Innehållet på sidan:

Apotek

Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel.

Vårt apoteksuppdrag       Apoteksmarknaden

 

Vi behöver veta om periodens vara inte går att beställa för att kunna kontakta berört företag och vid behov utse en ny. Här anmäler du om periodens vara inte går att beställa.

Anmälan om tillgänglighet för periodens vara

Här hittar du information om vilka utbytbara läkemedel som är periodens varor samt vilka läkemedel som ska expedieras om periodens varor inte är tillgängliga.

Periodens varor

Här finns informationsmaterial som apotekspersonal och förskrivare kan använda i mötet med patienten.

Informationsmaterial om det generiska utbytet

Genom tillsyn kontrollerar vi så att aktörer på apoteks- och läkemedelsmarknaderna följer reglerna. Målet är att patienten alltid ska få rätt medicin till rätt pris.

Tillsyn