Sprutpumpsslang till infusionspump Niki T34 ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2011. Vi bedömer att Sprutpumpsslang, tillbehör till infusionspump Niki T34, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och ska därför inte subventioneras.

Publicerad 16 juni 2011