TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. Inom beslutade utbytbarhetsgrupper delas förpackningarna in i förpackningsstorleksgrupper. Du hittar indelningen i förpackningsstorleksgrupper i tabellerna nedan.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter antal

Läkemedel som normalt är förpackade efter antal tabletter, kapslar, doser, puffar, plåster, stycken etc. är grupperade efter antal.

Indelning för läkemedel som normalt är förpackade efter antal:

Detta är en tabell

Gruppkod

Antal

T1-T13

1, 2 3...

T14

14-16

T15

18

T16

20-21

T17

24-25

T18

28-32

T19

40-45

T20

48-56

T21

57-63

T22

80-84

T23

90-105

T24

106-120

T25

126-130

T26

150-168

T27

180-210

T28

250-273

T29

300-336

T30

364-400

T31

480-504

Läkemedel som normalt är förpackade efter antal och inte ingår någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får beteckningen TT+ förpackningsstorlek, exempelvis TT35.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter volym

Läkemedel som normalt är förpackade efter volym är grupperade efter volym räknat i antalet milliliter (ml). De får gruppkod M+förpackningsstorlek, exempelvis M20. Decimaltecken markeras med D, exempelvis M7D5.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter vikt

Läkemedel som normalt är förpackade efter vikt är grupperade efter vikt räknat i antal gram. De får gruppkod G+förpackningsstorlek, exempelvis G100. Decimaltecken markeras med D, exempelvis G7D5.

Indelning av narkotikaklassade läkemedel

Narkotikaklassade läkemedel får endast bytas till produkter med samma förpackningsstorlek. De får grupperingen TN+förpackningsstorlek, MN+förpackningsstorlek eller GN+förpackningsstorlek, beroende på kategori, exempelvis TN25.

Indelning av parenterala läkemedel

För utbytesgrupper där det finns minst två olika läkemedel inom eller utom förmånen t ex ett originalläkemedel och ett generiskt läkemedel fattar Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket beslut om förpackningsstorleksgrupper.

Förpackningar med parenterala läkemedel för vilka sådana beslut ännu inte har fattats och som sedan tidigare inte är indelade i en förpackningsstorleksgrupp får grupperingen EK+löpnummer,exempelvis EK1234.

För utbytesgrupper som består av ett och samma läkemedel inom samt utom förmånen till exempel ett originalläkemedel eller ett generiskt läkemedel och parallellimporterade eller parallelldistribuerade förpackningar av samma läkemedel grupperas dessa utifrån storlek och förpackningsbeskrivning. I de fall storlek och förpackningsbeskrivning är identisk görs indelning i samma förpackningsstorleksgrupp.

Lista över alla förpackningar som är indelade i en förpackningsstorleksgrupp

Alla förpackningar som TLV har delat in i en förpackningsstorleksgrupp och som vid tidpunkten för publicering någon gång har varit marknadsförda hittar du i listan ”Förpackningar som är indelade i en förpackningsstorleksgrupp” i menyn till höger. Av listan framgår även om förpackningen är inom eller utom förmån samt om förpackningen ingår i periodens vara-utbytet eller parallellutbytet.

Övrigt

För läkemedel som inte är parenterala läkemedel kan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fatta beslut om förpackningsstorleksgrupper. De varorna kan i avvaktan på slutligt beslut vid behov få grupperingen EK+löpnummer, exempelvis EK1234.
Senast uppdaterad 09 juni 2021