Foley kateter ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 9 juni 2011. Vi finner att Foley kateter, tvåvägs, inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan därför inte subventioneras

Publicerad 09 juni 2011