TLV logotyp
TLV logotyp

SnapOn Konvex hudskyddsplatta ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 30 november 2010. Vi bedömer att SnapOn Konvex hudskyddsplatta inte är kostnadseffektiv och ska därför inte subventioneras.

Publicerad 30 november 2010