Innehållet på sidan:

Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:10 för mer information.

Nya grupper

Månad Substans Form Styrka
September Ursodeoxycholsyra Tablett 500 mg
Oktober Oseltamivir  Kapsel 30 mg, 45 mg och 75 mg
September Travoprost/Timolol Ögondroppar, lösning 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml
Augusti Bosentan Tablett 62,5 och 125 mg
Augusti Isosorbidmononitrat Depottablett 30 mg
Augusti Oxikodon/Naloxon Depottablett 40 mg/20 mg
20 mg/10 mg
10 mg/5 mg
5 mg/2,5 mg
Juli Tenofovirdisoproxil Filmdragerad tablett  245 mg
Juli Emtricitabin+Tenofovir Filmdragerad tablett  200 mg/245 mg
Juli Etoricoxib Tablett 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg
Juli Entekavir Tablett 0,5 mg
Juli Entekavir Tablett 1 mg
Juni Abakavir + lamivudin Tablett 600 mg/300 mg
Juni  Baklofen  Injektions-/infusionsvätska  0,5 mg/ml och 2 mg/ml
Juni  Prometazin  Tablett  25 mg
Juni  Travoprost  Ögondroppar, lösning 40 mikrogram/ml
Maj Sevelamerkarbonat  Pulver till oral suspension  2,4 g
Maj Triamcinolon  Injektionsvätska  20 mg/ml
April Bimatoprost  Ögondroppar  0,3 mg/ml
Mars Valganciclovir  Tablett  450 mg
Mars Acetylsalicylsyra  Tablett  75 mg och 160 mg
Mars Lerkanidipin  Tablett  10 mg och 20 mg
Januari Flukloxacillin Tablett 1 g
Januari Ramipril/hydroklortiazid Tablett 2,5 mg/12,5 mg
Januari Betahistin Tablett  8 mg och 16 mg

 

Borttagna grupper 

Månad Substans Form Styrka
Augusti Betahistin Tablett 8 och 16 mg

Prenumerera på nyheter

Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.

Prenumerera här