TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. Inom beslutade utbytbarhetsgrupper delas förpackningarna in i förpackningsstorleksgrupper. Du hittar indelningen i förpackningsstorleksgrupper i tabellerna nedan.

Gruppering av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

Den vara som blir periodens vara inom sin förpackningsstorleksgrupp är den förpackning med lägst försäljningspris per minsta enhet, exempelvis tablett.

Du hittar en lista över periodens varor det vill säga de utbytbara läkemedel som har de lägsta priserna just nu, följ länken "Periodens varor" i menyn till höger. För prisjämförelser använd vår prisdatabas, följ länken "Sök i databasen" i menyn till höger.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter antal

Läkemedel som normalt är förpackade efter antal tabletter, kapslar, doser, puffar, plåster, stycken etc. är grupperade efter antal.

Indelning för läkemedel som normalt är förpackade efter antal:

Gruppkod

Antal

T1-T13

1, 2 3...

T14

14-16

T15

18

T16

20-21

T17

24-25

T18

28-32

T19

40-45

T20

48-56

T21

57-63

T22

80-84

T23

90-105

T24

106-120

T25

126-130

T26

150-168

T27

180-210

T28

250-273

T29

300-336

T30

364-400

T31

480-504

Läkemedel som normalt är förpackade efter antal och inte ingår någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får beteckningen TT+ förpackningsstorlek, exempelvis TT35.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter volym

Läkemedel som normalt är förpackade efter volym är grupperade efter volym räknat i antalet milliliter (ml). De får gruppkod M+förpackningsstorlek, exempelvis M20. Decimaltecken markeras med D, exempelvis M7D5.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter vikt

Läkemedel som normalt är förpackade efter vikt är grupperade efter vikt räknat i antal gram. De får gruppkod G+förpackningsstorlek, exempelvis G100. Decimaltecken markeras med D, exempelvis G7D5.

Indelning av narkotikaklassade läkemedel

Narkotikaklassade läkemedel får endast bytas till produkter med samma förpackningsstorlek. De får grupperingen TN+förpackningsstorlek, MN+förpackningsstorlek eller GN+förpackningsstorlek, beroende på kategori, exempelvis TN25.

Indelning av parenterala läkemedel

För parenterala läkemedel fattar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslut om förpackningsstorleksgrupper. Förpackningar med parenterala läkemedel för vilka sådana beslut ännu inte har fattats ingår inte i förpackningsstorleksgrupper. De varorna får grupperingen EK+löpnummer, exempelvis EK1234.

Mer information om förpackningsstorleksgrupper för parenterala läkemedel finns i dokumentet  "Parenterala läkemedel inom periodens vara-utbytet" i menyn till höger.

Övrigt

För läkemedel som inte är parenterala läkemedel kan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fatta beslut om förpackningsstorleksgrupper. De varorna kan i avvaktan på slutligt beslut vid behov få grupperingen EK+löpnummer, exempelvis EK1234.

Senast uppdaterad 27 december 2019