Åtta språkversioner av folder för patienter om det generiska utbytet

Vi vill underlätta och stödja förskrivarens och apotekspersonalens dialog med patienten det generiska utbytet. Därför har vi översatt den informationsfolder om utbytet som vi tagit fram tillsammans med Läkemedelsverket.

Vi hoppas att foldern ska bidra till att skapa en trygg situation för patienten kring det generiska utbytet.

Foldern vänder sig till patienter, är kortfattad och ger svar på vanliga frågor. Den finns översatt till åtta olika språk: arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska.

Översättningarna har kvalitetsgranskats av farmaceuter på Apoteket AB, med goda kunskaper i respektive språk. Se länkar till höger.

Foldern får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Senast uppdaterad 14 mars 2018