TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63). 

Nya grupper

Tabell över nya grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

November

Ambrisentan

Tablett

5 mg, 10 mg

November

Diazepam

Tablett

10 mg

November

Dexametason

Ögondroppar i endosbehållare

1 mg/ml

Oktober

Diklofenak

Suppositorium

50 mg

September

Nitisinon

Kapsel

20 mg

Augusti

Makrogol

Pulver till oral lösning, dospåse

4 g

Augusti

Roflumilast

Filmdragerad tablett

500 mikrogram

Juli

Oktreotid

Pulver och vätska till injektionsvätska

10 mg, 20 mg, 30 mg

Juli

Desloratadin

Munsönderfallande tablett

2,5 mg, 5 mg

Borttagna grupper

Tabell över borttagna grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

September

Diklofenak

Suppositorium

50 mg, 100 mg

Juli

Ondansetron

Injektionsvätska/lösning

2 mg/ml

Juli

Pregabalin

Kapsel

300 mg

Senast uppdaterad 09 oktober 2020

Prenumerera på nyheter

Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.

Prenumerera härlänk till annan webbplats