TLV logotyp

Förbrukningsartiklarna Orbit Micro stålkanyl och Clave Adapter ingår inte i högkostnadsskyddet

Orbit Micro stålkanyl och uppdragningsadaptern Clave Adapter kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 21 april 2011.

Orbit Micro stålkanyl är tillbehör för infusionspumpar som tillför kroppen insulin vid diabetes. De som lider av diabetes har ingen eller nedsatt förmåga att producera insulin. Tillförsel av insulin kan ske automatiskt med hjälp av ett infusionsset som är kopplad till en infusionspump. Insulinet finns i en behållare och dosering till patienten sker via en kanyl.

För att fylla behållaren med insulin behöver man använda ett uppdragningshjälpmedel. Clave Adapter är ett nålfritt hjälpmedel för uppdragning av läkemedel, inte enbart för insulin, ur en läkemedelsflaska.

Vi bedömer att varken Orbit Micro stålkanyl 5,5 mm och 8,5 mm eller Clave Adapter är kostnadseffektiva produkter. Företaget har heller inte visat att det finns några fördelar med produkterna som uppväger det pris de ansökt om.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Orbit Micro stålkanyl 5,5 mm och 8,5 mm och Clave Adapter inte ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 april 2011.

Publicerad 13 maj 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV