TLV logotyp
TLV logotyp

Låsbar box och ryggsäck till infusionspump BodyGuard ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2011. Vi finner att Låsbar box och Ryggsäck, tillbehör till infusionspump BodyGuard, inte kan betraktas som förbrukningsartiklar i lagens mening och de ska därför inte subventioneras.

Publicerad 16 juni 2011