TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63). 

Nya grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

April

Metronidazol

Tablett

200 mg och 400 mg

Mars

Erlotinib

Tablett

25 mg, 100 mg och 150 mg

Mars

Klorzoxazon

Tablett

250 mg

Januari

Posakonazol

Oral suspension

40 mg/ml

Januari

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

20 mg, 30 mg, 40 mg och 60 mg (Grupp D)

Januari

Posakonazol

Enterotablett

100 mg

Borttagna grupper


Månad

Substans

Form

Styrka

Februari

Verapamil

Tablett

80 mg

Februari

Meloxikam

Tablett

7,5 mg, 15 mg

Januari

Pregabalin

Kapsel

75 mg (Grupp C)

Januari

Cilostazol

Tablett

100 mg

Januari

Everolimus

Tablett

2,5 mg

Senast uppdaterad 24 mars 2020

Prenumerera på nyheter

Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.

Prenumerera härlänk till annan webbplats