Apotekspersonal

Här hittar du som jobbar på apotek underlag som kan ge dig stöd i mötet med kunden. Här finns även länkar till andra sidor med information.

Frågor och svar om generiskt utbyte

Du hittar TLV:s svar på de vanligaste frågorna från apotekspersonal om generiskt utbyte i presentationen till höger.

Använd gärna vårt informationsmaterial

TLV och Läkemedelsverket har tagit fram informationsmaterial om det generiska utbytet som apotekspersonal och förskrivare kan använda i mötet med patienten. En del av materialet är kortfattat och ger svar på vanliga frågor. Annat är mer djupgående och uppbyggt som kunskapsunderlag.

Det är fritt att använda materialet och dela ut till kunderna på ditt apotek. Du hittar materialet genom att följa länken till höger.

Anmäl att periodens vara inte går att beställa

Vi vill veta om periodens vara inte går att beställa. Till höger på sidan finns en länk där du kan anmäla vilka läkemedel som inte går att beställa.

Beslut om pris och subvention

De beslut vi fattar om pris och subvention publicerar vi delvis i form av enskilda beslut och delvis i vår databas.

I vår databas kan du söka bland de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet. Du får bland annat information om aktuella priser, företag, ATC-kod och varunummer.

Du hittar de enskilda besluten i sin helhet om du följer länken "Beslut" under relaterad information i höger meny. Där har du möjlighet att se om en produkt fått generell subvention, avslag eller någon begränsning.

Företag som marknadsför ett läkemedel kan begära utträde ur högkostnadsskyddet. Vi publicerar varje månad en lista över aktuella beslut om utträden. Du hittar dessa genom att följa länken till höger på sidan.

Efter en omprövning kan TLV besluta att ett läkemedel ska uteslutas ur högkostnadsskyddet. Mer om omprövningar finns att läsa via länken under relaterad information till höger på sidan.

Parallellutbyte och förhindrat utbyte av periodens vara

För att underlätta hanteringen av parallellutbyte och förhindrat utbyte av periodens vara vill vi förtydliga vad som gäller vid dessa utbyten av läkemedel på apotek.

Du hittar informationen i presentationerna "Förtydligande av regler om parallellutbytet" och "Tillsyn på TLV - Fokus på förhindrat utbyte på apotek" till höger på sidan.

Senast uppdaterad 29 mars 2021