Låsbar box till sprutpump Niki T34 ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2011. Vi finner att Låsbar box till sprutpump Niki T34 inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 21 juni 2011