Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Medstream kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet som förbrukningsartikel

Pumpen Medstream med tillbehör kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 8 april 2011.

Medstream består av en pump med tillbehör som ger ett konstant flöde av läkemedel till personer som behöver långvarig behandling vid kronisk smärta eller svår spasticitet. Pumpen opereras in och patienten kan inte hantera pumpen på egen hand. Det krävs utbildad personal för att fylla på den. Produkten har lång livslängd och försämras inte vid användning.

Vi bedömer att en förbrukningsartikel är en produkt som en enskild patient använder och förbrukar. Vanligtvis ska patienten även kunna hantera produkten själv. En förbrukningsartikel bör också försämras något vid varje användningstillfälle eller bli obrukbar.

Medstream pump med tillbehör är med stöd av ovanstående inte en förbrukningsartikel och kan därför inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 8 april 2011.

Sidinformation


Publicerad
8 april 2011
Till toppen