HemoCue Glucose 201 Microcuvetts ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 23 februari 2011. Vi bedömer att HemoCue Glucose 201 Microcuvetts, teststicka, inte är kostnadseffektiv och ska därför inte subventioneras.

Publicerad 23 februari 2011