Niki T34 sprutpump med snabbstart ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2011. Vi finner att Niki T34 sprutpump med snabbstart inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 03 februari 2012