BD Micro-Fine+ ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 29 juni 2010. Vi bedömer att BD MicroFine+ 4 mm, pennkanyl, inte är kostnadseffektiv och ska därför inte subventioneras.

Publicerad 29 juni 2010