TLV logotyp
TLV logotyp

Infusor Basal-Bolus ingår inte i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Infusor Basal-Bolus, 96 ml, 2 mlx2ml/h portabel engångspump, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

Beslutet gäller från och med den 13 september 2012.

Publicerad 14 september 2012