TLV logotyp
TLV logotyp

EasiCath ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 26 maj 2011. Vi finner att EasiCath tappningskateter inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 26 maj 2011