Innehållet på sidan:

Datum för periodens varor

Här är de tidsramar som gäller för att komma med i listan över periodens varor.

Sista ansökningsdag Den preliminära listan beräknas komma Period då priser börjar gälla
2016-11-30 2016-12-09 2017-01-01
2016-12-30 2017-01-11 2017-02-01
2017-01-31 2017-02-09 2017-03-01
2017-02-28 2017-03-09 2017-04-01
2017-03-31 2017-04-11 2017-05-01
2017-04-28 2017-05-10 2017-06-01
2017-05-31 2017-06-12 2017-07-01
2017-06-30 2017-07-11 2017-08-01
2017-07-31 2017-08-09 2017-09-01
2017-08-31 2017-09-11 2017-10-01
2017-09-29 2017-10-10 2017-11-01
2017-10-31 2017-11-09 2017-12-01
2017-11-30 2017-12-11 2018-01-01
2017-12-29 2018-01-10 2018-02-01

Ordförklaringar

Sista ansökningsdag

Detta datum måste läkemedelsföretag senast ha lämnat in en komplett ansökan för nytt generiskt läkemedel, ny styrka eller ny förpackning alternativt en ansökan om prisändringar för  ett beslut till nästa möjliga prisperiod. Mer information om detta finns i TLV:s handbok om subvention och pris, se länk till höger.

Preliminär lista

När den preliminära listan över periodens varor har publicerats måste läkemedelsföretag bekräfta vilka av sina varor på listan de kan tillhandahålla för hela prisperioden.  Företagen måste även bekräfta att läkemedlen har en tillräcklig hållbarhet. I normalfallet ges en svarstid på 48 timmar, exakt tidpunkt anges i det mejl som TLV skickar berörda företag.

Period då priser börjar gälla

Från detta datum gäller en ny lista med periodens varor. Varje månad blir den vara i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet under hela prisperioden periodens vara.