Informationsmaterial om det generiska utbytet

Här hittar du informationsmaterial om det generiska utbytet som apotekspersonal och förskrivare kan använda i mötet med patienten. Syftet är att stödja dialogen om bytet.

Vi hoppas att materialet ska bidra till att skapa en trygg situation för patienten kring det generiska utbytet.

Informationsmaterial i flera delar och på flera språk

En del av materialet är kortfattat och ger svar på vanliga frågor. Annat är mer djupgående. Materialet får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Informationsmaterialet för patienter finns som folder i A5-format. Foldern finns översatt till åtta språk: arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Översättningarna har kvalitetsgranskats av farmaceuter på Apoteket AB, med goda kunskaper i respektive språk. Se länk till höger.

I samråd med flera organisationer

Allt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, regionerna, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin och Sveriges apoteksförening. Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.

Senast uppdaterad 27 december 2019