TLV logotyp
TLV logotyp

Roll Touch ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 9 juni 2011. Vi bedömer att Roll Touch, flergångs blodprovstagare, inte är kostnadseffektiv och ska därför inte subventioneras.

Publicerad 09 juni 2011