TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Medicinteknikuppdraget

TLV har genom regeringsbeslut från 2012 och 2013 fått i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Från och med 2020 är detta en permanent verksamhet inom TLV. TLV:s arbete kan ske på eget initiativ eller på frågan av regionerna.

medicintekniska uppdrag

Klicka på bilden för att förstora den

TLV:s roll i regionernas samverkansmodell för medicinteknik

I januari 2020 etablerade Sveriges 21 regioner en samverkansmodell för medicinteknik som ska sträva efter att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter. Samverkansmodellen koordineras och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I samverkansmodellen ingår bland annat ett medicintekniskt råd, MTP-Rådet. Läs mer om regionernas samverkansmodelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TLV är en aktiv samarbetspart till denna samverkansmodell och bistår bland annat med:

  • horisontspaning
  • förstudier
  • hälsoekonomiska bedömningar

I de hälsoekonomiska bedömningarna analyseras medicintekniska produkters nytta i förhållande till deras kostnader. Syftet med de hälsoekonomiska bedömningarna är att underlätta för hälso- och sjukvården att kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt. Att samordna införandet av medicintekniska produkter nationellt är ett steg mot en mer jämlik vård i hela Sverige.

TLV fattar inte beslut om produkter ska upphandlas eller användas av regioner. Syftet med de hälsoekonomiska bedömningarna av medicintekniska produkter är att bidra till:

  • underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter i regionerna
  • större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser
  • mer kunskapsstyrd och likvärdig användning av medicintekniska produkter i hela Sverige

Rekommendationer om användning

De hälsoekonomiska bedömningarna från TLV redovisas för regionerna och till de företag vars produkter har analyserats. Dessutom publiceras de hälsoekonomiska bedömningarna på tlv.se. Utifrån TLV:s hälsoekonomiska bedömningar kan MTP-rådet, inom regionernas samverkansmodell, utfärda rekommendationer om användning av de aktuella medicintekniska produkterna. Se tidigare rekommendationer på informationssidan janusinfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan med andra aktörer

TLV utför sitt medicinteknikuppdrag i samråd och samverkan med flera olika aktörer:

  • den medicintekniska branschen
  • hälso- och sjukvårdshuvudmännen
  • berörda patientorganisationer
  • andra berörda myndigheter

Senast uppdaterad 17 juni 2020