Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

MyLife Omnipod kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet som förbrukningsartikel

Insulinpumpen MyLife Omnipod kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 8 april 2011.

Insulinpumpen MyLife Omnipod består av en kontrollenhet som programmeras för varje individ och en självhäftande pod som patienten bär på kroppen dygnet runt.

Poden innehåller insulin, kanyl och pump och den tillför kroppen individanpassade insulindoser genom ett flexibelt rör. Poden har en livslängd på 72 timmar och endast en patient kan använda och förbruka den.

Kontrollenheten har en lång livslängd, fyra års garantitid, och det är möjligt att fler än en patient kan använda den.

Vi bedömer att en förbrukningsartikel är en produkt som en enskild patient använder och förbrukar. Vanligtvis ska patienten även kunna hantera produkten själv.

Det är inte uppenbart att produkter som fler än en patient kan använda är en förbrukningsartikel. Det finns heller inget stöd i lagen för att elektroniska produkter och produkter som kan kräva service är en förbrukningsartikel.

MyLife Ominpod kontrollenhet är med stöd av ovanstående inte en förbrukningsartikel och kan därför inte ingå i högkostnadsskyddet.

MyLife Omnipod pod är däremot en förbrukningsartikel men det är inte en kostnadseffektiv produkt. Priset för poden är högre än för liknande produkter som redan finns inom högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 8 april 2011.

Sidinformation


Publicerad
8 april 2011