Salts Confidence Natural Urostomi kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Salts Confidence Natural Urostomi, en endels stomipåse avsedd att användas av urostomiopererade patienter, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

Beslutet gäller från och med den 17 maj 2013.

Publicerad 21 maj 2013