Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förbrukningsartiklarna Orbit Micro stålkanyl och Clave Adapter ingår inte i högkostnadsskyddet

Orbit Micro stålkanyl och uppdragningsadaptern Clave Adapter kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 21 april 2011.

Orbit Micro stålkanyl är tillbehör för infusionspumpar som tillför kroppen insulin vid diabetes. De som lider av diabetes har ingen eller nedsatt förmåga att producera insulin. Tillförsel av insulin kan ske automatiskt med hjälp av ett infusionsset som är kopplad till en infusionspump. Insulinet finns i en behållare och dosering till patienten sker via en kanyl.

För att fylla behållaren med insulin behöver man använda ett uppdragningshjälpmedel. Clave Adapter är ett nålfritt hjälpmedel för uppdragning av läkemedel, inte enbart för insulin, ur en läkemedelsflaska.

Vi bedömer att varken Orbit Micro stålkanyl 5,5 mm och 8,5 mm eller Clave Adapter är kostnadseffektiva produkter. Företaget har heller inte visat att det finns några fördelar med produkterna som uppväger det pris de ansökt om.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Orbit Micro stålkanyl 5,5 mm och 8,5 mm och Clave Adapter inte ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 april 2011.

Sidinformation


Publicerad
13 maj 2011
Till toppen