Innehållet på sidan:

Högkostnadsskyddet

En del förbrukningsartiklar ingår i högkostnadsskyddet. Det betyder att förbrukningsartikeln är subventionerad via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden. Vi är den myndighet som bestämmer vilka förbrukningsartiklar som ska få rabatt och ingå i högkostnadsskyddet.

Mor och dotter med inhalatorDe förbrukningsartiklar som en person behöver för att tillföra kroppen ett läkemedel, eller för att själv kunna kontrollera sin medicinering, är helt subventionerade och kostnadsfria för brukaren.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att staten betalar en del av kostnaden. Patienten får en gradvis reduktion av egenavgiften, beroende på var i trappan för högkostnadsskyddet de befinner sig.

En förutsättning för att en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet är att vi har fastställt ett pris för den. Vidare ska den som skriver ut produkten vara en läkare eller någon annan som har fått behörighet av Socialstyrelsen.

Förbrukningsartiklar i högkostnadsskyddet

Vill du veta om en förbrukningsartikel är subventionerad och ingår i högkostnadsskyddet hittar du de förbrukningsartiklar vi har beslutat om i vår databas eller bland våra beslutsdokument, i de fall beslutet är motiverat.