Innehållet på sidan:

Förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. Inom beslutade utbytbarhetsgrupper delas förpackningarna in i förpackningsstorleksgrupper. Du hittar indelningen i förpackningsstorleksgrupper i tabellerna nedan.

Gruppering av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

Den vara som blir periodens vara inom sin förpackningsstorleksgrupp är den förpackning med lägst försäljningspris per minsta enhet, exempelvis tablett.

Du hittar en lista över periodens varor det vill säga de utbytbara läkemedel som har de lägsta priserna just nu, följ länken "Periodens varor" i menyn till höger. För prisjämförelser använd vår prisdatabas, följ länken "Sök i databasen" i menyn till höger.

Indelning för tabletter och kapslar

Tabletter och kapslar är grupperade efter antal.

Indelning för tabletter och kapslar:
Gruppkod Antal
T1-T13 1, 2 3...
T14 14-16
T15 18
T16 20-21
T17 24-25
T18 28-32
T19 40-45
T20 48-56
T21 57-63
T22 80-84
T23 90-105
T24 106-120
T25 126-130
T26 150-168
T27 180-210
T28 250-273
T29  300-336
T30 364-400
T31 480-504

Tabletter som inte ingår någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får beteckningen TT+ förpackningsstorlek, exempelvis TT35.

Narkotikaklassade läkemedel indelas utifrån identisk förpackningsstorlek. De får grupperingen TN+förpackningsstorlek, exempelvis TN25.

Indelning för orala lösningar

Orala lösningar är grupperade efter volym räknat i antalet milliliter (ml).

Indelning för orala lösningar:
Gruppkod Milliliter
OL8 8.
OL20 20
OL30 30
OL50 50
OL60 60
OL100 100
OL125 125
OL200 200
OL300 300
OL500 500
OL1000 1000
OL5000 5000

Orala lösningar som inte ingår i någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får gruppkod OLO+ förpackningsstorlek, exempelvis OLO35.

Indelning för krämer

Krämer är grupperade efter vikt räknat i antal gram.

Indelning för krämer:
Gruppkod Gram
K5 4,5-5
K15 15-20
K25 25
K30 30
K50 50
K60 60
K100 100
K120 120
K135 135
K400 400
K500 500

Krämer som inte ingår i någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får gruppkod KK+ förpackningsstorlek, exempelvis KK35.

Indelning för ögondroppar

Ögondroppar är grupperade efter volym räknat i milliliter (multidos) respektive per dos räknat i antal pipetter (endos).

Indelning för ögondroppar:
Multidos ÖM1 ÖM2
Milliliter 5 15
Endos ÖE60 ÖE180
Pipetter (antal) 60 180

Ögondroppar som inte ingår i någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan grupperas ÖMÖ respektive ÖEÖ+förpackningsstorlek, exempelvis ÖMÖ35 och ÖEÖ35.

Indelning för sprayer

Sprayer är grupperade per dos.

Indelning för sprayer:
Gruppkod SP25 SP50 SP60 SP100 SP120 SP150 SP180 SP200 SP360
Spraydoser 25 50 60 100 120 150 180 200 360

Sprayer som inte ingår i någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får grupperingen SPS+ förpackningsstorlek, exempelvis SPS35.

Indelning för plåster

Plåster är grupperade efter antal

Indelning för plåster:
Gruppkod Antal
P1 1-10
P2 11-
Indelning för plåster innehållande fentanyl:
Gruppkod Antal
PF1 1-5
PF2 6-10
PF3 11-15
PF4 16-20

Indelning för injektions- och infusionsläkemedel

Injektioner innehållande paclitaxel:
Gruppkod Milliliter
IP1 16,7
IP2 10x16,7
IP3 50
IP4 5
IP5 25

Övriga injektions- och infusionsläkemedel är ännu inte grupperade på förpackningsnivå. De varorna får grupperingen EK+löpnummer, exempelvis EK1234. Mer information om EK-grupper hittar du längre ner på sidan.

Indelning för suppositorier

Suppositorier är grupperade efter antal

Indelning för suppositorier:
Gruppkod Antal
SU1 1-4
SU2 5-10
SU3 11-50
SU4 51-

Vissa läkemedel är inte indelade i grupper eftersom flera av produkterna inte är utbytbara på förpackningsnivå. Detta beror på att Läkemedelsverket bedömer utbytbarhet på produktnivå. De varorna får grupperingen EK+löpnummer, exempelvis EK1234.

En översyn av EK-grupperna pågår.