Infusionsaggregat till infusionspump BodyGuard ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2011. Vi bedömer att Infusionsaggregat till infusionspump BodyGuard inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 16 juni 2011