 CGM Sensor ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. A6 CGM Sensor kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningar och villkor från och med den 13 september 2018. Thu, 30 Aug 2018 15:01:09 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-08-30-a6-cgm-sensor-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-08-30-a6-cgm-sensor-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html Inga begärda utträden ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar under juli I juli 2018 fattades inga beslut om begärda utträden på förtagets begäran ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar. Tue, 07 Aug 2018 11:19:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-08-07-inga-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-for-forbrukningsartiklar-under-juli.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-08-07-inga-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-for-forbrukningsartiklar-under-juli.html ZenSiv Konvex 1-dels tömbar påse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Konvex 1-dels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 juli 2018. Thu, 12 Jul 2018 11:11:53 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-07-12-zensiv-konvex-1-dels-tombar-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-07-12-zensiv-konvex-1-dels-tombar-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html ActiPatch har överklagats till förvaltningsrätten TLV beslutade den 4 jul 2018 att avslå ansökan om pris och subvention för den medicintekniska produkten ActiPatch som används för smärtbehandling. Tue, 10 Jul 2018 15:40:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/overklagade-beslut/pagaende/arkiv/2018-07-10-actipatch-har-overklagats-till-forvaltningsratten.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/overklagade-beslut/pagaende/arkiv/2018-07-10-actipatch-har-overklagats-till-forvaltningsratten.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under juni 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Tue, 10 Jul 2018 11:24:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-07-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-07-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html ActiPatch ingår inte i läkemedelsförmånerna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om pris och subvention för den medicintekniska produkten ActiPatch som används för smärtbehandling. TLV bedömer att produkten inte är en sådan förbrukningsartikel som enligt lagen om läkemedelsförmåner kan ingå i läkemedelsförmånerna. Wed, 04 Jul 2018 12:49:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2018-07-04-actipatch-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2018-07-04-actipatch-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html One-press serter ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. One-press serter kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från 17 juli 2018. Wed, 04 Jul 2018 12:32:36 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-07-04-one-press-serter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-07-04-one-press-serter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Kit för pediatrisk administrering ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Kit för pediatrisk administrering kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 28 juni 2018. Fri, 15 Jun 2018 09:03:02 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-15-kit-for-pediatrisk-administrering-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-15-kit-for-pediatrisk-administrering-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Neria Guard ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Neria Guard kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 28 juni 2018. Thu, 14 Jun 2018 12:32:37 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-14-neria-guard-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-14-neria-guard-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovoPen 6 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 6 kan därför subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet. Produkten ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 juni 2018. Mon, 11 Jun 2018 09:45:23 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-11-novopen-6-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-11-novopen-6-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Verifine blodlancett ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Verifine blodlancett kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 18 juni 2018. Tue, 05 Jun 2018 10:08:50 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-05-verifine-blodlancett-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-06-05-verifine-blodlancett-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Skyddspåse, Stomi får inte ett högre pris Skyddspåsen är avsedd att användas vid stomi och ingår i läkemedelsförmånerna sedan den 1 april 2007. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda och förbrukningsartikeln får därför inte ett högre pris. Wed, 30 May 2018 12:36:45 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/prishojningar/avslag/arkiv/2018-05-30-skyddspase-stomi-far-inte-ett-hogre-pris.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/prishojningar/avslag/arkiv/2018-05-30-skyddspase-stomi-far-inte-ett-hogre-pris.html Mylife Ypsopump infusionsset och kanyler ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Ypsopump Orbitsoft och mylife  Ypsopump Universal kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Produkterna ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 31 maj 2018. Mon, 21 May 2018 10:43:22 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-21-mylife-ypsopump-infusionsset-och-kanyler-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-21-mylife-ypsopump-infusionsset-och-kanyler-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Lifteez ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Lifteez kan därför subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet. Lifteez är en våtservett som används för att ta bort häftrester från huden som kan finnas kvar efter borttagande av en stomiplatta. Lifteez är avsedd att användas av stomiopererade med känslig hud och häftborttagningsmedlet är därför silikonbaserat. Beslutet gäller från och med den 31 maj 2018. Fri, 18 May 2018 16:38:42 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-18-lifteez-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-18-lifteez-ingar-i-lakemedelsformanerna.html D-mine pen ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning TLV bedömer att förutsättningarna för att subvention med begränsning och villkor är uppfyllda. D-mine pen kan därför ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning. Fri, 18 May 2018 12:04:36 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-05-18-d-mine-pen-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-05-18-d-mine-pen-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html AeroChamber andningsbehållare ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. AeroChamber andningsbehållare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 31 maj 2018. Thu, 17 May 2018 15:56:29 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-17-aerochamber-andningsbehallare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-17-aerochamber-andningsbehallare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under april 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Mon, 14 May 2018 14:33:22 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-05-14-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-05-14-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Welland Stomibälte ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Stomibälte kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 22 maj 2018. Mon, 07 May 2018 14:21:46 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-07-welland-stomibalte-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-05-07-welland-stomibalte-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NewGel+ ingår inte läkemedelsförmånerna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att NewGel+ ska ingå i läkemedelsförmånerna. Mon, 07 May 2018 14:02:23 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2018-05-07-newgel--ingar-inte-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2018-05-07-newgel--ingar-inte-lakemedelsformanerna.html Aurum Convex ingår i läkemedelsförmånerna Aurum Convex 1-dels med Manuka Honung, Tömbar ingår i läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aurum Convex 1-dels med Manuka Honung, Tömbar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 8 maj 2018. Thu, 26 Apr 2018 09:58:18 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-26-aurum-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-26-aurum-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aurum Convex ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aurum convex 1-dels med manuka honung, sluten kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 8 maj 2018. Tue, 24 Apr 2018 10:07:03 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-24-aurum-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-24-aurum-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under februari 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Thu, 12 Apr 2018 14:32:44 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-04-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-04-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Vortex munstycke ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vortex munstycke, reservdel till Vortex inhalationsbehållare, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 19 april 2018. Thu, 05 Apr 2018 14:07:14 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-05-vortex-munstycke-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-05-vortex-munstycke-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Crono 100 ml ampullpaket ingår i högkostnadsskyddet Crono 100 ml ampullpaket är en så kallad kombinationsförpackning som innehåller dels läkemedelsampuller för 100 ml läkemedel, dels uppdragningskanyler som används för att föra över läkemedel från originalbehållaren till ampullen. Ampullpaketet är avsett att användas tillsammans med en särskild pump, Crono S-PID 100, som används av patienter som har immunbrist. TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono 100 ml ampullpaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 18 april 2018. Thu, 05 Apr 2018 13:01:08 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-05-crono-100-ml-ampullpaket-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-05-crono-100-ml-ampullpaket-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html Penlancet ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Penlancet  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 18 april 2018. Wed, 04 Apr 2018 13:18:09 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-04-penlancet-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-04-penlancet-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Vortex barnmask ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vortex barnmask kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 16 april 2018. Wed, 04 Apr 2018 08:09:18 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-04-vortex-barnmask-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-04-04-vortex-barnmask-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Neria Guard ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Neria Guard kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 11 april 2018. Wed, 28 Mar 2018 16:37:38 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-28-neria-guard-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-28-neria-guard-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Accu-Check ingår i läkemedelsförmånerna  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Check Instant (teststicka för blodglukos) kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018. Fri, 09 Mar 2018 16:54:53 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-09-accu-check-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-09-accu-check-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under januari 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Fri, 09 Mar 2018 13:46:44 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-03-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-03-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html SenSura Mio Convex Flip ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Convex Flip (Click basplatta, 1-dels sluten påse, 1-dels tömbar påse och 1-dels urostomipåse) kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 20 mars 2018. Wed, 07 Mar 2018 15:55:44 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-07-sensura-mio-convex-flip-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-07-sensura-mio-convex-flip-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Natura™ Plus ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura™ Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 20 mars 2018. Wed, 07 Mar 2018 08:28:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-07-naturatm-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-07-naturatm-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Esteem ™ + Flex Convex ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem ™ + Flex Convex, endels sluten påse och endels tömbar påse, subventioneras därför och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 20 mars 2018. Tue, 06 Mar 2018 08:37:48 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-06-esteem-tm---flex-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-06-esteem-tm---flex-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Welland Hydroframe ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Hydroframe, som används för förstärkning av stomiplattor, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 mars 2018. Thu, 01 Mar 2018 16:47:46 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-01-welland-hydroframe-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-01-welland-hydroframe-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aquacel Foam ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aquacel Foam 12,5 x 12,5 cm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 14 mars 2018. Thu, 01 Mar 2018 10:46:24 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-01-aquacel-foam-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-03-01-aquacel-foam-ingar-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio 1-dels sluten Convex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 mars 2018. Tue, 27 Feb 2018 09:36:04 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-27-sensura-mio-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-27-sensura-mio-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Accu-Chek ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Chek Insight Service Pack och Accu-Chek Insight batterilock kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 26 februari 2018. Mon, 12 Feb 2018 13:39:03 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-12-accu-chek-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-12-accu-chek-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Mepore kompresser ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mepore med häfta 9 x 10 cm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 15 februari 2018 Thu, 01 Feb 2018 16:39:27 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-01-mepore-kompresser-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-01-mepore-kompresser-ingar-i-lakemedelsformanerna.html So Fill-ampull 20ml, 30ml och 50ml ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. So Fill-ampull 20ml, 30ml och 50ml kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 15 februari 2018. Thu, 01 Feb 2018 14:18:14 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-01-so-fill-ampull-20ml-30ml-och-50ml-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-02-01-so-fill-ampull-20ml-30ml-och-50ml-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning 24G  SOFT-GLIDE SAF-Q1, Infusionsset och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2, Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningar och villkor. 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 (enkellumen infusionsset) och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 (multilumen infusionsset) används för subkutan infusion av läkemedel, det vill säga ges under huden, från en extern infusionspump eller spruta. TLV bedömer att patienter med immunbrist och som får behandling med en viss typ av läkemedel behöver använda en  kanyl med en ytterdiameter som är 24 G (gauge), det vill säga en förhållandevis grov  kanyl. Inom läkemedelsförmånerna finns dock andra infusionsset med tunnare kanyler som har ett lägre pris än 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2. TLV bedömer därför att nyttan av ansökta förbrukningsartiklar står i rimlig relation till kostnaden endast vid läkemedelsbehandling som kräver en kanyl som är 24 G. TLV beslutar därför att 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 endast kan subventioneras med följande begränsningar och villkor. Begräsningar Subventioneras endast för behandling med läkemedel som vid subkutan administrering kräver en kanyl som är 24 G. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning. Beslutet gäller från och med den 7 februari 2018. Fri, 26 Jan 2018 12:51:47 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-01-26-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2018-01-26-infusionsset-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html Klinipress ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Klinipress kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 februari 2018. Thu, 25 Jan 2018 15:39:52 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-25-klinipress-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-25-klinipress-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under december 2017 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Tue, 09 Jan 2018 08:50:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-01-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2018-01-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html IriBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IriBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018 Tue, 02 Jan 2018 08:40:33 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-02-iriba-black-edition-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-02-iriba-black-edition-ingar-i-lakemedelsformanerna.html KontiBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KontiBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018. Tue, 02 Jan 2018 08:39:14 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-02-kontiba-black-edition-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-02-kontiba-black-edition-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018. Tue, 02 Jan 2018 07:35:10 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-02-vitrex-sterlilance-lite-iii-28g-och-26g-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-01-02-vitrex-sterlilance-lite-iii-28g-och-26g-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Vitrex Soft Lancetter ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vitrex Soft Lancetter kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 10 januari 2018. Fri, 22 Dec 2017 13:23:40 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-22-vitrex-soft-lancetter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-22-vitrex-soft-lancetter-ingar-i-lakemedelsformanerna.html KoloBa SOFT Black Edition MAXI ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KoloBa SOFT Black Edition MAXI kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 4 januari 2018. Fri, 22 Dec 2017 11:01:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-22-koloba-soft-black-edition-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-22-koloba-soft-black-edition-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html MyLife Clickfine pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Clickfine kan därför subventioneras och ingår i äkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 2 januari 2018. Tue, 19 Dec 2017 13:26:44 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-19-mylife-clickfine-pennkanyl-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-19-mylife-clickfine-pennkanyl-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under november om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna. Wed, 13 Dec 2017 11:12:11 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-12-13-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-12-13-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Mepilex Border Lite ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mepilex Border Lite kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 20 december 2017. Wed, 06 Dec 2017 14:46:18 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-06-mepilex-border-lite-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-12-06-mepilex-border-lite-ingar-i-lakemedelsformanerna.html StomOdor Spray och Drops ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. StomOdor Spray Maxi och StomOdor Drops kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Tue, 28 Nov 2017 17:01:41 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-28-stomodor-spray-och-drops-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-28-stomodor-spray-och-drops-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Tue, 28 Nov 2017 17:00:27 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-28-freedom-administration-set-reglerbar-flodesslang-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-28-freedom-administration-set-reglerbar-flodesslang-ingar-i-lakemedelsformanerna.html U-Right TD-4183 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. U-Right TD-4183 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Fri, 24 Nov 2017 15:00:56 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-u-right-td-4183-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-u-right-td-4183-ingar-i-lakemedelsformanerna.html CareSens N Teststicka för glucos 317104 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. CareSens N Teststicka för glucos 317104 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Fri, 24 Nov 2017 14:59:24 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-caresens-n-teststicka-for-glucos-317104-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-caresens-n-teststicka-for-glucos-317104-ingar-i-lakemedelsformanerna.html KoloBa Konvex Maxi ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KoloBa Konvex Maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Fri, 24 Nov 2017 14:56:46 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-koloba-konvex-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-koloba-konvex-maxi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio Click Urostomipås ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 8 december 2017. Fri, 24 Nov 2017 13:28:36 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-sensura-mio-click-urostomipas-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-sensura-mio-click-urostomipas-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aquacel Foam ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aquacel Foam kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Fri, 24 Nov 2017 13:26:28 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-aquacel-foam-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-24-aquacel-foam-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Esteem Plus ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem Plus  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 6 december 2017. Wed, 22 Nov 2017 10:19:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-22-esteem-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-22-esteem-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html IloBa Black Edition, tömbart ileostomibandage, ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IloBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 28 november 2017. Tue, 21 Nov 2017 10:04:53 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-21-iloba-black-edition-tombart-ileostomibandage-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-21-iloba-black-edition-tombart-ileostomibandage-ingar-i-lakemedelsformanerna.html AllStar Pro Silver och Blå ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. AllStar Pro kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Fri, 17 Nov 2017 10:02:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-17-allstar-pro-silver-och-bla-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-17-allstar-pro-silver-och-bla-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex tömbar maxipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex, tömbar maxipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 8 december 2017. Fri, 17 Nov 2017 10:00:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-17-flexima-active-o´convex-roll`up-konvex-tombar-maxipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-17-flexima-active-o´convex-roll`up-konvex-tombar-maxipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html U-Right TD-4183 och TD-4277, teststickor för glukos, ingår i läkemedelsförmånerna 4183 och TD-4277, teststickor för glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 28 november 2017. Tue, 14 Nov 2017 11:23:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-14-u-right-td-4183-och-td-4277-teststickor-for-glukos-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-14-u-right-td-4183-och-td-4277-teststickor-for-glukos-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under oktober om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Mon, 13 Nov 2017 12:38:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-11-13-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-11-13-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Accu-Chek Guide insulinrådgivare, teststickor till blodglukosmätare, ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Chek Guide insulinrådgivare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 13 november 2017. Mon, 13 Nov 2017 12:31:24 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-13-accu-chek-guide-insulinradgivare-teststickor-till-blodglukosmatare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-13-accu-chek-guide-insulinradgivare-teststickor-till-blodglukosmatare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018. Fri, 10 Nov 2017 09:06:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-10-salts-confidence-natural-soft-convex-sluten-och-tombar-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-10-salts-confidence-natural-soft-convex-sluten-och-tombar-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Salts Confidence Natural Advance, Sluten, Tömbar och Urostomi, ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Salts Confidence Natural Advance, Sluten, Tömbar och Urostomi, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 16 november 2017. Fri, 10 Nov 2017 09:02:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-10-salts-confidence-natural-advance-sluten-tombar-och-urostomi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-11-10-salts-confidence-natural-advance-sluten-tombar-och-urostomi-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Verifine blodlancett ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Verifine blodlancett kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 13 november 2017. Mon, 30 Oct 2017 15:32:54 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-30-verifine-blodlancett-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-30-verifine-blodlancett-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovaLife2 tömbar ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NoveLife 2 tömbar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 6 november 2017. Mon, 30 Oct 2017 08:39:28 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-30-novalife2-tombar-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-30-novalife2-tombar-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovaLife 2 sluten ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 sluten kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 6 november 2017. Mon, 30 Oct 2017 08:36:37 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-30-novalife-2-sluten-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-30-novalife-2-sluten-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Minimed Quick-Set ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Minimed Quick-Set, ett infusionsset i två olika storlekar, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 9 november 2017. Fri, 27 Oct 2017 13:33:52 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-27-minimed-quick-set-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-27-minimed-quick-set-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Verifine Pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Verifine Pennkanyl  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 2 november 2017. Thu, 19 Oct 2017 14:17:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-19-verifine-pennkanyl-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-19-verifine-pennkanyl-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovaLife 2 huvudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Tue, 17 Oct 2017 14:38:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-17-novalife-2-huvudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-17-novalife-2-huvudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovaLife 2 konvex huvudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 konvex hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Tue, 17 Oct 2017 14:29:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-17-novalife-2-konvex-huvudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-10-17-novalife-2-konvex-huvudskyddsplatta-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under september om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Mon, 09 Oct 2017 12:35:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-10-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-10-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Iline microINR lancet ingår inte i läkemedelsförmånerna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Iline microINR lancet ska ingå i läkemedelsförmånerna. Tue, 03 Oct 2017 18:49:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-10-03-iline-microinr-lancet-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-10-03-iline-microinr-lancet-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html AtriDress Border ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. AtriDress Border kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2017. Fri, 29 Sep 2017 14:06:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-29-atridress-border-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-29-atridress-border-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Flexima 1-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 1-dels påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2017. Fri, 29 Sep 2017 14:04:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-29-flexima-1-dels-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-29-flexima-1-dels-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aurum Xtra ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Xtra kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 9 oktober 2017. Mon, 25 Sep 2017 14:01:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-25-aurum-xtra-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-25-aurum-xtra-ingar-i-lakemedelsformanerna.html 07671687170, teststicka för INR-värde, ingår i läkemedelsförmånerna 07671687170, CoaguChek XS PT Test PST,teststicka för INR-värde, ingår i läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. 07671687170, CoaguChek XS PT Test PST kan därför subventioneras och ingår i äkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 26 september 2017. Tue, 19 Sep 2017 13:58:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-19-07671687170-teststicka-for-inr-varde-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-19-07671687170-teststicka-for-inr-varde-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Mepiform, Häftor får inte ett högre pris   Mepiform som är ett självhäftande förband för ärrbehandling får inte ett nytt högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.      Mon, 18 Sep 2017 17:19:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/prishojningar/avslag/arkiv/2017-09-18-mepiform-haftor-far-inte-ett-hogre-pris--.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/prishojningar/avslag/arkiv/2017-09-18-mepiform-haftor-far-inte-ett-hogre-pris--.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under september om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Tue, 12 Sep 2017 14:31:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-09-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-09-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Natura ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura, extra stor tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 22 september 2017. Tue, 12 Sep 2017 13:55:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-12-natura-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-12-natura-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Förvaltningsrätten återförvisar mål om Freedom administration set Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om subvention av Freedom administration set, reglerbar flödesslang till TLV för fortsatt handläggning. TLV ska därför göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja subvention. Fri, 08 Sep 2017 14:38:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/overklagade-beslut/avslutade/arkiv/2017-09-08-forvaltningsratten-aterforvisar-mal-om-freedom-administration-set.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/overklagade-beslut/avslutade/arkiv/2017-09-08-forvaltningsratten-aterforvisar-mal-om-freedom-administration-set.html Wellion Galileo teststickor ingår i läkemedelsfömånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Wellion Galileo teststickor för blodketon ingår därför i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 19 september 2017. Wed, 06 Sep 2017 13:52:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-06-wellion-galileo-teststickor-ingar-i-lakemedelsfomanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-06-wellion-galileo-teststickor-ingar-i-lakemedelsfomanerna.html Natpar-penna och blandningsenhet ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning Natpar-penna och Blandningsenhet ingår i läkemedelsförmånerna och subventioneras med begränsning till patienter som förskrivits särläkemdedlet Natpar. Gäller från och med den 14 september, 2017. Tue, 05 Sep 2017 14:22:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2017-09-05-natpar-penna-och-blandningsenhet-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begransad-subvention/arkiv/2017-09-05-natpar-penna-och-blandningsenhet-ingar-i-lakemedelsformanerna-med-begransning.html MiniMed Reservoir från Anthrop ingår inte i läkemedelsförmånerna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att MiniMed Reservoir 1,8 ml och 3,0 ml från Anthrop Pharmaceuticals AB ska ingå i läkemedelsförmånerna. Tue, 05 Sep 2017 13:46:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-09-05-minimed-reservoir-fran-anthrop-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-09-05-minimed-reservoir-fran-anthrop-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html ZenSiv 1-dels och ZenSiv Ultra Light 1-dels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. ZenSiv 1-dels urostomipåse och ZenSiv Ultra Light 1-dels urostomipåse kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 14 september 2017. Tue, 05 Sep 2017 13:37:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-zensiv-1-dels-och-zensiv-ultra-light-1-dels-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-zensiv-1-dels-och-zensiv-ultra-light-1-dels-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html ZenSetiv 1-p Post-Op ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda, ZenSiv 1-Post-Op, tömbart stomibandage kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 14 september 2017. Tue, 05 Sep 2017 13:34:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-zensetiv-1-p-post-op-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-zensetiv-1-p-post-op-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Wellion Pro2, blodprovstagare ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Pro2, WELL920, Blodprovstagare, flergångs, 10 olika stickdjup kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 14 september 2017. Tue, 05 Sep 2017 13:31:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-wellion-pro2-blodprovstagare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-wellion-pro2-blodprovstagare-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Wellion Leonardo, teststickor för blodketon ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Leonardo, WELL11-10KET teststickor för blodketon kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 14 september 2017. Tue, 05 Sep 2017 13:28:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-wellion-leonardo-teststickor-for-blodketon-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-wellion-leonardo-teststickor-for-blodketon-ingar-i-lakemedelsformanerna.html ZenSetiv Absorbent Sachets ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv Absorbent Sachets, absorberande portionspåsar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 14 september 2017. Tue, 05 Sep 2017 13:15:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-zensetiv-absorbent-sachets-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-09-05-zensetiv-absorbent-sachets-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Tue, 08 Aug 2017 13:12:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-08-08-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-08-08-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html APO-go Empty syringe 20 ml + Connector ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. APO-go, APO-go Empty syringe 20 ml + Connector kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 14 augusti 2017. Wed, 02 Aug 2017 13:12:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-08-02-apo-go-empty-syringe-20-ml---connector-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-08-02-apo-go-empty-syringe-20-ml---connector-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Wellion Galileo teststickor glukos ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Galileo teststickor glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 25 juli 2017. Tue, 11 Jul 2017 13:07:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-07-11-wellion-galileo-teststickor-glukos-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-07-11-wellion-galileo-teststickor-glukos-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Mon, 10 Jul 2017 13:01:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-07-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-07-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Crono Par Månadspaket ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono PAR Månadspaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 21 juli 2017. Fri, 07 Jul 2017 13:05:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-07-07-crono-par-manadspaket-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-07-07-crono-par-manadspaket-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Freedom Administration set ingår inte i läkemedelsförmånerna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Freedom Administration set ska ingå i läkemedelsförmånerna. Wed, 05 Jul 2017 14:01:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-07-05-freedom-administration-set-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-07-05-freedom-administration-set-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html 24G Soft-Glide Saf-Q1 och 24G Soft-Glide Saf-Q2 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Fem Soft-Glide Saf infusionsset med varierande kanyllängder kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 17 juli 2017. Wed, 05 Jul 2017 12:57:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-07-05-24g-soft-glide-saf-q1-och-24g-soft-glide-saf-q2-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-07-05-24g-soft-glide-saf-q1-och-24g-soft-glide-saf-q2-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Well 105 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. WELL 105, Pennkanyl Medfine plus 5 mm, 31 G, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 juli 2017. Wed, 28 Jun 2017 12:52:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-28-well-105-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-28-well-105-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Wellion Leonardo testickor glukos ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Leonardo testickor glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 11 juli 2017. Wed, 28 Jun 2017 12:49:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-28-wellion-leonardo-testickor-glukos-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-28-wellion-leonardo-testickor-glukos-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Wellion safety lancet Well 225 ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion safety lancet Well 225 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 10 juli 2017. Tue, 27 Jun 2017 12:46:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-27-wellion-safety-lancet-well-225-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-27-wellion-safety-lancet-well-225-ingar-i-lakemedelsformanerna.html APO-go connector ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. APO-go kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 10 juli 2017. Tue, 27 Jun 2017 12:43:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-27-apo-go-connector-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-27-apo-go-connector-ingar-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio Flex Högflödespåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Flex Högflödespåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017. Tue, 20 Jun 2017 12:39:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-20-sensura-mio-flex-hogflodespase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-20-sensura-mio-flex-hogflodespase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html ZenSetiv häftbortagningsspray ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv häftbortagningsspray kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017. Tue, 20 Jun 2017 12:36:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-20-zensetiv-haftbortagningsspray-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-20-zensetiv-haftbortagningsspray-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Dansac Adhesive remover wipes ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac Adhesive remover wipes kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017. Mon, 19 Jun 2017 12:32:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-19-dansac-adhesive-remover-wipes-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-19-dansac-adhesive-remover-wipes-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Brava formbar ring ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Brava formbar ring kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med 30 juni 2017. Mon, 19 Jun 2017 11:38:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-19-brava-formbar-ring-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-19-brava-formbar-ring-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under maj om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Mon, 12 Jun 2017 12:58:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-06-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-06-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html APO-go ingår inte i läkemedelsförmånerna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att APO-go ska ingå i läkemedelsförmånerna. Wed, 07 Jun 2017 14:07:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-06-07-apo-go-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-06-07-apo-go-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio Click Högflödespåsar ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Högflödespåse, SenSura Mio Click Högflödespåse Mini och SenSura Mio Click Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 21 juni 2017. Wed, 07 Jun 2017 11:35:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-07-sensura-mio-click-hogflodespasar-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-07-sensura-mio-click-hogflodespasar-ingar-i-lakemedelsformanerna.html CareFusions standardaggregat med droppkammare ingår inte i läkemedelsförmånerna TLV avslår ansökan om att CareFusions standardaggregat med droppkammare som passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV ska ingå i läkemedelsförmånerna. Fri, 02 Jun 2017 14:11:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-06-02-carefusions-standardaggregat-med-droppkammare-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-06-02-carefusions-standardaggregat-med-droppkammare-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html Tre olika modeller av infusionsaggregat ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention av tre olika modeller av Care Fusions infusionsaggregat för infusionspumpar är uppfyllda. Följande produkter subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 15 juni 2017: Ambulatoriskt mikroaggregat för TPN 1,2 mikron filter, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV Ambulatoriskt mikroaggregat för smärtbehandling, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV Ambulatoriskt mikroaggregat med EVA påse 200 ml, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV Fri, 02 Jun 2017 11:28:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-tre-olika-modeller-av-infusionsaggregat-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-tre-olika-modeller-av-infusionsaggregat-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Insupen pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Insupen pennkanyl 33 G 4 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.  Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017. Fri, 02 Jun 2017 11:07:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-insupen-pennkanyl-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-insupen-pennkanyl-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017. Fri, 02 Jun 2017 10:49:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-flair-active-1-dels-sluten-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-flair-active-1-dels-sluten-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Flair Active 1-dels tömbar stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels tömbar stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.  Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017. Fri, 02 Jun 2017 10:45:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-flair-active-1-dels-tombar-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-06-02-flair-active-1-dels-tombar-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.  Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017. Tue, 30 May 2017 10:35:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-30-aurum-1-dels-sluten-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-30-aurum-1-dels-sluten-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna-.html SmartOne ingår inte i läkemedelsförmånerna TLV avslår ansökan om att SmartOne, trådlös spirometer, ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att det inte har framkommit några avgörande skillnader i effekt mellan SmartOne och det mest relevanta jämförelsealternativet som motiverar det ansökta priset. Förutsättningarna för subvention är därmed inte uppfyllda och produkten kan inte subventioneras. Mon, 29 May 2017 14:14:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-05-29-smartone-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2017-05-29-smartone-ingar-inte-i-lakemedelsformanerna.html Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017. Mon, 29 May 2017 10:30:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-29-aurum-1-dels-tombar-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-29-aurum-1-dels-tombar-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna.html LoFric kateter nelaton ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. LoFric kateter nelaton kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017. Mon, 29 May 2017 10:23:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-29-lofric-kateter-nelaton-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-29-lofric-kateter-nelaton-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Combi-Lock ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Combi-Lock kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 7 juni 2017. Wed, 24 May 2017 10:19:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-24-combi-lock-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-24-combi-lock-ingar-i-lakemedelsformanerna.html SenSura Mio 1-dels Convex Light ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio 1-dels Högflödespåse med mjukt utlopp och SenSura Mio 1-dels Convex Light Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 1 juni 2017. Fri, 19 May 2017 09:49:43 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-19-sensura-mio-1-dels-convex-light-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-19-sensura-mio-1-dels-convex-light-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Sensura Mio Post-Op ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Sensura Mio Post-Op kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Thu, 18 May 2017 14:54:35 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-18-sensura-mio-post-op-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-18-sensura-mio-post-op-ingar-i-lakemedelsformanerna.html BD pennkayler 6 mm ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. BD pennkayler 6 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Tue, 16 May 2017 14:38:31 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-16-bd-pennkayler-6-mm-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-16-bd-pennkayler-6-mm-ingar-i-lakemedelsformanerna.html iHealth blodglukos teststickor ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. iHealth blodglukos teststickor kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Tue, 16 May 2017 14:38:25 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-16-ihealth-blodglukos-teststickor-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-05-16-ihealth-blodglukos-teststickor-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under april om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Fri, 12 May 2017 16:12:01 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-05-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-05-12-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Flexima 1-dels Roll Up, tömbar, konvex, ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 1-dels Roll Up, tömbar, konvex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Mon, 24 Apr 2017 08:04:57 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-24-flexima-1-dels-roll-up-tombar-konvex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-24-flexima-1-dels-roll-up-tombar-konvex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Welland WBF ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland WBF kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 5 maj 2017. Mon, 24 Apr 2017 08:04:51 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-24-welland-wbf-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-24-welland-wbf-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Flair Active 1-dels tömbar stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels tömbar stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 26 april 2017. Thu, 13 Apr 2017 12:29:52 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-13-flair-active-1-dels-tombar-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-13-flair-active-1-dels-tombar-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 26 april 2017. Thu, 13 Apr 2017 12:25:57 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-13-aurum-1-dels-tombar-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-13-aurum-1-dels-tombar-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovoPen 5 Plus ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 5 Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 26 april 2017. Thu, 13 Apr 2017 12:21:48 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-13-novopen-5-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-13-novopen-5-plus-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.  Beslutet gäller från och med den 25 april 2017. Tue, 11 Apr 2017 16:16:31 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-11-aurum-1-dels-sluten-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-11-aurum-1-dels-sluten-stomipase-med-manuka-honung-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller från och med den 25 april 2017. Tue, 11 Apr 2017 16:13:24 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-11-flair-active-1-dels-sluten-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-04-11-flair-active-1-dels-sluten-stomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under mars om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Mon, 10 Apr 2017 13:08:00 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-04-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-04-10-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under mars om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Mon, 10 Apr 2017 12:59:50 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslutforbrukningsartiklar/begardauttradenurlakemedelsformanerna/arkiv/begardauttradenurlakemedelsformanernaforbrukningsartiklar.5.467926b615d084471ac26700.html https://www.tlv.se/beslut/beslutforbrukningsartiklar/begardauttradenurlakemedelsformanerna/arkiv/begardauttradenurlakemedelsformanernaforbrukningsartiklar.5.467926b615d084471ac26700.html Welland UltraFrame ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland UltraFrame kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 april 2017. Beslutet fattades den 30 mars 2017. Fri, 31 Mar 2017 15:05:44 +0200 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-31-welland-ultraframe-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-31-welland-ultraframe-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Esteem+ Flex Convex urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem+ Flex Convex urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 april 2017. Beslutet fattades den 24 mars 2017. Fri, 24 Mar 2017 13:40:17 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-24-esteem--flex-convex-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-24-esteem--flex-convex-urostomipase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Esteem+ Flex Convex sluten påse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem+ Flex Convex sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 april 2017. Beslutet fattades den 24 mars 2017. Fri, 24 Mar 2017 13:30:13 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-24-esteem--flex-convex-sluten-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-24-esteem--flex-convex-sluten-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html NovaLife 1 GX+ ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 1 GX+ kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 31 mars 2017. Beslutet fattades den 30 mars 2017. Fri, 17 Mar 2017 17:46:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-17-novalife-1-gx--ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-17-novalife-1-gx--ingar-i-lakemedelsformanerna.html Esteem + Flex Convex ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem + Flex Convex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 30 mars 2017. Beslutet fattades den 16 mars 2017. Fri, 17 Mar 2017 15:23:11 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-17-esteem---flex-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-03-17-esteem---flex-convex-ingar-i-lakemedelsformanerna.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under februari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Wed, 08 Mar 2017 15:30:10 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-03-08-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2017-03-08-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna---forbrukningsartiklar.html Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar Här presenteras de beslut vi fattat under februari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna. Wed, 08 Mar 2017 13:05:00 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslutforbrukningsartiklar/begardauttradenurlakemedelsformanerna/arkiv/begardauttradenurlakemedelsformanernaforbrukningsartiklar.5.6bc7e15160509a7bcd2f251.html https://www.tlv.se/beslut/beslutforbrukningsartiklar/begardauttradenurlakemedelsformanerna/arkiv/begardauttradenurlakemedelsformanernaforbrukningsartiklar.5.6bc7e15160509a7bcd2f251.html ZenSiv Ultra Light 1-dels sluten påse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Ultra Light 1-dels sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 mars 2017. Beslutet fattades den 23 februari 2017. Mon, 27 Feb 2017 09:32:05 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-02-27-zensiv-ultra-light-1-dels-sluten-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-02-27-zensiv-ultra-light-1-dels-sluten-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html ZenSiv Ultra Light 1-dels tömbar påse ingår i läkemedelsförmånerna TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Ultra Light 1-dels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 mars 2017. Beslutet fattades den 23 februari 2017. Mon, 27 Feb 2017 09:31:40 +0100 https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-02-27-zensiv-ultra-light-1-dels-tombar-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html https://www.tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2017-02-27-zensiv-ultra-light-1-dels-tombar-pase-ingar-i-lakemedelsformanerna.html