Teststickan FreeStyle Medartuum kommer inte att ingå i läkemedelsförmånerna

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2011. TLV bedömer att teststickan FreeStyle Medartuum i förpackning 50 stycken inte är kostnadseffektiv och ska därför inte subventioneras.

Publicerad 28 juni 2011