Salts Confidence Convex Supersoft Sluten Stor kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Salts Confidence Convex Supersoft Sluten Stor, endels, sluten påse med konvexitet avsedd för stomiopererade patienter, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 20 juni 2013