Innehållet på sidan:

Medicinteknik

Vi genomför hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter att använda som underlag för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Vi fattar även beslut om subvention av förbrukningsartiklar.

Vårt medicinteknikuppdrag       Medicinteknikmarknaden

Vissa stomibandage inom förmånssystemet bör inte längre förskrivas till andra nya patienter än de som redan idag använder dessa produkter.

Stomibandage som inte ska nyförskrivas

Här hittar du ansökningshandlingar för att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel.

Ansök om pris och subvention

Vi har fått i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Medicinteknikuppdraget

Handboken beskriver hur du tar fram underlaget till din ansökan om subvention för förbrukningartiklar.

Handbok till ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar