Informationsmaterial förskrivare

Här hittar du informationsmaterial för förskrivare om det generiska utbytet. Avsikten med materialet är att stödja och underlätta dialogen med patienter om utbytet.

Materialet, som finns under "Dokument" till höger på sidan, får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Om du har frågor om materialet, hör av dig till registrator@tlv.se.

Informationsmaterialet för patienter finns i två utföranden: som folder i A5-format samt som stående A4.

I samråd med flera organisationer

Allt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin och Sveriges apoteksförening.

Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.

Senast uppdaterad 23 juni 2020