Innehållet på sidan:

Anmälan om tillgänglighet för periodens vara

Om den vara vi utsett till periodens vara inte finns tillgänglig för beställning kan vi utse en ny. Läkemedelsföretag ska anmäla till TLV om de inte kan tillhandahålla periodens vara. Även apotek som inte kan beställa periodens vara kan anmäla detta till oss.

Läkemedelsföretags anmälan

Om en vara blivit periodens vara i sin förpackningsstorleksgrupp för en viss prisperiod och möjligheten att tillhandahålla varan för denna prisperiod förändras, ska det aktuella läkemedelsföretaget anmäla förändringen via mejl till periodensvara@tlv.se.

Apoteksanmälan

Du som jobbar på apotek kan använda formuläret nedan för att anmäla att periodens vara inte går att beställa till nästkommande leveranstillfälle eller inte har en tillräcklig hållbarhet.

Anmälan om tillgänglighet för periodens vara

Nedanstående ska endast fyllas i om anmälan gäller otillräcklig hållbarhet

Kontakta oss

Frågor om periodens vara kan ställas till periodensvara@tlv.se